מפתח ציבורי: הבדלי גרסאות

==מסיבת חתימה על מפתחות ציבוריים==
{{הפניה לערך מורחב|מסיבת חתימה על מפתחות ציבוריים}}
'''מסיבת חתימה על מפתחות ציבוריים''' (public key signing party), אירוע המכונה גם '''מסיבת החלפת מפתחות''', אינוהוא מסיבהכינוי כלללאירוע בו מתבצע וידוא זהות של אנשים באופן פרטי, כפימתוך מטרה לבנות או להרחיב רשת אמון. לאחר סיום כל התהליכים הקשורים במסיבה, גדל מספר האנשים אשר יכולים לוודא כי אכן האדם הנכון ש[[מסיבתחתום התקנה]]על אינהנתונים מסיבהדיגיטליים. ניתן לנהל מסיבת חתימה על מפתחות באופנים שונים, אך המשותפים להם שלושה רכיבים:
* המשתתפים מציגים אמצעי זיהוי ממשלתיים תקפים הכוללים תמונה, וכל יתר המשתתפים מוודאים את זהותם ומסמנים לעצמם כי עשו כן.
* כל המשתתפים מספקים מידע בקשר למפתח הציבורי שלהם (או מוודאים כי המידע הנמצא בידי המשתתפים האחרים מדויק).