אפליה בשוק העבודה – הבדלי גרסאות

מ
(הגהה)
 
==אפליה בשוק העבודה בישראל==
בישראל האוכלוסיות הסובלות מאפליה בשוק העבודה הן [[ערביי ישראל|החברה הערבית]], [[חרדים|החרדית]], [[מזרחים]]{{הערה|[https://www.idi.org.il/media/11312/employment-discrimination-in-israel-a-differentiated-approach.pdf{{המכון מחקרהישראלי מדיניותלדמוקרטיה|רון אפליהחרמון, תעסוקתיתחגי בישראל]פורת, המכוןיובל הישראליפלדמן לדמקורטיה,ותמר קריכלי־כץ|אפליה תעסוקתית בישראל: התמודדות מבדלת|books/24641|ספטמבר 2018}}, עמבעמ' 29–31}}, יוצאי [[ישראלים יוצאי אתיופיה|אתיופיה]] ומבוגרים. מאפליה מסוימת, בעיקר בתחום השכר, סובלות גם הנשים.
 
חוקי העבודה בישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, אוסרים על אפליה. הגופים המרכזיים המטפלים במניעת אפליה בשוק העבודה בישראל הם יחידת האכיפה של חוקי העבודה ו[[נציבות שוויון הזדמנויות]].