ספקא דאורייתא לחומרא – הבדלי גרסאות

תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד עריכה מתקדמת מהנייד
=== ראשונים נוספים ===
[[הראב"ד]] (כלאים, פ"י, הלכה כ"ז) וה[[רי"ף]], סבורים אף הם כדעת הרמב"ם{{הערה|1=הנצי"ב ועוד, ראו [http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7855&hilite=27a97d61-2242-47f6-98b6-50f14e97bf24&st=%D7%A1%D7%A4%D7%A7+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90+%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90&pgnum=229 כאן].}}, לעומתם, ראשונים אחרים ובראשם הר"ן (קידושין, לט.) והרשב"א{{הערה|בתורת הבית הארוך בית ד' שער א'}}, סוברים שספיקא דאורייתא לחומרא הוא מן התורה.
 
לפי ה[[רשב"א]], ספק דאורייתא אסור מן התורה, ולדעתו זה מוכח מהעובדה שחייבים אשם תלוי על ספק איסור.{{הערה|תורת הבית ד א}}
 
בדעת ה[[רא"ש]] נחלקו האחרונים{{הערה|1= מקורות [http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7855&hilite=27a97d61-2242-47f6-98b6-50f14e97bf24&st=%D7%A1%D7%A4%D7%A7+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90+%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90&pgnum=229 כאן].}}.
137

עריכות