חלוקת פולינומים – הבדלי גרסאות

(←‏חלוקת פולינומים: כדי שהשינויים ישמרו, כבר מתקן גם את האחרון)
:<math>
\begin{array}{r}
x^2 + {} x + 3 {\color{White}}x + ^3 - 2x^2 }\\
\overline{ x^3 - 2x^2 + 0x - 4}\vert{x-3}\\
\underline{x^3 - 3x^2 {\color{White} {}x^3 - 2x^2 + 0x - 4}}\\
+x^2 + 0x {\color{White} {} x^3 - 42x^2 + }\\
\underline{+x^2 - 3x {\color{White} {} x^3 - 42x^2 +}}\\
{ +3x - 4 {\color{White} {} 0x - 4}}\\
\underline{+3x - 9{\color{White} {} 0x - 4}}\\
+5 {\color{White} {} 0x - 4}\\
+5
\end{array}
</math>