קילומטר רבוע – הבדלי גרסאות

מידות הדונם והמטרים ביחס לקילומטר רבוע
(הפיכת הפניות לקישורים רגילים)
(מידות הדונם והמטרים ביחס לקילומטר רבוע)
קילומטר רבוע אחד שווה ל:
* שטח של [[ריבוע]] בעל צלע באורך 1 [[קילומטר]]
* 1,000,000 [[מטר רבוע]] (מ"ר)
* 100 [[הקטאר]]
* 0.386102 [[מייל רבוע|מיילים רבועים]]
* 247.105381 [[אקר]]ים
* 1,000 [[דונם]] (ישראל)
 
ובחישוב הפוך:
* 1 [[מטר רבוע|מ"ר]] = 0.000001001 קילומטר רבוע
* 1 [[הקטאר|הקטר]] = 0.01 קילומטר רבוע
* 1 [[מיל (יחידת מידה)|מייל רבוע]] = 2.589988 קילומטר רבוע
* 1 [[אקר]] = 0.004047 קילומטר רבוע
* 1 [[דונם]] (ישראל) = 0.0011 קילומטר רבוע
 
== קישורים חיצוניים ==
עריכה אחת