חוק המחשבים – הבדלי גרסאות

מ
* עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.
* חודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב. [[בית המשפט העליון]] פירש חדירה כ"שימוש במחשב בהיעדר הסכמת בעליו".{{הערה|{{פס"ד עליון|קישור=14084640.t14|סוג=רע"פ|עותר=מדינת ישראל|משיב=ניר עזרא|ניתן ב=15 בדצמבר 2015}}}}
* יוצר [[נוזקה|תוכנה זדונית]] או מפיץ אותהואותה בזדון.
 
בנוסף קובע החוק שהפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב, ומחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, שלא כדין, הם עוולה המאפשרת הגשת תובענה לפי [[פקודת הנזיקין]].