תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-45 בינואר 2022, 1708:5438==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1723|תאריך=2020-09-01|ערך0=1684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1765|תאריך=2020-09-02|ערך0=1723}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19381937|תאריך=2020-09-03|ערך0=1765}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2017|תאריך=2020-09-04|ערך0=19381937}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2130|תאריך=2020-09-05|ערך0=2017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2215|תאריך=2020-09-06|ערך0=2130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23692368|תאריך=2020-09-07|ערך0=2215}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2542|תאריך=2020-09-08|ערך0=23692368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2718|תאריך=2020-09-09|ערך0=2542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2832|תאריך=2020-09-10|ערך0=2718}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1894|תאריך=2020-10-17|ערך0=1894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1823|תאריך=2020-10-18|ערך0=1823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17211720|תאריך=2020-10-19|ערך0=17211720}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14871486|תאריך=2020-10-20|ערך0=14871486}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1323|תאריך=2020-10-21|ערך0=1323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1188|תאריך=2020-10-22|ערך0=1188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=644|תאריך=2020-11-14|ערך0=634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=655|תאריך=2020-11-15|ערך0=644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=669668|תאריך=2020-11-16|ערך0=655}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=690|תאריך=2020-11-17|ערך0=669668}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=713712|תאריך=2020-11-18|ערך0=690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=717|תאריך=2020-11-19|ערך0=713712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=707|תאריך=2020-11-20|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=709|תאריך=2020-11-21|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2476|תאריך=2020-12-20|ערך0=2391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2672|תאריך=2020-12-21|ערך0=2476}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28922891|תאריך=2020-12-22|ערך0=2672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3104|תאריך=2020-12-23|ערך0=28922891}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3273|תאריך=2020-12-24|ערך0=3104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3444|תאריך=2020-12-25|ערך0=3273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7504|תאריך=2021-01-23|ערך0=7504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7127|תאריך=2021-01-24|ערך0=7127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70247023|תאריך=2021-01-25|ערך0=70247023}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6823|תאריך=2021-01-26|ערך0=6823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=67076706|תאריך=2021-01-27|ערך0=67076706}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66196618|תאריך=2021-01-28|ערך0=66196618}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך=2021-01-29|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65216520|תאריך=2021-01-30|ערך0=65216520}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6546|תאריך=2021-01-31|ערך0=65216520}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6589|תאריך=2021-02-01|ערך0=6546}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך=2021-02-02|ערך0=6589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3683|תאריך=2021-03-06|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3745|תאריך=2021-03-07|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36443643|תאריך=2021-03-08|ערך0=36443643}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34913490|תאריך=2021-03-09|ערך0=34913490}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33123311|תאריך=2021-03-10|ערך0=33123311}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3050|תאריך=2021-03-11|ערך0=3050}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28932892|תאריך=2021-03-12|ערך0=28932892}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2707|תאריך=2021-03-13|ערך0=2707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2552|תאריך=2021-03-14|ערך0=2552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1556|תאריך=2021-07-28|ערך0=1430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1676|תאריך=2021-07-29|ערך0=1556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18041803|תאריך=2021-07-30|ערך0=1676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1947|תאריך=2021-07-31|ערך0=18041803}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2108|תאריך=2021-08-01|ערך0=1947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2209|תאריך=2021-08-02|ערך0=2108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9299|תאריך=2021-09-06|ערך0=9299}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9258|תאריך=2021-09-07|ערך0=9258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87478746|תאריך=2021-09-08|ערך0=87478746}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7606|תאריך=2021-09-09|ערך0=7606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7123|תאריך=2021-09-10|ערך0=7123}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7772|תאריך=2021-09-19|ערך0=7772}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7592|תאריך=2021-09-20|ערך0=7592}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72887289|תאריך=2021-09-21|ערך0=72887289}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6570|תאריך=2021-09-22|ערך0=6570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6165|תאריך=2021-09-23|ערך0=6165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1937|תאריך=2021-12-29|ערך0=1644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2316|תאריך=2021-12-30|ערך0=1937}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28252826|תאריך=2021-12-31|ערך0=2316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33533354|תאריך=2022-01-01|ערך0=28252826}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3843|תאריך=2022-01-02|ערך0=33533354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45294531|תאריך=2022-01-03|ערך0=3843|צבע=red}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5663|תאריך=2022-01-04|ערך0=4531|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==