עבודה (פיזיקה) – הבדלי גרסאות

הרחבה, ניסוח
(הגהה, ניסוח, עריכה (הוחלפו הגדרות חסרות בהירות ושגויות. דוגמה למקרה שלא קיבל מענה הולם בהגדרה שבוטלה: עבודה מושקעת לעיתים לשם העתקת גוף גם כשמהירותו קבועה, כגון על מנת להתגבר על חיכוך דינמי))
(הרחבה, ניסוח)
ב[[פיזיקה]], '''עבודה''' היא כמות ה[[אנרגיה]] שמושקעת בגוף בעל [[מסה]] במהלך העתקתו ב[[מרחב (פיזיקה)|מרחב]] מנקודת ראשית מוגדרת לנקודת סיום מוגדרת, כתוצאה מהפעלת [[וקטור (פיזיקה)|וקטור]] [[כוח (פיזיקה)|כוח]] שכיוונו מקביל לכיוון תנועת הגוף.
 
מקובל לסמן עבודה באות <math>W</math> כקיצור לשמה בשפה ה[[אנגלית]], Work.
 
כאשר העתקת הגוף מתבצעת תחת פעולתו של כוח שגודלו קבוע בזמן ולאורך מסלול ישר, העבודה שווה למכפלת הכוח במרחק שבין נקודת הראשית לבין נקודת הסיום:
<math>W=F_{||}\cdot \Delta r = F\cos \theta \cdot \Delta r</math>
 
כאשרנוסחה בה האות <math>F</math> מבטאת את גודל הכוח, הסימון <math>\Delta r</math> מבטא את המרחק שלאורכו הכוח פעל על הגוף, והאות <math>\theta </math> מבטאת את הזווית בין כיוון פעולת הכוח לכיוון תנועת הגוף.
 
עבור מסלול לא ישר או כוח לא קבוע, העבודה מחושבת כך: