קרל פרידריך גאוס – הבדלי גרסאות

נוספו 1,254 בתים ,  לפני 6 חודשים
כאשר <math>\omega</math> היא המהירות הזוויתית של סיבוב כדור הארץ ו-<math>\theta</math> הוא קו הרוחב. הנוסחה אפשרה לשניהם לחזות סטייה אופקית של 8.8mm עבור הפלה ממגדל בגובה של 90 מטר בקו הרוחב בו נעשה הניסוי, כאשר הערך שנמדד בפועל על ידי הנסיין יוהאן פרידריך בנזנברג (שערך ניסויים בהפלת כדורים) היה 8.5mm. ב-1837 יישם [[סימאון דני פואסון|פואסון]] את המשוואות היסודיות של גאוס כדי להסביר את הסטייה ה[[בליסטיקה|בליסטית]] של פגזים, ומאוחר יותר הן שימשו את [[לאון פוקו]] וחוקרים מאוחרים יותר לניתוח תנועת המשקולות של [[מטוטלת פוקו|מטוטלות פוקו]]. בהמשך חייו עסק גאוס בבעיות מכניות נוספות הקשורות בסיבוב כדור הארץ; ב-1854, שנה לפני מותו, ובתגובה לניסוי המפורסם של פוקו, הוא הציע שיפורים למטוטלת פוקו, אשר הפחיתו משמעותית את הגודל שלה. הממציא האיטלקי איגנציו פורו (חי בשנים 1801–1875) הציע הצעות דומות בנוגע להקטנת הגודל של המטוטלת, וב-1878 [[האיקה קמרלינג אונס]] בנה מטוטלת פוקו בהתאם להצעות של גאוס ופורו, והשיג תוצאות טובות מאוד איתה{{הערה|[https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-0-8176-4828-2%2F1.pdf]}}.
 
גאוס עשה גם תרומה תאורטית{{הערה| Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik . 1829 [http://gdz.sub.uni-goettingen.de/pdfcache/PPN236006339/PPN236006339___LOG_0007.pdf]}} למכניקה קלאסית באמצעות [[עקרון האילוץ המינימלי של גאוס|עקרון האילוץ המינימלי שלו]], שאפשר לתת ניסוח [[חשבון וריאציות|וריאציוני]] חדש של המכניקה הקלאסית, ניסוח המאחד סטטיקה ודינמיקה. העקרון דומה ברוחו ל[[עקרון הפעולה המינימלית|עקרון הפעולה המינימלית של המילטון]], שהופיע מאוחר יותר. גאוס כתב כי את ההשראה לנסח את העקרון הוא קיבל מבעיות של קפילריות דינמית, דהיינוובתחילת הדינמיקהמאמרו של יריעותעל קפילריות (בעלותהוא [[מתחעשה פנים]]).בעקרון לעקרוןשימוש ישנוסף. שימושיםב-1853 בניסוחיםאחד מסוימיםמתלמידיו של [[מכניקהגאוס, אנליטית]]אוגוסט ריטר, ובמספרכתב תחומיםאת טכנולוגייםעבודת -הדוקטורט הואשלו מעורר"על ענייןהעקרון עכשווישל רבאילוץ כימינימלי" אחדבהנחייתו היישומיםשל הטבעייםגאוס, שלואשר הואעסקה בפירוט בעקרון שתואר על ידי גאוס ב[[יעילות-1829, אלגוריתמית|חישובובאופן יעיל]]כללי יותר בגאומטריזציה של התנועההמכניקה. המורכבתבעבודה שלזאת מערכותניכר [[רובוט]]יותהחותם הנתונותשהטביעו לאילוציבריטר תנועההרצאותיו רבים{{הערה|Gauss'של Leastגאוס Constraintsבשנים Principle1850/51, andאשר Rigidעסקו Bodyבהרחבה Simulationsבמושג החדשני דאז של [https://web.stanford.edu/class/cs277/resources/papers/Redon2002.pdf][מרחב אוקלידי|כיוון=שמאל}}מרחבים (למשלאוקלידיים]] בעלי ''n'' ממדים, זרועותובזיקה רובוטיותשלהם לבעיות מכניות מרובות [[מפרקדרגת חופש|דרגות חופש]]ים);. כיווןהעקרון שהעקרוןמצא מצביעשימושים כיבניסוחים בעיותמסוימים של דינמיקה[[מכניקה מאולצתאנליטית]], ניתנותוכמה לפתרוןמדענים בעזרתמאוחרים שיטתיותר הריבועיםהתייחסו הפחותיםבהרחבה (בדומהלעקרון האילוץ המינימלי ויישמו אותו לפתרון בעיות סטטיסטיות)מכניות מסוימות; כך למשל, הוא[[היינריך מאפשרהרץ]] לרתוםמצא אתניסוח הכליםשקול החזקיםשל העקרון ("עקרון העקמומיות המינימלית של הרגרסיההרץ"), והאלגברהאשר הליניאריתביטא כדיביתר לתארבהירות את הדינמיקההקשר בין עקרונות אקסטרמליים לגאומטריה שלהןדיפרנציאלית.
 
כמו כן, העקרון מעורר עניין עכשווי מסוים כי אחד היישומים הטכנולוגיים הטבעיים שלו הוא ב[[יעילות אלגוריתמית|חישוב יעיל]] של התנועה המורכבת של מערכות [[רובוט]]יות הנתונות לאילוצי תנועה רבים{{הערה|Gauss' Least Constraints Principle and Rigid Body Simulations [https://web.stanford.edu/class/cs277/resources/papers/Redon2002.pdf]|כיוון=שמאל}} (למשל, זרועות רובוטיות מרובות [[מפרק]]ים); כיוון שהעקרון מצביע כי בעיות של דינמיקה מאולצת ניתנות לפתרון בעזרת שיטת הריבועים הפחותים (בדומה לפתרון בעיות סטטיסטיות), הוא מאפשר לרתום את הכלים החזקים של הרגרסיה והאלגברה הליניארית כדי לתאר את הדינמיקה שלהן.
 
==== קפילריות ====