שבר דחיסה אוסטאופורוטי – הבדלי גרסאות

 
 
===הגישה הכירורגית===
בגישה הכירורגית קיימים שני טיפולים הנקראים [[קיפופלסטיה]]{{הערה|שם=pmid17077747|{{cite journal |doi=10.1097/01.brs.0000244639.71656.7d |title=Balloon Kyphoplasty and Vertebroplasty for Vertebral Compression Fractures |year=2006 |last1=Taylor |first1=Rod S. |last2=Taylor |first2=Rebecca J. |last3=Fritzell |first3=Peter |journal=Spine |volume=31 |issue=23 |pages=2747–55 |pmid=17077747}}}} ו[[:en:Percutaneous vertebroplasty|וורטברופלסטי]]{{הערה|שם=pmid17077747}}{{הערה|שם=pmid17277923|{{cite journal |doi=10.1007/s00586-007-0308-z |title=Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: An updated systematic review and meta-analysis |year=2007 |last1=Taylor |first1=Rod S. |last2=Fritzell |first2=Peter |last3=Taylor |first3=Rebecca J. |journal=European Spine Journal |volume=16 |issue=8 |pages=1085–100 |pmid=17277923 |pmc=2200787}}}}. בטיפול זה מלט ביולוגי המתאים למילוי עצמות מוזרק ישירות לחוליה השבורה ובכך מחזק אותה. קיים מידע סותר בספרות לגבי היעילות של הפרוצדורה{{הערה|{{cite journal |doi=10.1056/NEJMoa0900563 |title=A Randomized Trial of Vertebroplasty ''for Osteoporotic'' spinal Fractures |year=2009 |last1=Kallmes |first1=David F. |last2=Comstock |first2=Bryan A. |last3=Heagerty |first3=Patrick J. |last4=Turner |first4=Judith A. |last5=Wilson |first5=David J. |last6=Diamond |first6=Terry H. |last7=Edwards |first7=Richard |last8=Gray |first8=Leigh A. |last9=Stout |first9=Lydia |journal=New England Journal of Medicine |volume=361 |issue=6 |pages=569–79 |pmid=19657122 |pmc=2930487}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1056/NEJMoa0900429 |title=A Randomized Trial of Vertebroplasty for Painful Osteoporotic Vertebral Fractures |year=2009 |last1=Buchbinder |first1=Rachelle |last2=Osborne |first2=Richard H. |last3=Ebeling |first3=Peter R. |last4=Wark |first4=John D. |last5=Mitchell |first5=Peter |last6=Wriedt |first6=Chris |last7=Graves |first7=Stephen |last8=Staples |first8=Margaret P. |last9=Murphy |first9=Bridie |journal=New England Journal of Medicine |volume=361 |issue=6 |pages=557–68 |pmid=19657121}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1007/s00198-011-1639-5 |title=Balloon kyphoplasty and vertebroplasty in the management of vertebral compression fractures |year=2011 |last1=Boonen |first1=S. |last2=Wahl |first2=D. A. |last3=Nauroy |first3=L. |last4=Brandi |first4=M. L. |last5=Bouxsein |first5=M. L. |last6=Goldhahn |first6=J. |last7=Lewiecki |first7=E. M. |last8=Lyritis |first8=G. P. |last9=Marsh |first9=D. |journal=Osteoporosis International |volume=22 |issue=12 |pages=2915–34 |pmid=21789685}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1007/s00264-011-1283-x |title=Percutaneous vertebroplasty versus balloon kyphoplasty for treatment of osteoporotic vertebral compression fracture: A meta-analysis of randomised and non-randomised controlled trials |year=2011 |last1=Han |first1=Shiliang |last2=Wan |first2=Shuanglin |last3=Ning |first3=Lei |last4=Tong |first4=Yongjun |last5=Zhang |first5=Jianfeng |last6=Fan |first6=Shunwu |journal=International Orthopaedics |volume=35 |issue=9 |pages=1349–58 |pmid=21637959 |pmc=3167445}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.3171/2010.12.SPINE10286 |title=Randomized controlled trial of percutaneous vertebroplasty versus optimal medical management for the relief of pain and disability in acute osteoporotic vertebral compression fractures |year=2011 |last1=Farrokhi |first1=Majid Reza |last2=Alibai |first2=Ehsanali |last3=Maghami |first3=Zohre |journal=Journal of Neurosurgery: Spine |pmid=21375382 |pages=561–9 |volume=14 |issue=5}}}}. ניתן לראות המחשה של התהליך [http://www.youtube.com/watch?v=T_Ka8uhbL_o כאן].
בגישה הכירורגית קיימים שני טיפולים הנקראים [[קיפופלסטיה
]]{{הערה|שם=pmid17077747|{{cite journal |doi=10.1097/01.brs.0000244639.71656.7d |title=Balloon Kyphoplasty and Vertebroplasty for Vertebral Compression Fractures |year=2006 |last1=Taylor |first1=Rod S. |last2=Taylor |first2=Rebecca J. |last3=Fritzell |first3=Peter |journal=Spine |volume=31 |issue=23 |pages=2747–55 |pmid=17077747}}}} ו[[:en:Percutaneous vertebroplasty|וורטברופלסטי]]{{הערה|שם=pmid17077747}}{{הערה|שם=pmid17277923|{{cite journal |doi=10.1007/s00586-007-0308-z |title=Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: An updated systematic review and meta-analysis |year=2007 |last1=Taylor |first1=Rod S. |last2=Fritzell |first2=Peter |last3=Taylor |first3=Rebecca J. |journal=European Spine Journal |volume=16 |issue=8 |pages=1085–100 |pmid=17277923 |pmc=2200787}}}}. בטיפול זה מלט ביולוגי המתאים למילוי עצמות מוזרק ישירות לחוליה השבורה ובכך מחזק אותה. קיים מידע סותר בספרות לגבי היעילות של הפרוצדורה{{הערה|{{cite journal |doi=10.1056/NEJMoa0900563 |title=A Randomized Trial of Vertebroplasty ''for Osteoporotic'' spinal Fractures |year=2009 |last1=Kallmes |first1=David F. |last2=Comstock |first2=Bryan A. |last3=Heagerty |first3=Patrick J. |last4=Turner |first4=Judith A. |last5=Wilson |first5=David J. |last6=Diamond |first6=Terry H. |last7=Edwards |first7=Richard |last8=Gray |first8=Leigh A. |last9=Stout |first9=Lydia |journal=New England Journal of Medicine |volume=361 |issue=6 |pages=569–79 |pmid=19657122 |pmc=2930487}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1056/NEJMoa0900429 |title=A Randomized Trial of Vertebroplasty for Painful Osteoporotic Vertebral Fractures |year=2009 |last1=Buchbinder |first1=Rachelle |last2=Osborne |first2=Richard H. |last3=Ebeling |first3=Peter R. |last4=Wark |first4=John D. |last5=Mitchell |first5=Peter |last6=Wriedt |first6=Chris |last7=Graves |first7=Stephen |last8=Staples |first8=Margaret P. |last9=Murphy |first9=Bridie |journal=New England Journal of Medicine |volume=361 |issue=6 |pages=557–68 |pmid=19657121}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1007/s00198-011-1639-5 |title=Balloon kyphoplasty and vertebroplasty in the management of vertebral compression fractures |year=2011 |last1=Boonen |first1=S. |last2=Wahl |first2=D. A. |last3=Nauroy |first3=L. |last4=Brandi |first4=M. L. |last5=Bouxsein |first5=M. L. |last6=Goldhahn |first6=J. |last7=Lewiecki |first7=E. M. |last8=Lyritis |first8=G. P. |last9=Marsh |first9=D. |journal=Osteoporosis International |volume=22 |issue=12 |pages=2915–34 |pmid=21789685}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.1007/s00264-011-1283-x |title=Percutaneous vertebroplasty versus balloon kyphoplasty for treatment of osteoporotic vertebral compression fracture: A meta-analysis of randomised and non-randomised controlled trials |year=2011 |last1=Han |first1=Shiliang |last2=Wan |first2=Shuanglin |last3=Ning |first3=Lei |last4=Tong |first4=Yongjun |last5=Zhang |first5=Jianfeng |last6=Fan |first6=Shunwu |journal=International Orthopaedics |volume=35 |issue=9 |pages=1349–58 |pmid=21637959 |pmc=3167445}}}}{{הערה|{{cite journal |doi=10.3171/2010.12.SPINE10286 |title=Randomized controlled trial of percutaneous vertebroplasty versus optimal medical management for the relief of pain and disability in acute osteoporotic vertebral compression fractures |year=2011 |last1=Farrokhi |first1=Majid Reza |last2=Alibai |first2=Ehsanali |last3=Maghami |first3=Zohre |journal=Journal of Neurosurgery: Spine |pmid=21375382 |pages=561–9 |volume=14 |issue=5}}}}. ניתן לראות המחשה של התהליך [http://www.youtube.com/watch?v=T_Ka8uhbL_o כאן].
 
===הגישה הלא כירורגית===