תבנית:עץ משפחת שניאורסון/ענף יואלי – הבדלי גרסאות

{{ייד|מנחם נחום שניאורסאהן}}
({{ייד|מנחם נחום שניאורסאהן}})
{{עץ משפחה| | | | | | |דש| |דש={{טקסט מוקטן|[[דובער שניאורי]]{{טקסט מוקטן| (אשתו שיינא)}}}}}}
{{עץ משפחה| | | | | | | |!| }}
{{עץ משפחה| | | | | | |מנש| |מנש={{טקסט מוקטן|מנחם נחום שניאורסון {{ייד|מנחם נחום שניאורסאהן}} {{ש}}{{טקסט מוקטן|(אשתו ה-1 לבית ריבלין){{ביאור|ספר הצאצאים [https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29063&st=&pgnum=87 מספר 13], [https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29063&st=&pgnum=115 ובעמוד זה] {{!}} ייתכן ששמה הפרטי של אשתו היה בתיה}}}}}}}}
{{עץ משפחה| | | | | | | |!| }}
{{עץ משפחה| | | | | | |ליש| |ליש={{טקסט מוקטן|לוי יצחק שניאורסון{{ש}}{{טקסט מוקטן|(אשתו אדל)}}{{ביאור|שם=ליש|מניעזין, [https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29063&st=&pgnum=115 ספר הצאצאים מספר 33]}}}}}}
48,713

עריכות