הבדלים בין גרסאות בדף "שיחת משתמש:אילן שמעוני"

===שמירת מצוות התורה===
 
ישו מצהיר על נאמנותו לתורה ולקיום המצוות המעשיות,{{הערה|מתי 5:17, תרגום דעליטש}} וכן לצייתנות להוראת הפרושים, {{הערה|מתיא כג 2-3, בתרגום: דעליטש.}} אך מאידך הוא יוצר כללים הלכתיים שמשמיטים את תוקפן של המצוות המעשיות. כגון, כשתלמידיו הרעבים קטפו מלילות בשבת (ולא משום פיקוח נפש) הוא מצדיקם בטענה שהשבת צריכה להתחשב בצרכי האדם, ואין האדם צריך לכופף עצמו לאיסורי השבת,{{הערה|מרקוס ב 27, בתרגום: דעליטש}} "שהרי בן-אדם הוא אדון השבת".{{הערה|מתי יב 8. לוקס ו 5, בתרגום: דעליטש.}} כלל זה משמיט את תוקפן של מצוות השבת. כך גם לגבי "מסורת הזקנים" באיסור רפואה בשבת.{{הערה|מרקוס ג 4.}}
 
כאשר תלמידיו לא הקפידו על 'מסורת הזקנים' בנטילת ידיים לפני האוכל, הוא מצדיקם בטענה שלא חשוב מה נכנס לפה אלא מה שיוצא ממנו.{{הערה|מתי טו 11. ראה מרקוס ז 19-20, בתרגום: דעליטש.}}. כלל זה משמיט את תוקפן של איסורי מאכלות אסורים. כשתלמידיו אינם מקפידים לצום, הוא מצדיקם בטענה שהוא נחשב כ'חתן' באופן קבוע ולכן תלמידיו פטורים מהוראה זו כל עוד הם לידו.{{הערה|מתיא טז, 19}} הוא מסמיך את תלמידיו לאסור ולהתיר כפי רצונם, ומבטיח להם שבשמיים יסכימו לפסיקתם.{{הערה|מתיא טז, 19}}.
תורתו של ישו מושפעות באופן ישיר מדרך הסתכלותו על המציאות הקיימת והקרובה לבוא. ישו האמין שמהפך עולמי עומד להתרחש בזמן הקרוב. עידן הישועה הגיעה, המשיח הגיע בהתגלמותו,{{הערה| מתי יא 2. טז 16, 20, ועוד.}} והתרחשויות ניסיות מתקיימות בימים אלו. וכפי שישו הודיע ליוחנן: " עוורים - רואים, פיסחים - מהלכים, מצורעים - מטהרים, חרשים - שומעים, מתים – קמים [לתחיה]".{{הערה|מתי יא 5. לוקס ז 22, בתרגום: דעליטש.}} "מלכות שמיים" ("מלכות האלוהים", מושג שישו מרבה להזכירו) עומדת לרדת על העולם בכל רגע, ויום הדין שזור בתוכה. עולם חדש צריך להיוולד, בריאה חדש ששונה מעולמנו.{{הערה|רעיון זה הובא ע"י יוסף קלאוזנר, ישו הנוצרי, עמ' 250.}} לפיכך קיימת אצלו אדישות להרבה תופעות טבעיות במציאות העכשווית.
 
בעידן 'מלכות שמיים' (מלכות האלוהים) לא יהיה מקום למשפט אזרחי שילחם בסדרי חברה מקולקלים. {{הערה|ראה 'ישו הנוצרי', יוסף קלאוזנר, עמ' 209.}} יום הדין, ואש הגיהינום יחליף את סדרי המשפט. לכן "אל תשפטו אדם כי בסוף ישפטו אתכם".{{הערה|מתי ז 1-2. לוקס ו 37. בתרגום: דעליטש.}} לא צריך להישבע כלל.{{הערה|מתי ה 34.}}. אין טעם להילחם ברע,{{הערה|מתי ה, 39.}} והמקלל יחויב לאשבאש גיהינום.{{הערה|מתי ה, 22.}} יתרה מזאת, "המכה אותך על הלחי הימנית - הטה לו גם את האחרת".{{הערה|מתי ה 39, בתרגום: דעליטש.}} אדם אלים שמאלץ אותך בכוח ללכת עמו בדרך אורך מיל – תלך עמו שני מילים.{{הערה|מתי ה 41.}} "אהבו את אויבכם, הטיבו את שונאיכם, ברכו את מקלליכם".{{הערה|לוקס ו 28-29, בתרגום: דעליטש.}}
 
בעידן 'מלכות שמיים' לא יהיו פגעים ומחלות, וכולם יתרפאו. ולכן "אם עינך הימנית תכשיל אותך – נקר אותה והשלך אותה ממך... אם ידך הימנית תכשיל אותך – קצץ אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב שיאבד אחד מאבריך מרדך כל גופך לגהינום".{{הערה|מתי ה, 29-30. יח 9, בתרגום: דעליטש.}}
728

עריכות