הבדלים בין גרסאות בדף "יצחק יעקב ריינס"

== לקריאה נוספת ==
*[[גאולה בת יהודה]], '''איש המאורות: רבי יצחק יעקב ריינס''', [[מוסד הרב קוק]], ירושלים [[תשמ"ה]] (הודפס גם ב[[תשנ"ד]])
*הרב [[יהודה לייב הכהן מימון]], [http://www.hebrewbooks.org/41815 '''זכור זאת ליעקב (תולדות הרב ר' יצחק יעקב ריינס)'''], בתחילת "נאד של דמעות", וילנהירושלים תרצ"ד, עמ' 3–24
*הרב [[זאב אריה רבינר]], '''קרני אורה: ממשנתו של הרב יצחק יעקב ריינס ותולדותיו''', "מוסד הרב קוק", ירושלים [[תשי"ט]]{{הערה|המחבר הוציא כמה שנים קודם לכן את '''טללי אורות: ממשנתו של הגאון רבי יצחק יעקב ריינס ותולדותיו''', בהוצאת "מורשת", תל אביב [[תשט"ו]].}}
*אריה סטריקובסקי (מלקט ועורך), '''הרב יצחק יעקב ריינס: מייסד הציונות הדתית: הגיונות, אמרות, שרטוטים''', "משרד החינוך, התרבות והספורט: מנהל התרבות - האגף לתרבות תורנית", ירושלים [[תשנ"ט]] (מסדרת "אבות הציונות הדתית")