משתמש:The duke/טיוטה:כרונולוגיה של נשים במחשוב – הבדלי גרסאות

 
 
=== 2019 ===
* {{Drapeauדגל|Franceצרפת}} [[Moniqueמוניק Laurentלורן]] reçoitמקבלת laאת [[médailleמדליית d'argentהכסף duשל CNRS]]<ref>{{Lien webקישור|titreכותרת=Médaille d’argent du CNRS|urlכתובת=http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=39}}</ref> etבתחום elleמדעי est élue membre de l'[[Académie des sciences (France)|Académie des Sciences]], dans la section des sciences mécaniques et informatiquesהמכונות והתוכנה.<ref>[https://www.academie-sciences.fr/pdf/communique/elections_2019.pdf « Dix-huit nouveaux membres élus à l’Académie des sciences »], ''Communiqué de l'Académie des sciences'', 19 décembre 2019.</ref>.
 
*{{Drapeau|France}} [[Monique Laurent]] reçoit la [[médaille d'argent du CNRS]]<ref>{{Lien web|titre=Médaille d’argent du CNRS|url=http://www.cnrs.fr/fr/talents/cnrs?medal=39}}</ref> et elle est élue membre de l'[[Académie des sciences (France)|Académie des Sciences]], dans la section des sciences mécaniques et informatiques <ref>[https://www.academie-sciences.fr/pdf/communique/elections_2019.pdf « Dix-huit nouveaux membres élus à l’Académie des sciences »], ''Communiqué de l'Académie des sciences'', 19 décembre 2019.</ref>.
 
== Bibliographie ==