תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
תגית: שוחזרה
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=0|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-02-12 -1days}}}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-03 -1days}}}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-04 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-05 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-06 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-07 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-08 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-09 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-10 -1days}}|ערך0=4}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-11 -1days}}|ערך0=4}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-12 -1days}}|ערך0=9}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-13 -1days}}|ערך0=11}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-14 -1days}}|ערך0=13}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-15 -1days}}|ערך0=18}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-16 -1days}}|ערך0=21}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-17 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-18 -1days}}|ערך0=35}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-19 -1days}}|ערך0=44}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-20 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-21 -1days}}|ערך0=76}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-22 -1days}}|ערך0=95}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=151|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-23 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=190|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-24 -1days}}|ערך0=151}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=237|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-25 -1days}}|ערך0=190}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-26 -1days}}|ערך0=237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=334|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-27 -1days}}|ערך0=279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=372|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-28 -1days}}|ערך0=334}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-29 -1days}}|ערך0=372}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=449|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-30 -1days}}|ערך0=410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=478|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-03-31 -1days}}|ערך0=449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=523|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-01 -1days}}|ערך0=478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=562|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-02 -1days}}|ערך0=523}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=591|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-03 -1days}}|ערך0=562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-04 -1days}}|ערך0=591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=608|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-05 -1days}}|ערך0=608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=616|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-06 -1days}}|ערך0=608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=602|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-07 -1days}}|ערך0=602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=550|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-08 -1days}}|ערך0=550}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=500|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-09 -1days}}|ערך0=500}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-10 -1days}}|ערך0=445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-11 -1days}}|ערך0=410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=398|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-12 -1days}}|ערך0=398}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=393|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-13 -1days}}|ערך0=393}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=391|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-14 -1days}}|ערך0=391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=394|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-15 -1days}}|ערך0=391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-16 -1days}}|ערך0=389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=383|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-17 -1days}}|ערך0=383}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=374|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-18 -1days}}|ערך0=374}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=366|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-19 -1days}}|ערך0=366}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=327|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-20 -1days}}|ערך0=327}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=307|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-21 -1days}}|ערך0=307}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=290|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-22 -1days}}|ערך0=290}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-23 -1days}}|ערך0=279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=276|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-24 -1days}}|ערך0=276}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=269|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-25 -1days}}|ערך0=269}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=251|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-26 -1days}}|ערך0=251}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=223|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-27 -1days}}|ערך0=223}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=199|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-28 -1days}}|ערך0=199}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-29 -1days}}|ערך0=182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=162|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-04-30 -1days}}|ערך0=162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-01 -1days}}|ערך0=143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=124|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-02 -1days}}|ערך0=124}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-03 -1days}}|ערך0=109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=101|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-04 -1days}}|ערך0=101}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=91|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-05 -1days}}|ערך0=91}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-06 -1days}}|ערך0=73}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-07 -1days}}|ערך0=70}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-08 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-09 -1days}}|ערך0=47}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-10 -1days}}|ערך0=42}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-11 -1days}}|ערך0=42}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-12 -1days}}|ערך0=40}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-13 -1days}}|ערך0=38}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-14 -1days}}|ערך0=34}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-15 -1days}}|ערך0=29}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-16 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-17 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-18 -1days}}|ערך0=22}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-19 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-20 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-21 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-22 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-23 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-24 -1days}}|ערך0=17}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-25 -1days}}|ערך0=17}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-26 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-27 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-28 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-29 -1days}}|ערך0=23}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-30 -1days}}|ערך0=32}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-05-31 -1days}}|ערך0=45}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-01 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-02 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-03 -1days}}|ערך0=70}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-04 -1days}}|ערך0=81}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=98|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-05 -1days}}|ערך0=89}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=100|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-06 -1days}}|ערך0=98}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=107|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-07 -1days}}|ערך0=100}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=114|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-08 -1days}}|ערך0=107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=126|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-09 -1days}}|ערך0=114}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-10 -1days}}|ערך0=126}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=154|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-11 -1days}}|ערך0=133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=161|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-12 -1days}}|ערך0=154}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=169|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-13 -1days}}|ערך0=161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-14 -1days}}|ערך0=169}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-15 -1days}}|ערך0=179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-16 -1days}}|ערך0=179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=200|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-17 -1days}}|ערך0=182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=204|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-18 -1days}}|ערך0=200}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=220|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-19 -1days}}|ערך0=204}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=238|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-20 -1days}}|ערך0=220}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-21 -1days}}|ערך0=238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=245|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-22 -1days}}|ערך0=240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-23 -1days}}|ערך0=245}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=287|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-24 -1days}}|ערך0=265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=318|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-25 -1days}}|ערך0=287}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=349|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-26 -1days}}|ערך0=318}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=371|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-27 -1days}}|ערך0=349}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=404|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-28 -1days}}|ערך0=371}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-29 -1days}}|ערך0=404}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=493|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-06-30 -1days}}|ערך0=434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=542|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-01 -1days}}|ערך0=493}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=610|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-02 -1days}}|ערך0=542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=702|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-03 -1days}}|ערך0=610}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=770|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-04 -1days}}|ערך0=702}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=830|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-05 -1days}}|ערך0=770}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=893|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-06 -1days}}|ערך0=830}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=946|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-07 -1days}}|ערך0=893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1031|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-08 -1days}}|ערך0=946}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1083|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-09 -1days}}|ערך0=1031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1135|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-10 -1days}}|ערך0=1083}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1202|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-11 -1days}}|ערך0=1135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1252|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-12 -1days}}|ערך0=1202}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1310|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-13 -1days}}|ערך0=1252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1394|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-14 -1days}}|ערך0=1310}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-15 -1days}}|ערך0=1394}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1503|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-16 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1562|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-17 -1days}}|ערך0=1503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1590|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-18 -1days}}|ערך0=1562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1629|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-19 -1days}}|ערך0=1590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1598|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-20 -1days}}|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1622|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-21 -1days}}|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1680|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-22 -1days}}|ערך0=1622}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1704|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-23 -1days}}|ערך0=1680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1711|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-24 -1days}}|ערך0=1704}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1743|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-25 -1days}}|ערך0=1711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1695|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-26 -1days}}|ערך0=1695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1699|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-27 -1days}}|ערך0=1695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1722|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-28 -1days}}|ערך0=1699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1738|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-29 -1days}}|ערך0=1722}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1726|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-30 -1days}}|ערך0=1726}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1697|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-07-31 -1days}}|ערך0=1697}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1631|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-01 -1days}}|ערך0=1631}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1561|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-02 -1days}}|ערך0=1561}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-03 -1days}}|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1478|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-04 -1days}}|ערך0=1478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1422|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-05 -1days}}|ערך0=1422}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1384|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-06 -1days}}|ערך0=1384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1368|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-07 -1days}}|ערך0=1368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-08 -1days}}|ערך0=1368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1444|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-09 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1475|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-10 -1days}}|ערך0=1444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1460|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-11 -1days}}|ערך0=1460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1474|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-12 -1days}}|ערך0=1460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1464|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-13 -1days}}|ערך0=1464}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1459|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-14 -1days}}|ערך0=1459}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1406|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-15 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1406|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-16 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1427|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-17 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1420|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-18 -1days}}|ערך0=1420}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1395|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-19 -1days}}|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1398|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-20 -1days}}|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1376|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-21 -1days}}|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1391|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-22 -1days}}|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1384|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-23 -1days}}|ערך0=1384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1369|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-24 -1days}}|ערך0=1369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1405|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-25 -1days}}|ערך0=1369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1449|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-26 -1days}}|ערך0=1405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1499|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-27 -1days}}|ערך0=1449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1587|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-28 -1days}}|ערך0=1499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1636|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-29 -1days}}|ערך0=1587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1665|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-30 -1days}}|ערך0=1636}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1684|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-08-31 -1days}}|ערך0=1665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1723|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-01 -1days}}|ערך0=1684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1765|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-02 -1days}}|ערך0=1723}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1938|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-03 -1days}}|ערך0=1765}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2017|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-04 -1days}}|ערך0=1938}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2130|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-05 -1days}}|ערך0=2017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2215|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-06 -1days}}|ערך0=2130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2369|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-07 -1days}}|ערך0=2215}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2542|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-08 -1days}}|ערך0=2369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2718|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-09 -1days}}|ערך0=2542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2832|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-10 -1days}}|ערך0=2718}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3046|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-11 -1days}}|ערך0=2832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3238|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-12 -1days}}|ערך0=3046}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3411|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-13 -1days}}|ערך0=3238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3554|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-14 -1days}}|ערך0=3411}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3756|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-15 -1days}}|ערך0=3554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4048|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-16 -1days}}|ערך0=3756}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4130|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-17 -1days}}|ערך0=4048}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4305|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-18 -1days}}|ערך0=4130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4499|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-19 -1days}}|ערך0=4305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4655|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-20 -1days}}|ערך0=4499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4570|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-21 -1days}}|ערך0=4570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4437|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-22 -1days}}|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4650|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-23 -1days}}|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5017|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-24 -1days}}|ערך0=4650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5429|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-25 -1days}}|ערך0=5017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5865|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-26 -1days}}|ערך0=5429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6161|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-27 -1days}}|ערך0=5865}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6284|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-28 -1days}}|ערך0=6161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5896|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-29 -1days}}|ערך0=5896}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5606|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-09-30 -1days}}|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5879|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-01 -1days}}|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5802|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-02 -1days}}|ערך0=5802}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5611|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-03 -1days}}|ערך0=5611}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5142|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-04 -1days}}|ערך0=5142}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5071|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-05 -1days}}|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5722|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-06 -1days}}|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5683|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-07 -1days}}|ערך0=5683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4984|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-08 -1days}}|ערך0=4984}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4417|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-09 -1days}}|ערך0=4417}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3831|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-10 -1days}}|ערך0=3831}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3591|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-11 -1days}}|ערך0=3591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3405|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-12 -1days}}|ערך0=3405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3040|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-13 -1days}}|ערך0=3040}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2700|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-14 -1days}}|ערך0=2700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2409|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-15 -1days}}|ערך0=2409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2103|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-16 -1days}}|ערך0=2103}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1894|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-17 -1days}}|ערך0=1894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1823|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-18 -1days}}|ערך0=1823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1721|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-19 -1days}}|ערך0=1721}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1487|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-20 -1days}}|ערך0=1487}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1323|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-21 -1days}}|ערך0=1323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1188|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-22 -1days}}|ערך0=1188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1105|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-23 -1days}}|ערך0=1105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1012|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-24 -1days}}|ערך0=1012}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-25 -1days}}|ערך0=989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=944|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-26 -1days}}|ערך0=944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-27 -1days}}|ערך0=853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=809|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-28 -1days}}|ערך0=809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=746|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-29 -1days}}|ערך0=746}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=691|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-30 -1days}}|ערך0=691}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=667|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-10-31 -1days}}|ערך0=667}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-01 -1days}}|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=672|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-02 -1days}}|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-03 -1days}}|ערך0=659}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=653|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-04 -1days}}|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-05 -1days}}|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=648|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-06 -1days}}|ערך0=648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-07 -1days}}|ערך0=648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=647|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-08 -1days}}|ערך0=647}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=630|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-09 -1days}}|ערך0=630}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-10 -1days}}|ערך0=620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=596|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-11 -1days}}|ערך0=596}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-12 -1days}}|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=634|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-13 -1days}}|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=644|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-14 -1days}}|ערך0=634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=655|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-15 -1days}}|ערך0=644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=668|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-16 -1days}}|ערך0=655}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=690|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-17 -1days}}|ערך0=668}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=712|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-18 -1days}}|ערך0=690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=717|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-19 -1days}}|ערך0=712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=707|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-20 -1days}}|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=709|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-21 -1days}}|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=727|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-22 -1days}}|ערך0=709}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=747|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-23 -1days}}|ערך0=727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=759|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-24 -1days}}|ערך0=747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=763|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-25 -1days}}|ערך0=759}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=804|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-26 -1days}}|ערך0=763}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=849|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-27 -1days}}|ערך0=804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=886|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-28 -1days}}|ערך0=849}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=909|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-29 -1days}}|ערך0=886}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=947|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-11-30 -1days}}|ערך0=909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-01 -1days}}|ערך0=947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1038|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-02 -1days}}|ערך0=989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1110|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-03 -1days}}|ערך0=1038}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1162|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-04 -1days}}|ערך0=1110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1231|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-05 -1days}}|ערך0=1162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1291|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-06 -1days}}|ערך0=1231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1338|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-07 -1days}}|ערך0=1291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-08 -1days}}|ערך0=1338}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1507|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-09 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1546|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-10 -1days}}|ערך0=1507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1626|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-11 -1days}}|ערך0=1546}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1672|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-12 -1days}}|ערך0=1626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1714|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-13 -1days}}|ערך0=1672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1767|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-14 -1days}}|ערך0=1714}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1832|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-15 -1days}}|ערך0=1767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1993|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-16 -1days}}|ערך0=1832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2135|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-17 -1days}}|ערך0=1993}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2255|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-18 -1days}}|ערך0=2135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2391|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-19 -1days}}|ערך0=2255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2476|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-20 -1days}}|ערך0=2391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2672|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-21 -1days}}|ערך0=2476}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2892|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-22 -1days}}|ערך0=2672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3104|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-23 -1days}}|ערך0=2892}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3273|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-24 -1days}}|ערך0=3104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3444|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-25 -1days}}|ערך0=3273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3617|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-26 -1days}}|ערך0=3444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3727|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-27 -1days}}|ערך0=3617}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3790|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-28 -1days}}|ערך0=3727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4027|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-29 -1days}}|ערך0=3790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4206|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-30 -1days}}|ערך0=4027}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4468|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2020-12-31 -1days}}|ערך0=4206}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4728|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-01 -1days}}|ערך0=4468}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5015|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-02 -1days}}|ערך0=4728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-03 -1days}}|ערך0=5015}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5479|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-04 -1days}}|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5893|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-05 -1days}}|ערך0=5479}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6265|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-06 -1days}}|ערך0=5893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6553|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-07 -1days}}|ערך0=6265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6809|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-08 -1days}}|ערך0=6553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7116|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-09 -1days}}|ערך0=6809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7252|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-10 -1days}}|ערך0=7116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7498|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-11 -1days}}|ערך0=7252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7685|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-12 -1days}}|ערך0=7498}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7837|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-13 -1days}}|ערך0=7685}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8064|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-14 -1days}}|ערך0=7837}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8298|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-15 -1days}}|ערך0=8064}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8337|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-16 -1days}}|ערך0=8298}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8326|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-17 -1days}}|ערך0=8326}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8141|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-18 -1days}}|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8196|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-19 -1days}}|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8102|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-20 -1days}}|ערך0=8102}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7943|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-21 -1days}}|ערך0=7943}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7653|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-22 -1days}}|ערך0=7653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7504|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-23 -1days}}|ערך0=7504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7127|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-24 -1days}}|ערך0=7127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7024|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-25 -1days}}|ערך0=7024}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6824|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-26 -1days}}|ערך0=6824}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6707|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-27 -1days}}|ערך0=6707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-28 -1days}}|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-29 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6521|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-30 -1days}}|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6547|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-01-31 -1days}}|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6589|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-01 -1days}}|ערך0=6547}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-02 -1days}}|ערך0=6589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6649|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-03 -1days}}|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-04 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6618|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-05 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6593|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-06 -1days}}|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6598|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-07 -1days}}|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6507|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-08 -1days}}|ערך0=6507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6354|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-09 -1days}}|ערך0=6354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6088|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-10 -1days}}|ערך0=6088}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5833|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-11 -1days}}|ערך0=5833}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5512|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-12 -1days}}|ערך0=5512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-13 -1days}}|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5127|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-14 -1days}}|ערך0=5127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4967|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-15 -1days}}|ערך0=4967}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4587|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-16 -1days}}|ערך0=4587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4361|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-17 -1days}}|ערך0=4361}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4145|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-18 -1days}}|ערך0=4145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3905|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-19 -1days}}|ערך0=3905}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3779|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-20 -1days}}|ערך0=3779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-21 -1days}}|ערך0=3688}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3634|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-22 -1days}}|ערך0=3634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3579|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-23 -1days}}|ערך0=3579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3559|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-24 -1days}}|ערך0=3559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3588|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-25 -1days}}|ערך0=3559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3657|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-26 -1days}}|ערך0=3588}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3661|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-27 -1days}}|ערך0=3657}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-02-28 -1days}}|ערך0=3661}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3680|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-01 -1days}}|ערך0=3680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-02 -1days}}|ערך0=3680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3679|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-03 -1days}}|ערך0=3679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3722|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-04 -1days}}|ערך0=3679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3699|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-05 -1days}}|ערך0=3699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3683|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-06 -1days}}|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3745|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-07 -1days}}|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3644|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-08 -1days}}|ערך0=3644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3491|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-09 -1days}}|ערך0=3491}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3312|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-10 -1days}}|ערך0=3312}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3050|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-11 -1days}}|ערך0=3050}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2893|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-12 -1days}}|ערך0=2893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2707|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-13 -1days}}|ערך0=2707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2552|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-14 -1days}}|ערך0=2552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2415|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-15 -1days}}|ערך0=2415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2177|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-16 -1days}}|ערך0=2177}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1954|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-17 -1days}}|ערך0=1954}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1767|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-18 -1days}}|ערך0=1767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1581|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-19 -1days}}|ערך0=1581}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1391|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-20 -1days}}|ערך0=1391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1329|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-21 -1days}}|ערך0=1329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1228|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-22 -1days}}|ערך0=1228}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1063|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-23 -1days}}|ערך0=1063}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=939|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-24 -1days}}|ערך0=939}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=787|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-25 -1days}}|ערך0=787}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=729|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-26 -1days}}|ערך0=729}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=649|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-27 -1days}}|ערך0=649}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=632|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-28 -1days}}|ערך0=632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=553|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-29 -1days}}|ערך0=553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=465|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-30 -1days}}|ערך0=465}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=429|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-03-31 -1days}}|ערך0=429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=432|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-01 -1days}}|ערך0=429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-02 -1days}}|ערך0=359}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=345|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-03 -1days}}|ערך0=345}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=329|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-04 -1days}}|ערך0=329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=339|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-05 -1days}}|ערך0=329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=342|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-06 -1days}}|ערך0=339}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=323|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-07 -1days}}|ערך0=323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=291|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-08 -1days}}|ערך0=291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=273|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-09 -1days}}|ערך0=273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=246|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-10 -1days}}|ערך0=246}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-11 -1days}}|ערך0=240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-12 -1days}}|ערך0=232}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=210|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-13 -1days}}|ערך0=210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=194|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-14 -1days}}|ערך0=194}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=183|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-15 -1days}}|ערך0=183}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=166|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-16 -1days}}|ערך0=166}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-17 -1days}}|ערך0=150}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=149|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-18 -1days}}|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-19 -1days}}|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=137|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-20 -1days}}|ערך0=137}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=131|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-21 -1days}}|ערך0=131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-22 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-23 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-24 -1days}}|ערך0=125}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=119|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-25 -1days}}|ערך0=119}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-26 -1days}}|ערך0=109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-27 -1days}}|ערך0=104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-28 -1days}}|ערך0=93}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=90|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-29 -1days}}|ערך0=90}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-04-30 -1days}}|ערך0=85}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-01 -1days}}|ערך0=81}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-02 -1days}}|ערך0=77}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-03 -1days}}|ערך0=73}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=69|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-04 -1days}}|ערך0=69}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-05 -1days}}|ערך0=66}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-06 -1days}}|ערך0=62}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=55|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-07 -1days}}|ערך0=55}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-08 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-09 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-10 -1days}}|ערך0=47}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-11 -1days}}|ערך0=45}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-12 -1days}}|ערך0=41}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-13 -1days}}|ערך0=35}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-14 -1days}}|ערך0=32}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-15 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-16 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-17 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-18 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-19 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-20 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-21 -1days}}|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-22 -1days}}|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-23 -1days}}|ערך0=27}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-24 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-25 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-26 -1days}}|ערך0=29}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-27 -1days}}|ערך0=23}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-28 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-29 -1days}}|ערך0=19}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-30 -1days}}|ערך0=19}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-05-31 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-01 -1days}}|ערך0=14}}
}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1416|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0102 -1days}}|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1615|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0203 -1days}}|ערך0=1415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0304 -1days}}|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1517|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0405 -1days}}|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1716|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0506 -1days}}|ערך0=1516}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0607 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1615|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0708 -1days}}|ערך0=1615}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0809 -1days}}|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1413|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-0910 -1days}}|ערך0=1413}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1314|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1011 -1days}}|ערך0=13}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1412|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1112 -1days}}|ערך0=1312}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1213 -1days}}|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1314 -1days}}|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1215|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1415 -1days}}|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1516 -1days}}|ערך0=1214}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1415|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1617 -1days}}|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1517|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1718 -1days}}|ערך0=1415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1719|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1819 -1days}}|ערך0=1517}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1925|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-1920 -1days}}|ערך0=1719}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2532|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2021 -1days}}|ערך0=1925}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3246|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2122 -1days}}|ערך0=2532}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4658|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2223 -1days}}|ערך0=3246}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5876|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2324 -1days}}|ערך0=4658}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76105|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2425 -1days}}|ערך0=5876}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=105133|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2526 -1days}}|ערך0=76105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133143|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2627 -1days}}|ערך0=105133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143157|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2728 -1days}}|ערך0=133143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=157180|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2829 -1days}}|ערך0=143157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=180207|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-06-2930 -1days}}|ערך0=157180}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=207231|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-0607-3001 -1days}}|ערך0=180207}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=231240|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0102 -1days}}|ערך0=207231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240255|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0203 -1days}}|ערך0=231240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=255265|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0304 -1days}}|ערך0=240255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265294|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0405 -1days}}|ערך0=255265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=294325|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0506 -1days}}|ערך0=265294}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=325358|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0607 -1days}}|ערך0=294325}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=358389|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0708 -1days}}|ערך0=325358}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389413|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0809 -1days}}|ערך0=358389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=413442|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-0910 -1days}}|ערך0=389413}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442452|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1011 -1days}}|ערך0=413442}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=452466|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1112 -1days}}|ערך0=442452}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466503|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1213 -1days}}|ערך0=452466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=503534|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1314 -1days}}|ערך0=466503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=534569|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1415 -1days}}|ערך0=503534}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=569625|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1516 -1days}}|ערך0=534569}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=625711|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1617 -1days}}|ערך0=569625}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=711736|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1718 -1days}}|ערך0=625711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=736793|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1819 -1days}}|ערך0=711736}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=793882|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-1920 -1days}}|ערך0=736793}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=882977|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2021 -1days}}|ערך0=793882}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9771059|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2122 -1days}}|ערך0=882977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10591120|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2223 -1days}}|ערך0=9771059}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11201164|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2324 -1days}}|ערך0=10591120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11641241|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2425 -1days}}|ערך0=11201164}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12411323|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2526 -1days}}|ערך0=11641241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231430|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2627 -1days}}|ערך0=12411323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14301556|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2728 -1days}}|ערך0=13231430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15561676|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2829 -1days}}|ערך0=14301556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16761804|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-2930 -1days}}|ערך0=15561676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18041947|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-07-3031 -1days}}|ערך0=16761804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19472108|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-0708-3101 -1days}}|ערך0=18041947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21082209|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0102 -1days}}|ערך0=19472108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22092456|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0203 -1days}}|ערך0=21082209}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24562602|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0304 -1days}}|ערך0=22092456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26022790|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0405 -1days}}|ערך0=24562602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27903034|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0506 -1days}}|ערך0=26022790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30343241|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0607 -1days}}|ערך0=27903034}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32413360|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0708 -1days}}|ערך0=30343241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33603549|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0809 -1days}}|ערך0=32413360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35493909|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-0910 -1days}}|ערך0=33603549}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=39094273|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1011 -1days}}|ערך0=35493909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42734632|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1112 -1days}}|ערך0=39094273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46324956|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1213 -1days}}|ערך0=42734632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49565254|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1314 -1days}}|ערך0=46324956}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52545439|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1415 -1days}}|ערך0=49565254}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54395689|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1516 -1days}}|ערך0=52545439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56896035|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1617 -1days}}|ערך0=54395689}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=60356340|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1718 -1days}}|ערך0=56896035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=63406627|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1819 -1days}}|ערך0=60356340}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66276868|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-1920 -1days}}|ערך0=63406627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68687144|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2021 -1days}}|ערך0=66276868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71447313|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2122 -1days}}|ערך0=68687144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73137512|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2223 -1days}}|ערך0=71447313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75127700|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2324 -1days}}|ערך0=73137512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77007999|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2425 -1days}}|ערך0=75127700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79998171|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2526 -1days}}|ערך0=77007999}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81718354|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2627 -1days}}|ערך0=79998171}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83548467|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2728 -1days}}|ערך0=81718354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=84678734|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2829 -1days}}|ערך0=83548467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87348762|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-2930 -1days}}|ערך0=84678734}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87628911|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-08-3031 -1days}}|ערך0=87348762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89118963|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-0809-3101 -1days}}|ערך0=87628911}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89639257|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0102 -1days}}|ערך0=89118963}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92579574|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0203 -1days}}|ערך0=89639257}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95749748|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0304 -1days}}|ערך0=92579574}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=97489432|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0405 -1days}}|ערך0=95749432}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94329299|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0506 -1days}}|ערך0=94329299}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92999258|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0607 -1days}}|ערך0=92999258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92588747|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0708 -1days}}|ערך0=92588747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87477607|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0809 -1days}}|ערך0=87477607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76077123|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-0910 -1days}}|ערך0=76077123}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71237121|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1011 -1days}}|ערך0=71237121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71217868|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1112 -1days}}|ערך0=7121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78688145|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1213 -1days}}|ערך0=71217868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81458157|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1314 -1days}}|ערך0=78688145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81578584|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1415 -1days}}|ערך0=81458157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85849376|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1516 -1days}}|ערך0=81578584}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93768708|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1617 -1days}}|ערך0=85848708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87088011|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1718 -1days}}|ערך0=87088011}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=80117772|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1819 -1days}}|ערך0=80117772}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77727592|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-1920 -1days}}|ערך0=77727592}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75927289|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2021 -1days}}|ערך0=75927289}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72896570|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2122 -1days}}|ערך0=72896570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65706165|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2223 -1days}}|ערך0=65706165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=61656618|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2324 -1days}}|ערך0=6165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66186613|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2425 -1days}}|ערך0=61656613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66135761|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2526 -1days}}|ערך0=66135761}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57615379|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2627 -1days}}|ערך0=57615379}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=53794867|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2728 -1days}}|ערך0=53794867}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=48674526|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2829 -1days}}|ערך0=48674526}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45264184|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-09-2930 -1days}}|ערך0=45264184}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41843890|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-0910-01 -301days}}|ערך0=41843890}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38903695|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0102 -1days}}|ערך0=38903695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36953565|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0203 -1days}}|ערך0=36953565}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35653397|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0304 -1days}}|ערך0=35653397}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33973116|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0405 -1days}}|ערך0=33973116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31163132|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0506 -1days}}|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31322959|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0607 -1days}}|ערך0=31162959}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29592634|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0708 -1days}}|ערך0=29592634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26342405|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0809 -1days}}|ערך0=26342405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24052306|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-0910 -1days}}|ערך0=24052306}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23062133|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1011 -1days}}|ערך0=23062133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21332000|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1112 -1days}}|ערך0=21332000}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20001894|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1213 -1days}}|ערך0=20001894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18941801|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1314 -1days}}|ערך0=18941801}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18011690|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1415 -1days}}|ערך0=18011690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16901626|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1516 -1days}}|ערך0=16901626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16261583|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1617 -1days}}|ערך0=16261583}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15831544|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1718 -1days}}|ערך0=15831544}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15441425|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1819 -1days}}|ערך0=15441425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251330|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-1920 -1days}}|ערך0=14251330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13301225|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2021 -1days}}|ערך0=13301225}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12251174|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2122 -1days}}|ערך0=12251174}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11741090|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2223 -1days}}|ערך0=11741090}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10901031|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2324 -1days}}|ערך0=10901031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1031977|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2425 -1days}}|ערך0=1031977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=977894|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2526 -1days}}|ערך0=977894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=894834|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2627 -1days}}|ערך0=894834}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=834779|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2728 -1days}}|ערך0=834779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=779731|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2829 -1days}}|ערך0=779731}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=731679|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-2930 -1days}}|ערך0=731679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=679664|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-10-3031 -1days}}|ערך0=679664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664620|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-1011-01 -311days}}|ערך0=664620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620586|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0102 -1days}}|ערך0=620586}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=586577|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0203 -1days}}|ערך0=586577}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=577572|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0304 -1days}}|ערך0=577572}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=572552|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0405 -1days}}|ערך0=572552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=552543|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0506 -1days}}|ערך0=552543}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=543539|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0607 -1days}}|ערך0=543539}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=539535|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0708 -1days}}|ערך0=539535}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=535517|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0809 -1days}}|ערך0=535517}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=517490|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-0910 -1days}}|ערך0=517490}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=490473|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1011 -1days}}|ערך0=490473}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=473455|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1112 -1days}}|ערך0=473455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455439|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1213 -1days}}|ערך0=455439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=439443|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1314 -1days}}|ערך0=439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=443428|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1415 -1days}}|ערך0=439428}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=428424|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1516 -1days}}|ערך0=428424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=424436|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1617 -1days}}|ערך0=424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=436434|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1718 -1days}}|ערך0=424434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434445|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1819 -1days}}|ערך0=434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445453|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-1920 -1days}}|ערך0=434445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=453455|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2021 -1days}}|ערך0=445453}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455463|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2122 -1days}}|ערך0=453455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=463489|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2223 -1days}}|ערך0=455463}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=489495|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2324 -1days}}|ערך0=463489}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=495504|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2425 -1days}}|ערך0=489495}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=504514|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2526 -1days}}|ערך0=495504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=514518|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2627 -1days}}|ערך0=504514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518509|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2728 -1days}}|ערך0=514509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=509522|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2829 -1days}}|ערך0=509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=522519|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-11-2930 -1days}}|ערך0=509519}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519515|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-1112-01 -301days}}|ערך0=519515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515518|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0102 -1days}}|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518515|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0203 -1days}}|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515507|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0304 -1days}}|ערך0=515507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=507519|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0405 -1days}}|ערך0=507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519518|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0506 -1days}}|ערך0=507518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518524|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0607 -1days}}|ערך0=518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=524558|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0708 -1days}}|ערך0=518524}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=558579|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0809 -1days}}|ערך0=524558}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=579598|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-0910 -1days}}|ערך0=558579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=598615|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1011 -1days}}|ערך0=579598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615613|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1112 -1days}}|ערך0=598613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=613606|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1213 -1days}}|ערך0=613606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606611|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1314 -1days}}|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=611595|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1415 -1days}}|ערך0=606595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595606|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1516 -1days}}|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606637|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1617 -1days}}|ערך0=595606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=637675|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1718 -1days}}|ערך0=606637}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=675698|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1819 -1days}}|ערך0=637675}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=698773|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-1920 -1days}}|ערך0=675698}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=773853|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2021 -1days}}|ערך0=698773}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853924|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2122 -1days}}|ערך0=773853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9241014|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2223 -1days}}|ערך0=853924}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10141107|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2324 -1days}}|ערך0=9241014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11071238|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2425 -1days}}|ערך0=10141107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12381297|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2526 -1days}}|ערך0=11071238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12971409|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2627 -1days}}|ערך0=12381297}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14091644|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2728 -1days}}|ערך0=12971409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16441936|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2829 -1days}}|ערך0=14091644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19362316|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-2930 -1days}}|ערך0=16441936}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23162825|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2021-12-3031 -1days}}|ערך0=19362316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28253354|תאריך=2021{{ס:#זמן:Y-12m-31d|2022-01-01 -1days}}|ערך0=23162825}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33543843|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0102 -1days}}|ערך0=28253354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38434531|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0203 -1days}}|ערך0=33543843}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45315671|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0304 -1days}}|ערך0=38434531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56717014|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0405 -1days}}|ערך0=45315671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70148760|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0506 -1days}}|ערך0=56717014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=876010458|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0607 -1days}}|ערך0=70148760}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1045812356|תאריך={{ס:#זמן:Y-m-d|2022-01-0708 -1days}}|ערך0=876010458|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==