הבדלים בין גרסאות בדף "משתמש:אריה יונה/עין טובה"

עריכה עד האמצע
(עריכה עד האמצע)
תגית: עריכת קוד מקור 2017
{{הבהרת חשיבות עם זמן|סוג=|זמן=22.06.2021}}
{{לערוך}}
'''עין טובה''' הוא מונח ביהדות המלמד על הסתכלות חיובית כחלק משלל [[המידות הטובות|מידה טובה]], להיפך מ[[עין רעה]] בהקשרה השלילי. המושג מוזכר בתנ"ך, ובכתבי חז"ל, הפרשנים נתנו פירושים שונים לגבי הגדרתו.
עין טובה היא תכונה בה האדם משתדל לראות ולשים לבו לצד הטוב בכל דבר, לראות כל דבר באור חיובי. ולשים לב לכל הדברים הטובים שקורים.<ref>הגדרה זו מהספר חובת האדם בעולמו חלק ו - מידת עין טובה.</ref>
 
המונח משמש כנקודה מרכזית בתורת החסידות, שנתנה לה פירוש והקשר שונה. ואצל כותבים ו[[מרצה|מרצים]] בנושאי [[פסיכולוגיה חיובית]] ו[[אושר]].
בעל עין טובה שם לב לדברים החיובים שיש בחבר ולא לדברים השלילים. גם באירועים שקורים לו ולעולם הוא מאמין שהם מובילים לדבר טוב.
 
==מקור==
ב[[יהדות]] מידה זו מוזכרת בתור [[תיקון המידות|מידה טובה]], שהנוהג בה הוא מתלמידיו של אברהם אבינו.
אמרובספר על[[משלי]]{{הערה|{{תנך|משלי|כב|ט}}} כךנאמר: בגמרא"'''טוֹב (מסכתעַיִן''' סוטההוּא דףיְבֹרָךְ כִּי נָתַן מִלַּחְמוֹ לַדָּל". ולפי דרשת התלמוד {{הערה|{{בבלי|סוטה|לח|ב}}}} עמודתכונה זו מקנה עדיפות לכיבוד ב):"כוס של ברכה".{{הערה| אמר ריב"ל: "אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, שנאמר: טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, אל תיקרי יבורך '''אלא יברך'''". מסביר המהרש"'א שהברכה חלה לפי כוונת המברך, ואדם בעל עין טובה מברך את הזולת בכל ליבו.}}
 
במשנה באבות נאמר: {{ציטוטון|איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אליעזר אומר '''עין טובה'''.}}{{הערה|{{משנה|אבות|ב|ט}}. {{ציטוטון|כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע '''עין טובה''' ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו".}}{{הערה|(פרק ה משנה יט)}}
גם לדברי כותבים ו[[מרצה|מרצים]] בנושאי [[פסיכולוגיה חיובית]] ו[[אושר]] תכונה זו היא אחד מהדברים שעשויים לסייע, להגברת חוויית האושר האישית.
 
==פרשנות==
==עין טובה - הגדרתה==
יש שפירשו שמדובר במידת הנדיבות. {{הערה| ואצל אברהם אבינו מצאנו שהיה שמח בחלקו ואינו מקנא בממון חבירו ממה שאמר למלך סדום שלא יקח כלום מכל הרכוש שלקח שלל במלחמה. וכן היה שמח בטובתן של הבריות ומחפש להנות אותם מנכסיו כמו שמצאנו שנתן לאורחים בשפע 'בן בקר רך וטוב'. וכן נתן מעשר למלכי צדק, ולעפרון נתן ארבע מאות שקל כסף, ולא הקפיד על ממונו. מגן אבות לרשב"ץ מסכת אבות פרק ה משנה יט}}. {{הערה|רבינו יונה}}. ויש שפירשו במידת ההסתפקות{{הערה| במשנה באבות (פרק ד משנה א) אמרו "איזהו עשיר '''השמח בחלקו''' שנאמר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". השמחה בחלקו היא להביט בשמחה ולהתרכז במה שיש לו ולא על מה שחסר לו. אדם זה נקרא עשיר בלשון המשנה, שכן הוא עשיר בדעתו ומרוצה ממה שיש לו. מהר"ל על פרקי אבות}}{{הערה|פירוש המשניות להרמב"ם}}
ניתן לחלק את עין טובה לכמה מישורים:
 
יש מבארים שהכוונה על הסתכלות [[אופטימית]], שבכל דבר שיראה - יביט עליו בהסתכלות טובה{{הערה| אברהם גרודז'ינסקי מבית אברהם ח''</nowiki>א. ובספר, חובת האדם בעולמו חלק ו - מידת עין טובה.}} לדבריהם תכונה זו נובעת מחמת האמונה שה' נותן לכל אחד בדיוק את החלק המתאים והמושלם ביותר עבורו. בין אם המדובר בהסתכלות כלפי חבירו {{הערה|פירוש [[יעקב עמדין|יעב"ץ]] למשנה באבות ה, יט}} עצמו ([[הערכה עצמית]]), או כלפי האל.
'''כלפי החבר:''' שמח בטוב שיש לחברו וחפץ שיהיה לחברו הרבה היפך מידת [[עין הרע|עין רעה]] בה האדם מביט ב[[קנאה]] במה שיש לחברו.<ref>פירוש [[יעקב עמדין|יעב"ץ]] למשנה באבות ה, יט</ref>
 
יש המקשרים את מדה זו עם מידת הביטחון, המצווה לדון לכף זכות, או להכרת טובה. ולשורש דברי רבי עקיבא [[כל דעביד רחמנא לטב עביד]].
בעל עין טובה נוהג [[פירגון|לפרגן]] ולהפגין נדיבות רוח, הרגשה טובה, [[חיבה]], [[אמפתיה]] ו[[שמחה]] אמיתית כלפי האדם.
 
'''כלפי הבריאה''': נותן דגש לכל הדברים הטובים שיש בעולם: אוכל, מים, בריאות, אוויר, בגדים, אהבה ושמחה.<ref>[https://www.kol-toda.co.il/הודיה-לה-כללי/שערי-אהבה בספר שערי אהבה] (עמ' 92) מובא בשם הרב [[אביגדור מילר]] שמצד מצוות והלכת בדרכיו אנו צריכים לראות את כל הטוב שבבריאה. כמו שנאמר על אלוקים שראה את הבריאה ואמר עליה שהיא טובה מאוד. </ref>
 
בעל עין טובה נוהג לפרש בצורה חיובית [[אופטימיות|ואופטימית]] את מאורעות העולם, ובטוח שכולם יהיו לטובה.
 
'''כלפי עצמו:''' [[הערכה עצמית]] רואה את עצמו באור חיובי מחמת דברים טובים שיש בו ומעשים טובים שהוא עושה.
 
בעל עין טובה נוטה לחשוב שיקרו לו דברים טובים, ואינו מפחד מצרות ואסונות.
 
==עין טובה בחקר האושר ==
החוקרים הסבירו: כשאנחנו מחפשים על מה להודות, אנחנו מפעילים ומאמנים סגנון מחשבה חדש. אנחנו מתחילים לשים לב לכל הדברים הטובים שקורים לנו, מה שיש לנו, וגם מה שהיה לנו כל הזמן ממש מתחת לאף. זה גורם לנו להרגיש טוב ולהיפתח לעוד חוויות חיוביות וכך ליצור מעגל חיובי של השפעה.זה אחד הכישורים המרכזיים של האושר.
 
==בתורת החסידות==
==עין טובה ביהדות==
[[שלמה המלך]] (משלי כ"ב, ט') אמר: "טוֹב עַיִן הוּא יְבֹרָךְ כִּי נָתַן מִלַּחְמוֹ לַדָּל".
 
אמרו על כך בגמרא (מסכת סוטה דף לח עמוד ב): אמר ריב"ל: "אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, שנאמר: טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, אל תיקרי יבורך '''אלא יברך'''". מסביר המהרש"'א שהברכה חלה לפי כוונת המברך, ואדם בעל עין טובה מברך את הזולת בכל ליבו.
 
במשנה באבות שנינו (פרק ב משנה ט): איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אליעזר אומר עין טובה. יש מבארים שהכוונה שבכל דבר שיראה - יביט עליו בהסתכלות טובה<ref>ר<nowiki>' אברהם גרודז'ינסקי מבית אברהם ח''</nowiki>א. </ref>
 
עוד אמרו באבות (פרק ה משנה יט): "כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע '''עין טובה''' ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו". ואצל אברהם אבינו מצאנו שהיה שמח בחלקו ואינו מקנא בממון חבירו ממה שאמר למלך סדום שלא יקח כלום מכל הרכוש שלקח שלל במלחמה. וכן היה שמח בטובתן של הבריות ומחפש להנות אותם מנכסיו כמו שמצאנו שנתן לאורחים בשפע 'בן בקר רך וטוב'. וכן נתן מעשר למלכי צדק, ולעפרון נתן ארבע מאות שקל כסף, ולא הקפיד על ממונו.<ref>מגן אבות לרשב"ץ מסכת אבות פרק ה משנה יט</ref>
 
במשנה באבות (פרק ד משנה א) אמרו "איזהו עשיר '''השמח בחלקו''' שנאמר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". השמחה בחלקו היא להביט בשמחה ולהתרכז במה שיש לו ולא על מה שחסר לו. אדם זה נקרא עשיר בלשון המשנה, שכן הוא עשיר בדעתו ומרוצה ממה שיש לו.<ref>מהר"ל על פרקי אבות.</ref>
 
תכונה זו נובעת מחמת האמונה שה' נותן לכל אחד בדיוק את החלק המתאים והמושלם ביותר עבורו.
 
== מידות קשורות ==
===כף זכות ===
{{הפניה לערך מורחב|בצדק תשפוט עמיתך#לדון לכף זכות}}
 
בכל מידת עין טובה ישנה מצווה על כל אדם לשפוט כל מעשה של אדם אחר{{הערה|שלא הוחזק כרשע.}} בפרשנות חיובית,{{הערה|{{בבלי|שבועות|ל|א}}}} כנאמר במשנה: "הוי דן את כל האדם לכף זכות".{{הערה|{{משנה|אבות|א|ו}}}}מצווה זו נלמדת מהפסוק '''בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ'''.{{הערה|{{תנ"ך|ויקרא|יט|טו}}}}'''.'''
 
=== הכרת הטוב ===
{{הפניה לערך מורחב|הכרת הטוב}}
 
בעל עין טובה נוהג [[הכרת תודה|להכיר טובה]] לחברים על הדברים הטובים שהם עושים עבורו. ולאלוקים על הטוב שמשפיע עליו. הוא נוהג לומר תפילות של הודיה.
 
==עין טובה - הכול לטובה==
{{הפניה לערך מורחב|כל דעביד רחמנא לטב עביד}}
 
[[רבי עקיבא]] לימד לראות כל דבר שבבריאה בזווית חיובית. גם כאשר ראה את חורבן בית המקדש מצא בזה דבר חיובי.<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://www.arachim.org/ArticleDetail.asp?ArticleID=613&Tab=0|הכותב=|כותרת=סוד הצחוק של רבי עקיבא|אתר=ערכים|תאריך=}}</ref> וכן כאשר הוציאו אותו להורג ראה בזה הזדמנות נפלאה ל[[קידוש השם]].<ref>גמרא ברכות דף סט עמוד ב</ref>
 
כך שנו משמו של רבי עקיבא:
{{ציטוט|תוכן=לעולם יהא אדם רגיל לומר: "כל מה שה' עושה – לטובה הוא עושה"|מקור=גמרא ברכות דף ס' עמוד ב'. שולחן ערוך או"ח ר"ל ה.}}
ומובא בגמרא סיפור על כך: פעם הלך רבי עקיבא בדרך והגיע לעיר אחת. ביקש להתארח באחד הבתים, ולא אפשרו לו. אמר: "כל מה שה' עושה – לטובה". הלך ולן בשדה. היו עמו תרנגול, חמור ונר. הגיעה רוח וכיבתה את הנר. הגיע חתול ואכל את התרנגול. הגיע אריה ואכל את החמור. אמר: "כל מה שה' עושה – לטובה". "באותו לילה, הגיעו גייסות ושבו את תושבי העיר. אמר להם רבי עקיבא לתושבי העיר: האם לא אמרתי לכם ש"כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה"?!".
 
רבו של רבי עקיבא [[נחום איש גמזו|נחום איש גם זו]] היה רגיל לומר גם זו לטובה. פירושים שונים נאמרו להסביר מדוע ר' עקיבא שינה מהנוסח של רבו. ביניהם שנחום היה רואה את הטוב כבר עכשיו לעומתו תלמידו האמין רק שבסוף יצמח מזה דבר טוב.<ref>[https://www.rishonlezion.org/135773_הכל-לטובה/ אתר בית חב"ד ראשון לציון].</ref>
 
==עין טובה - תפילה ==
תפילה ידועה חיבר רבי [[אלימלך מליז'נסק|אלימלך מליזנסק]] לראות תמיד את המעלות שיש לחבר: אדרבה, תן בלבנו '''שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם''' ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה...ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון.
 
הזמר [[אברהם פריד]] חיבר על כך שיר בתוך האלבום [[אדרבה]].
===עין טובה - נקודה טובה===
לשיטת [[נחמן מברסלב|רבי נחמן מברסלב]] עלינו לחפש תמיד רק את הטוב. גם כשמדובר באדם חוטא, כל מה שעלינו לעשות כדי להחזירו למוטב הוא לחפש משהו טוב - '''נקודה טובה''' שבו הוא לא חוטא, ובעצם פעולה זו האדם זוכה להעביר את החוטא לכף הזכות שבמאזניים.
 
שיטה זו התפרסמה מאוד בקרב ציבורים רבים. והיא נקראת נקודה טובה או שיטת אזמרה על שם הפסוק אֲזַמְּרָה לֵאלֹהַי בְּעוֹדִי<ref>תהלים פרק קד פסוק לג</ref> אותו דרש רבי נחמן כהוראה לשמוח במעט טוב שיש בי. [[אליהו גודלבסקי|'''הרב אליהו גודלבסקי''']] הקים ארגון על שם תורה זו בשם "אזמרה".
 
===עין טובה - תחשוב טוב===
לשיטת ה[[אדמו"ר הצמח צדק]] מחשבה חיובית מובילה לתוצאות טובות, גם ללא מעשה בפועל. ועל כך התפרסם הפתגם '''"תחשוב טוב - יהיה טוב"'''.