הבדלים בין גרסאות בדף "רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה"

מ
ויקיזציה
מ (ויקיזציה)
תגיות: עריכה חזותית משימה למתחיל
 
====משמעות תאורטית====
רוחב מתיחה מסוימת באזור היד; על פי המקובל - המרחק שבין האצבעה[[אצבע]] לאמהל[[אמה]] כשהן פשוקות, או בין האגודל לאצבע כשהן מתוחות. כך היה מקובל למדוד צורכי תפירה בתקופה ההיא.
:בהלכה משמשת גם המידה 'מלוא רוחב הסיט כפול', שיעורו הוא כפול ממידת הסיט הרגילה.
 
: יש אומרים ([[גאונים]]) כגודל הזיתים בארץ ישראל,
: יש אומרים ([[תוספות]]{{הערה|תוספות על תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ}} ועוד) ששקול ל-1/2 [[#כביצה|ביצה]],
: ויש אומרים (בדעת הרמבה[[רמב]] ועוד, למנהג הספרדים) שהזית קטן מ-1/3 ביצה (מאחר שהגרגורת גדולה מהזית ומידתה 1/3 ביצה).<!-- הרמב"ם הלך בשיטת הגאונים, אבל לא אמר זאת, זו המסקנה מדבריו מאחר שהגרגורת היא 1/3 ביצה. וידוע לנו שהזית קטן ממנה. -->
: לפי שיטות שונות בהלכה ([[חזון אי"ש]]{{הערה|חלק אורח חיים, סימן לט, סעיף קטן ו.}} ועוד) הזית אינו מקושר באמצעות קבועי הכפלה לנפחים אחרים, אלא משוער בפני עצמו כגודל זית בינוני.
 
41

עריכות