הבדלים בין גרסאות בדף "היועץ המשפטי לממשלה"

סיום כהונת דינה זילבר
(סיום כהונת דינה זילבר)
** מחלקת נוסח החוק – מחלקה זו עוסקת בהכנת הנוסח של [[הצעת חוק|הצעות חוק]] ממשלתיות טרם פרסומם. עבודת המחלקה באה להבטיח דפוסי חקיקה אחידים וברורים, התאמת הצעות החוק לחקיקה הקיימת, סגנון מדויק וברור, ועוד. ראש המחלקה עוסקת במתן ייעוץ והדרכה למשרדי הממשלה ועובדת בתיאום עם משפטני מחלקת ייעוץ וחקיקה ועם [[היועץ המשפטי לכנסת|היועצים המשפטיים בכנסת]] בעניין החוקים המוצעים, נוסחם הראוי ומיקומם.
** המחלקה ל[[משפט עברי]] – המחלקה למשפט עברי פועלת ליישום [[חוק יסודות המשפט]], התש"ם- 1980, הקובע זיקה ל"עקרונות ה[[חירות האדם|חירות]], ה[[צדק (מוסר)|צדק]], היושר וה[[שלום]] של [[מורשת ישראל]]". פעילות זו כוללת כתיבת [[חוות דעת]] לצורך הליכי החקיקה והכנת טיעונים בפני בתי המשפט וכן במסגרת ייעוץ בסוגיות משפטיות לרשויות השלטון. ראש תחום משפט עברי מופיע בפני [[ועדת שרים|ועדות שרים]] ו[[ועדות הכנסת|ועדות של הכנסת]] ונוטל חלק בדיונים ב[[משרד המשפטים]] וב[[צוותים בין-משרדיים]] כדי להביא את עמדת המשפט העברי בסוגיות שעל הפרק. בנוסף לכך, המחלקה שוקדת על עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל. לשם כך המחלקה עוסקת בעריכת מחקרים משפטיים ובהכנת ספרי עזר ופירושים לחוקי מדינת ישראל על פי מקורות המשפט העברי. המחלקה עורכת גם השתלמויות, שיעורים, סמינריונים וימי עיון לשופטים ולעורכי דין.
*'''המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט ציבורי-מינהלי, עו"דהתפקיד [[דינהאיננו זילבר]];מאוייש מכהנת עד ספטמבר 2020כעת.'''
** המחלקה למשפט ציבורי-מינהלי מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה בתפקידו כפרשן המוסמך של הדין עבור הגופים הממשלתיים. במסגרת זו עוסקת המחלקה במתן חוות דעת והנחיות ל[[משרדי הממשלה]] השונים, וכן ל[[גופים ציבוריים]] אחרים. לשם כך עובדת המחלקה, באופן שוטף, מול היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, בהכוונה ובקביעת מדיניות. בנוסף, יוזמת המחלקה פניות והנחיות לגופי הממשלה השונים ולגופים ציבוריים אחרים לשם הבטחת שלטון החוק, ומלווה הליכים משפטיים הכרוכים בשאלות של גיבוש וקביעת מדיניות.
** המחלקה אחראית גם לייזום, טיפול וליווי של חקיקה בנושאים כלליים של [[משפט מנהלי|משפט מינהלי.]] המחלקה עוסקת בנושאים הנוגעים להבטחת [[טוהר המידות]] [[השירות הציבורי|בשירות הציבורי]] ובהם עריכת [[הסדר למניעת ניגוד עניינים|הסדרים למניעת ניגוד עניינים]] לעובדי המדינה, הגבלות לאחר [[פרישה לגמלאות|פרישה]] ו[[דיני מכרזים|דיני המכרזים]]. בנוסף, אחראית המחלקה לנושאי חקיקה מסוימים ובהם חקיקה בתחום השפיטה בעניינים מנהליים, בנושאים ביטחוניים, ובתחום הגנטיקה .
101

עריכות