חוק התכנון והבנייה: הבדלי גרסאות

←‏צו הריסה מנהלי: תקלדה ניסוח
מ (←‏צו הריסה מנהלי: תקלדה ניסוח)
(←‏צו הריסה מנהלי: תקלדה ניסוח)
 
====צו הריסה מנהלי====
'''צו הריסה מנהלי''' הוא במקרה שהוקם [[שימוש חורג]] ללא היתר, או תוך כדי סטייה מהיתר, או החלה הקמתו של בניין, או מבנה שחורג מ[[תוכנית בניין עיר]] או [[תוכנית מתאר מקומית]] או [[תוכנית מתאר ארצית]], רשאי יושב ראש ה[[ועדה מקומית לתכנון ובנייה|וועדה מקומית לתכנון ובנייה]] להורות על [[הריסת מבנים|הריסתו]] בתנאי שהוגש לו תצהיר חתום ממהנדס הוועדה המקומית או [[מהנדס עיר|מהנדס הרשות המקומית]].
*'''צו הריסה מנהלי''' במקרה של בנייה ללא [[היתר בנייה]] יודבק על הקיר החיצוני של הבניין ויהיה ניתן לביצוע בתום 24 שעות משעת הדבקתו, בכל מקרה אחר בתום 72 שעות משעת הדבקתו.
*למי שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי יכול לפנות לבית משפט ולבקש למנוע את צו ההריסה.
65

עריכות