ויקיפדיה:הכה את המומחה – הבדלי גרסאות

תודה !!! מלרשטיין.
 
:אולי התשובה נמצאת בהגדרת המונח "חבר בורסה" [https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1352684&Q=%E7%E1%F8+%20%E1%E5%F8%F1%E4 לפי מילון אבניאון בקישור זה]. מלרשטיין.:
 
{{ציטוט|תוכן="מי שנתקבל לבורסה פעילה לניירות ערך ויכול לקנות ולמכור ניירות ערך באותה בורסה, על־ פי תנאי הקבלה וכללי הפעילות הקבועים בתקנון הבורסה. בבורסה לניירות ערך בתל-אביב יש, למשל, דרישות לגבי ההון המונפק והנפרע של חבר שהוא תאגיד וכן צורך בהמלצה של שני חברי בורסה. החברות היא עניין הנתון לשיפוטה של הבורסה בה מבקשים להתקבל. הבורסה היא מוסד סגור ובה משתתפים חברי הבורסה בלבד, או אנשים שקיבלו הרשאה מיוחדת לכך.{{ש}}
אדם המחזיק בנייר ערך או בחשבון ניירות ערך בבנק, ורוצה למכור אותו או לרכוש נייר ערך אחר, אינו יכול לפנות ישירות לבורסה אלא חייב לעשות זאת דרך חבר בורסה, שהוא סוחר מורשה לביצוע עסקות."}}
 
מלרשטיין.
משתמש אלמוני