החבורה הליניארית הכללית – הבדלי גרסאות

דף חדש: בתורת החבורות, החבורה הלינארית הכללית מממד n מעל השדה (מבנה אלגברי) F, היא אוסף ה[[מטריצה הפיכה|מטרי...
(דף חדש: בתורת החבורות, החבורה הלינארית הכללית מממד n מעל השדה (מבנה אלגברי) F, היא אוסף ה[[מטריצה הפיכה|מטרי...)
(אין הבדלים)