הבדלים בין גרסאות בדף "משתמש:ליאון12/טיוטה"

החלפת הדף בתוכן "{{מידע קונסולת משחקים }}"
(החלפת הדף בתוכן "{{מידע קונסולת משחקים }}")
{{מידע קונסולת משחקים
}}
{| class="wikitable mw-collapsible"
|+,עבר מושלם
!פועל
!ICH
!DU
!ER sie ES
!WIR
!IHR
!SIE
|-
|MACHEN
|HABE GEMACHT
|HAST GEMACHT
|HAT GEMACHT
|HABEN GEMACHT
|HABT GEMACHT
|HABEN GEMACHT
|-
|HABEN
|HABE GEHABT
|HAST GEHABT
|HAT GEHABT
|HABEN GEHABT
|HABT GEHABT
|HABEN GEHABT
|-
|GEHEN
|BIN GEGANGEN
|BIST GEGANGEN
|IST GEGANGEN
|SIND GEGANGEN
|SEID GEGANGEN
|SIND GEGANGEN
|-
|SEHEN
|HABE GESEHEN
|HAST GESEHEN
|HAT GESEHEN
|HABEN GESEHEN
|HABT GESEHEN
|HABEN GESEHEN
|-
|LESEN
|HABE GELESEN
|HAST GELESEN
|HAT GELESEN
|HABEN GELESEN
|HABT GELESEN
|HABEN GELESEN
|-
|KOMMEN
|BIN GEKOMMEN
|BIST GEKOMMEN
|IST GEKOMMEN
|SIND GEKOMMEN
|SEID GEKOMMEN
|SIND GEKOMMEN
|-
|WERDEN
|BIN GEWORDEN
|BIST GEWORDEN
|IST GEWORDEN
|SIND GEWORDEN
|SEID GEWORDEN
|SIND GEWORDEN
|-
|SPRECHEN
|HABE GESPROCHEN
|HAST GESPROCHEN
|HAT GESPROCHEN
|HABEN GESPROCHEN
|HABT GESPROCHEN
|HABEN GESPROCHEN
|-
|NEHMEN
|HABE GEHNOMMEN
|HAST GENOMMEN
|HAT GENOMMEN
|HABEN GENOMMEN
|HABT GENOMMEN
|HABEN GENOMMEN
|-
|ARBEITEN
|HABE GEARBEITET
|HABE GEARBEITET
|HABE GEARBEITET
|HABE
GEARBEITET
|HABE GEARBEITET
|HABE GEARBAITET
|-
|WISSEN
|HABE GEWUSST
|HAST GEWUSST
|HAT GEWUSST
|HABEN GEWUSST
|HABT GEWUSST
|HABEN GEWUUST
|-
|SAGEN
|HABE GESAGT
|HAST GESAGT
|HAT GESAGT
|HABEN GESAGT
|HABT GESAGT
|HABEN GESAGT
|-
|SCHLAFEN
|HABE GESCHLAFEN
|HAST GESCHLAFEN
|HAT GESCHLAFEN
|HABEN GESCHLAFEN
|HABT GESCHLAFEN
|HABEN GESCHLAFEN
|-
|GEBEN
|HABE GEGEBEN
|HAST GEGEBEN
|HAT GEGEBEN
|HABEN GEGEBEN
|HABT GEGEBEN
|HABEN GEGEBEN
|-
|VERGESSEN
|HABE VERGESSEN
|HAST VERGESSEN
|HAT VERGESSEN
|HABEN VERGESSEN
|HABT VERGESSEN
|HABEN VERGESSEN
|}
{| class="wikitable mw-collapsible"
|+עבר פשוט
!פועל
!ICH
!DU
!ER sie ES
!WIR
!IHR
!SIE
|-
|machen
|MACHTE
|MACHTEST
|MACHTE
|MACHTEN
|MACHTET
|MACHTEN
|-
|haben
|HATTE
|HATTEST
|HATTE
|HATTEN
|HATTET
|HATTEN
|-
|gehen
|GING
|GINGST
|GINGE
|GINGEN
|GINGT
|GINGEN
|-
|SEHEN
|SAH
|SAHST
|SAH
|SAHEN
|SAHT
|SAHEN
|-
|LESEN
|LAS
|LASEST
|LAS
|LASEN
|LAST
|LASEN
|-
|KOMMEN
|KAM
|KAMST
|KAM
|KAMEN
|KAMT
|KAMEN
|-
|WERDEN
|WURDE
|WURDEST
|WURDE
|WURDEN
|WURDET
|WURDEN
|-
|SPRECHEN
|SPRACH
|SPRACHST
|SPRACH
|SPRACHTEN
|SPRACHT
|SPRACHTEN
|-
|NEHMEN
|NAHM
|NAHMST
|NAHM
|NAHMEN
|NAHMT
|NAHMEN
|-
|ARBEITEN
|ARBEITETE
|ARBEITETEST
|ARBEITETE
|ARBEITETEN
|ARBEITETET
|ARBEITETEN
|-
|WISSEN
|WUSSTE
|WUSSTEST
|WUSSTE
|WUSSTEN
|WUSSTET
|WUSSTEN
|-
|SAGEN
|SAGTE
|SAGTEST
|SAGTE
|SAGTEN
|SAGTET
|SAGTEN
|-
|SCHLAFEN
|SCHLIEF
|SCHLIEFST
|SCHLIEF
|SCHLIEFEN
|SCHLIEFT
|SCHLIEFEN
|-
|GEBEN
|GAB
|GABST
|GAB
|GABEN
|GABT
|GABEN
|-
|VERGESSEN
|VERGAß
|vergaßest
|vergaß
|vergaßen
|vergaßt
|vergaßen
|}
298

עריכות