יחידה:Election results – הבדלי גרסאות

Copy over from sandbox
(typo)
(Copy over from sandbox)
end
end
-- separating line
 
row = root
:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
row
:tag('td')
:css('background', '#eaecf0')
:attr('colspan', cols)
-- valid votes
row = root
:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
:css('text-align', 'right')
row
:css('text-align', 'left')
:css('font-weight', 'normal')
:css('background', '#eaecf0inherit')
for k=1,rounds do
row
:attr('colspan', cspan > 1 and cspan or nil)
end
-- invalid votes
row = root:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
:css('background', '#eaecf0')
:css('text-align', 'right')
row
:css('text-align', 'left')
:css('font-weight', 'normal')
:css('background', '#eaecf0inherit')
for k=1,rounds do
row
:attr('colspan', cspan > 1 and cspan or nil)
end
-- total
row = root:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
:css('font-weight', 'bold')
:css('background', '#eaecf0')
:css('text-align', 'right')
row
:attr('colspan', cs)
:css('text-align', 'left')
:css('background', '#eaecf0inherit')
for k=1,rounds do
row
:tag('td')
:attr('colspan', cspan > 1 and cspan or nil)
end
-- registered
row = root:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
:css('background', '#eaecf0')
:css('text-align', 'right')
row
:css('text-align', 'left')
:css('font-weight', 'normal')
:css('background', '#eaecf0inherit')
for k=1,rounds do
row:tag('td')
row = root:tag('tr')
:addClass('sortbottom')
:css('background', '#eaecf0')
:css('text-align', 'right')
row:tag('td')