ערך ניבוי חיובי – הבדלי גרסאות

כתיבת הנוסחאות תוך שימוש בתבנית מתמטית
(כתיבת הנוסחאות תוך שימוש בתבנית מתמטית)
| <span style="color: #770077">↓<br>[[סגוליות]] </span>
|}
ערך הניבוי החיובי מחושב על ידי חלוקת מספר התוצאות החיוביות אמיתיות בסך מספר התוצאות החיוביות אמיתיות ומספר התוצאות החיוביות שגויות, כלומר חלוקה בסך התוצאות שסווגו כחיוביות בבדיקה.
חיוביים אמיתיים
ערך ניבוי חיובי = ---------------------------------
חיוביים אמיתיים + חיוביים שגויים
 
{{מת-גדול|ערך ניבוי חיובי {{=}} {{שבר עברית|&#35;חיוביות אמיתיות|&#35;חיוביות אמיתיות+&#35;חיוביות שגויות}}}}
ב[[נוסחה]]: <math>\mathrm{PPV} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}</math> = ההסתברות להיות חולה בהינתן שתוצאת הבדיקה חיובית.
 
בה[[נוסחה]]: <math>\mathrm{PPV} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}</math> =מגדירה את ההסתברות של אדם להיות חולה בהינתן שתוצאת הבדיקה שלו חיובית.
 
לחלופין, ניתן לחשב את ערך הניבוי החיובי בצורה הבאה:
 
[[רגישות (מדד)|רגישות]] X [[שיעור הימצאות]]
{{מת-גדול|ערך ניבוי חיובי {{=}} {{שבר עברית|רגישות • שיעור הימצאות|רגישות • שיעור הימצאות + (1 - סגוליות) • (1 - שיעור הימצאות)}}}}
ערך ניבוי חיובי = -----------------------------------------------------
 
רגישות X שיעור הימצאות + ([[סגוליות]] - 1) X (שיעור הימצאות- 1)
<small>(כאשר ערכי הרגישותה[[רגישות (מדד)|רגישות]], הסגוליותה[[סגוליות]] ו[[שיעור ושיעורהימצאות|שיעור ההימצאות]] יינתנו כשיעור מ־1 ולא באחוזים)</small>
<small>(כאשר ערכי הרגישות, הסגוליות ושיעור ההימצאות יינתנו כשיעור מ־1 ולא באחוזים)</small>
כך למשל, אם בדיקה בעלת ערך ניבוי חיובי של 70% קבעה שאדם חולה במחלה, ישנה הסתברות של שבעים אחוזים שהאדם אכן חולה. אם לבדיקה יש ערך ניבוי חיובי של 100%, אזי כל אדם שתוצאת בדיקתו חיובית אכן חולה.