הבדלים בין גרסאות בדף "בת גלים שער"

אחד המיזמים המרכזים שמובילה העמותה מבקש להתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים העומדים לפתחו של העם היהודי במאה ה-21 - חיזוק הקשר בין יהודי התפוצות לישראל.
 
במסגרת זו הובילה בת גלים את תחרות -GCC- The Global Conection Competition למציאת המיזם הבא אשר יחזק את הקשר בין ישראל ויהודי העולם. עצם קיום התחרות שהייתה חדשה ומקוריתהתקיימה בעוצמתבמהלך שיתופישנת הפעולה2019 שלהוהתקבלו והיקפהבה ברחבילמעלה העולםמ־700 עוררהצעות הדיםמיחידים בישראלהמתגוררים ומחוצהב-22 להמדינות.
 
התחרות התקיימה במהלך שנת 2019 והתקבלו בה למעלה מ־700 הצעות מיחידים המתגוררים ב-22 מדינות.
 
שלושה רעיונות מקוריים העפילו לשלב הגמר והעמותה שוקדת להוציאם לפועל. המרכזי שבהם "בשביל העולם היהודי" – פיתוח "שביל יהודי עולמי" שיעבור בנקודות שונות ברחבי העולם, יכלול מסלולים ייחודים ויצור תשתית לחיבור בין מטיילים ישראלים ויהודים ובין "מלאכי שביל" -יהודים המתגוררים בסביבתו.
 
מיזם נוסף שקיבל חשיפה ותמיכה של אישי ציבור רבים, בהם [[ראש ממשלת ישראל]] [[בנימין נתניהו]] הוא "התאום היהודי שלי" – חיבור בין יהודים ישראלים ליהודי העולם באמצעות תאריך לידה עברי משותף{{הערה|[https://www.israelhayom.co.il/article/835561 בת-גלים שער: "רק כשיהודי טס 12 שעות כדי לתמוך בנו בזמן החיפושים, הבנתי את חשיבות יהודי התפוצות"], באתר [[ישראל היום]], 31 בדצמבר 2020}}.
 
 
==הערות שוליים==