תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-910 בינואר 2022, 2210:2537==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=702|תאריך=2020-07-02|ערך0=610}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=770|תאריך=2020-07-03|ערך0=702}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=830831|תאריך=2020-07-04|ערך0=770}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=893894|תאריך=2020-07-05|ערך0=830831}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=946|תאריך=2020-07-06|ערך0=893894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10311032|תאריך=2020-07-07|ערך0=946}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1083|תאריך=2020-07-08|ערך0=10311032}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11351136|תאריך=2020-07-09|ערך0=1083}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1202|תאריך=2020-07-10|ערך0=11351136}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1252|תאריך=2020-07-11|ערך0=1202}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1310|תאריך=2020-07-12|ערך0=1252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1395|תאריך=2020-07-13|ערך0=1310}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251426|תאריך=2020-07-14|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1503|תאריך=2020-07-15|ערך0=14251426}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15621563|תאריך=2020-07-16|ערך0=1503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1590|תאריך=2020-07-17|ערך0=15621563}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16291630|תאריך=2020-07-18|ערך0=1590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1598|תאריך=2020-07-19|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16221623|תאריך=2020-07-20|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1680|תאריך=2020-07-21|ערך0=16221623}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1704|תאריך=2020-07-22|ערך0=1680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1711|תאריך=2020-07-23|ערך0=1704}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1376|תאריך=2020-08-20|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1391|תאריך=2020-08-21|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13841385|תאריך=2020-08-22|ערך0=13841385}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13691370|תאריך=2020-08-23|ערך0=13691370}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1405|תאריך=2020-08-24|ערך0=13691370}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14491450|תאריך=2020-08-25|ערך0=1405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1499|תאריך=2020-08-26|ערך0=14491450}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15871588|תאריך=2020-08-27|ערך0=1499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1636|תאריך=2020-08-28|ערך0=15871588}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1665|תאריך=2020-08-29|ערך0=1636}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1684|תאריך=2020-08-30|ערך0=1665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2832|תאריך=2020-09-09|ערך0=2719}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3046|תאריך=2020-09-10|ערך0=2832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32383239|תאריך=2020-09-11|ערך0=3046}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3412|תאריך=2020-09-12|ערך0=32383239}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3554|תאריך=2020-09-13|ערך0=3412}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37563757|תאריך=2020-09-14|ערך0=3554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40484049|תאריך=2020-09-15|ערך0=37563757}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41304131|תאריך=2020-09-16|ערך0=40484049}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=43054306|תאריך=2020-09-17|ערך0=41304131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44994500|תאריך=2020-09-18|ערך0=43054306}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46554656|תאריך=2020-09-19|ערך0=44994500}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45704571|תאריך=2020-09-20|ערך0=45704571}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44374438|תאריך=2020-09-21|ערך0=44374438}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46504651|תאריך=2020-09-22|ערך0=44374438}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=50175018|תאריך=2020-09-23|ערך0=46504651}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54295430|תאריך=2020-09-24|ערך0=50175018}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58655866|תאריך=2020-09-25|ערך0=54295430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=61616162|תאריך=2020-09-26|ערך0=58655866}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62846285|תאריך=2020-09-27|ערך0=61616162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58965897|תאריך=2020-09-28|ערך0=58965897}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56065607|תאריך=2020-09-29|ערך0=56065607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58795880|תאריך=2020-09-30|ערך0=56065607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58025803|תאריך=2020-10-01|ערך0=58025803}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56115612|תאריך=2020-10-02|ערך0=56115612}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=51425143|תאריך=2020-10-03|ערך0=51425143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5071|תאריך=2020-10-04|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5722|תאריך=2020-10-05|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56835684|תאריך=2020-10-06|ערך0=56835684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4984|תאריך=2020-10-07|ערך0=4984}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4417|תאריך=2020-10-08|ערך0=4417}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38313832|תאריך=2020-10-09|ערך0=38313832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3591|תאריך=2020-10-10|ערך0=3591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34053406|תאריך=2020-10-11|ערך0=34053406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30403041|תאריך=2020-10-12|ערך0=30403041}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2700|תאריך=2020-10-13|ערך0=2700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2409|תאריך=2020-10-14|ערך0=2409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2103|תאריך=2020-10-15|ערך0=2103}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18941895|תאריך=2020-10-16|ערך0=18941895}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1823|תאריך=2020-10-17|ערך0=1823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1721|תאריך=2020-10-18|ערך0=1721}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1487|תאריך=2020-10-19|ערך0=1487}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231324|תאריך=2020-10-20|ערך0=13231324}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1188|תאריך=2020-10-21|ערך0=1188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11051106|תאריך=2020-10-22|ערך0=11051106}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10121013|תאריך=2020-10-23|ערך0=10121013}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989990|תאריך=2020-10-24|ערך0=989990}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=944|תאריך=2020-10-25|ערך0=944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853854|תאריך=2020-10-26|ערך0=853854}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=809810|תאריך=2020-10-27|ערך0=809810}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=746|תאריך=2020-10-28|ערך0=746}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=691|תאריך=2020-10-29|ערך0=691}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=667|תאריך=2020-10-30|ערך0=667}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664665|תאריך=2020-10-31|ערך0=664665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=672|תאריך=2020-11-01|ערך0=664665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659|תאריך=2020-11-02|ערך0=659}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=653|תאריך=2020-11-03|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659660|תאריך=2020-11-04|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=648649|תאריך=2020-11-05|ערך0=648649}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650|תאריך=2020-11-06|ערך0=648649}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=647|תאריך=2020-11-07|ערך0=647}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=630|תאריך=2020-11-08|ערך0=630}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1714|תאריך=2020-12-12|ערך0=1672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1767|תאריך=2020-12-13|ערך0=1714}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18321833|תאריך=2020-12-14|ערך0=1767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1993|תאריך=2020-12-15|ערך0=18321833}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2135|תאריך=2020-12-16|ערך0=1993}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22542255|תאריך=2020-12-17|ערך0=2135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23912392|תאריך=2020-12-18|ערך0=22542255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2476|תאריך=2020-12-19|ערך0=23912392}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26712672|תאריך=2020-12-20|ערך0=2476}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28912892|תאריך=2020-12-21|ערך0=26712672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3104|תאריך=2020-12-22|ערך0=28912892}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3273|תאריך=2020-12-23|ערך0=3104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34443445|תאריך=2020-12-24|ערך0=3273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36173618|תאריך=2020-12-25|ערך0=34443445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37273728|תאריך=2020-12-26|ערך0=36173618}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3790|תאריך=2020-12-27|ערך0=37273728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4028|תאריך=2020-12-28|ערך0=3790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4207|תאריך=2020-12-29|ערך0=4028}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5015|תאריך=2021-01-01|ערך0=4728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך=2021-01-02|ערך0=5015}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54805481|תאריך=2021-01-03|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58945895|תאריך=2021-01-04|ערך0=54805481}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62656266|תאריך=2021-01-05|ערך0=58945895}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65536554|תאריך=2021-01-06|ערך0=62656266}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68096811|תאריך=2021-01-07|ערך0=65536554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71167117|תאריך=2021-01-08|ערך0=68096811}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72527253|תאריך=2021-01-09|ערך0=71167117}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=74987499|תאריך=2021-01-10|ערך0=72527253}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76857686|תאריך=2021-01-11|ערך0=74987499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78377838|תאריך=2021-01-12|ערך0=76857686}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=80648065|תאריך=2021-01-13|ערך0=78377838}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=82988299|תאריך=2021-01-14|ערך0=80648065}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8337|תאריך=2021-01-15|ערך0=82988299}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8326|תאריך=2021-01-16|ערך0=8326}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8141|תאריך=2021-01-17|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81968197|תאריך=2021-01-18|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8102|תאריך=2021-01-19|ערך0=8102}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79437944|תאריך=2021-01-20|ערך0=79437944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76537654|תאריך=2021-01-21|ערך0=76537654}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75047505|תאריך=2021-01-22|ערך0=75047505}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71277128|תאריך=2021-01-23|ערך0=71277128}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70247025|תאריך=2021-01-24|ערך0=70247025}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6824|תאריך=2021-01-25|ערך0=6824}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=67076708|תאריך=2021-01-26|ערך0=67076708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66196620|תאריך=2021-01-27|ערך0=66196620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66086609|תאריך=2021-01-28|ערך0=66086609}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6521|תאריך=2021-01-29|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6547|תאריך=2021-01-30|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65896590|תאריך=2021-01-31|ערך0=6547}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66196620|תאריך=2021-02-01|ערך0=65896590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66496650|תאריך=2021-02-02|ערך0=66196620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66086609|תאריך=2021-02-03|ערך0=66086609}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6618|תאריך=2021-02-04|ערך0=66086609}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6593|תאריך=2021-02-05|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6598|תאריך=2021-02-06|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6354|תאריך=2021-02-08|ערך0=6354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6088|תאריך=2021-02-09|ערך0=6088}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58335834|תאריך=2021-02-10|ערך0=58335834}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=55125513|תאריך=2021-02-11|ערך0=55125513}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך=2021-02-12|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5127|תאריך=2021-02-13|ערך0=5127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49674968|תאריך=2021-02-14|ערך0=49674968}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45874588|תאריך=2021-02-15|ערך0=45874588}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4361|תאריך=2021-02-16|ערך0=4361}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4145|תאריך=2021-02-17|ערך0=4145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3905|תאריך=2021-02-18|ערך0=3905}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3779|תאריך=2021-02-19|ערך0=3779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36883689|תאריך=2021-02-20|ערך0=36883689}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36343635|תאריך=2021-02-21|ערך0=36343635}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35783579|תאריך=2021-02-22|ערך0=35783579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35593560|תאריך=2021-02-23|ערך0=35593560}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35883589|תאריך=2021-02-24|ערך0=35593560}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36573658|תאריך=2021-02-25|ערך0=35883589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36613662|תאריך=2021-02-26|ערך0=36573658}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך=2021-02-27|ערך0=36613662}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36803681|תאריך=2021-02-28|ערך0=36803681}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36883689|תאריך=2021-03-01|ערך0=36803681}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36793680|תאריך=2021-03-02|ערך0=36793680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37223723|תאריך=2021-03-03|ערך0=36793680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36993700|תאריך=2021-03-04|ערך0=36993700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36833684|תאריך=2021-03-05|ערך0=36833684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37453746|תאריך=2021-03-06|ערך0=36833684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36443645|תאריך=2021-03-07|ערך0=36443645}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3491|תאריך=2021-03-08|ערך0=3491}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33123313|תאריך=2021-03-09|ערך0=33123313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30503051|תאריך=2021-03-10|ערך0=30503051}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2893|תאריך=2021-03-11|ערך0=2893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27072708|תאריך=2021-03-12|ערך0=27072708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=25522553|תאריך=2021-03-13|ערך0=25522553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2415|תאריך=2021-03-14|ערך0=2415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21772178|תאריך=2021-03-15|ערך0=21772178}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1954|תאריך=2021-03-16|ערך0=1954}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17671768|תאריך=2021-03-17|ערך0=17671768}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15811582|תאריך=2021-03-18|ערך0=15811582}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13911392|תאריך=2021-03-19|ערך0=13911392}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13291330|תאריך=2021-03-20|ערך0=13291330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12281229|תאריך=2021-03-21|ערך0=12281229}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10631064|תאריך=2021-03-22|ערך0=10631064}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=939|תאריך=2021-03-23|ערך0=939}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=787|תאריך=2021-03-24|ערך0=787}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=729730|תאריך=2021-03-25|ערך0=729730}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=649650|תאריך=2021-03-26|ערך0=649650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=632633|תאריך=2021-03-27|ערך0=632633}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=553554|תאריך=2021-03-28|ערך0=553554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=465466|תאריך=2021-03-29|ערך0=465466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=429430|תאריך=2021-03-30|ערך0=429430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=432433|תאריך=2021-03-31|ערך0=429430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359360|תאריך=2021-04-01|ערך0=359360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=345|תאריך=2021-04-02|ערך0=345}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=329330|תאריך=2021-04-03|ערך0=329330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=339|תאריך=2021-04-04|ערך0=329330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=342|תאריך=2021-04-05|ערך0=339}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=323|תאריך=2021-04-06|ערך0=323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=291|תאריך=2021-04-07|ערך0=291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=273274|תאריך=2021-04-08|ערך0=273274}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=246|תאריך=2021-04-09|ערך0=246}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240241|תאריך=2021-04-10|ערך0=240241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232233|תאריך=2021-04-11|ערך0=232233}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=210|תאריך=2021-04-12|ערך0=210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=194|תאריך=2021-04-13|ערך0=194}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך=2021-04-18|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=137|תאריך=2021-04-19|ערך0=137}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=131132|תאריך=2021-04-20|ערך0=131132}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120121|תאריך=2021-04-21|ערך0=120121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125126|תאריך=2021-04-22|ערך0=120121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125126|תאריך=2021-04-23|ערך0=125126}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=119120|תאריך=2021-04-24|ערך0=119120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109110|תאריך=2021-04-25|ערך0=109110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104|תאריך=2021-04-26|ערך0=104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93|תאריך=2021-04-27|ערך0=93}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9091|תאריך=2021-04-28|ערך0=9091}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8586|תאריך=2021-04-29|ערך0=8586}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81|תאריך=2021-04-30|ערך0=81}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7778|תאריך=2021-05-01|ערך0=7778}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7374|תאריך=2021-05-02|ערך0=7374}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6970|תאריך=2021-05-03|ערך0=6970}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66|תאריך=2021-05-04|ערך0=66}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62|תאריך=2021-05-05|ערך0=62}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5556|תאריך=2021-05-06|ערך0=5556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך=2021-05-07|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך=2021-05-08|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28|תאריך=2021-05-21|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27|תאריך=2021-05-22|ערך0=27}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2627|תאריך=2021-05-23|ערך0=2627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך=2021-05-24|ערך0=2627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך=2021-05-25|ערך0=29}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23|תאריך=2021-05-26|ערך0=23}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58|תאריך=2021-06-22|ערך0=46}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76|תאריך=2021-06-23|ערך0=58}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=105106|תאריך=2021-06-24|ערך0=76}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133134|תאריך=2021-06-25|ערך0=105106}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143144|תאריך=2021-06-26|ערך0=133134}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=157|תאריך=2021-06-27|ערך0=143144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=180181|תאריך=2021-06-28|ערך0=157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=207|תאריך=2021-06-29|ערך0=180181}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=231|תאריך=2021-06-30|ערך0=207}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240241|תאריך=2021-07-01|ערך0=231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=255|תאריך=2021-07-02|ערך0=240241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265|תאריך=2021-07-03|ערך0=255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=294295|תאריך=2021-07-04|ערך0=265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=325|תאריך=2021-07-05|ערך0=294295}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=358359|תאריך=2021-07-06|ערך0=325}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389|תאריך=2021-07-07|ערך0=358359}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=413|תאריך=2021-07-08|ערך0=389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442|תאריך=2021-07-09|ערך0=413}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=452453|תאריך=2021-07-10|ערך0=442}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466|תאריך=2021-07-11|ערך0=452453}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=503|תאריך=2021-07-12|ערך0=466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=534|תאריך=2021-07-13|ערך0=503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=569570|תאריך=2021-07-14|ערך0=534}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=625626|תאריך=2021-07-15|ערך0=569570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=711712|תאריך=2021-07-16|ערך0=625626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=736737|תאריך=2021-07-17|ערך0=711712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=793794|תאריך=2021-07-18|ערך0=736737}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=882|תאריך=2021-07-19|ערך0=793794}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=977978|תאריך=2021-07-20|ערך0=882}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10591060|תאריך=2021-07-21|ערך0=977978}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1120|תאריך=2021-07-22|ערך0=10591060}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1164|תאריך=2021-07-23|ערך0=1120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1241|תאריך=2021-07-24|ערך0=1164}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231324|תאריך=2021-07-25|ערך0=1241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14301431|תאריך=2021-07-26|ערך0=13231324}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1556|תאריך=2021-07-27|ערך0=14301431}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1676|תאריך=2021-07-28|ערך0=1556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1804|תאריך=2021-07-29|ערך0=1676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1947|תאריך=2021-07-30|ערך0=1804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2108|תאריך=2021-07-31|ערך0=1947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22092210|תאריך=2021-08-01|ערך0=2108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2456|תאריך=2021-08-02|ערך0=22092210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2602|תאריך=2021-08-03|ערך0=2456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27902791|תאריך=2021-08-04|ערך0=2602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30343035|תאריך=2021-08-05|ערך0=27902791}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3241|תאריך=2021-08-06|ערך0=30343035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3360|תאריך=2021-08-07|ערך0=3241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3549|תאריך=2021-08-08|ערך0=3360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3909|תאריך=2021-08-09|ערך0=3549}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42724273|תאריך=2021-08-10|ערך0=3909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46324633|תאריך=2021-08-11|ערך0=42724273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49564957|תאריך=2021-08-12|ערך0=46324633}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52545255|תאריך=2021-08-13|ערך0=49564957}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54395440|תאריך=2021-08-14|ערך0=52545255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56895690|תאריך=2021-08-15|ערך0=54395440}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6035|תאריך=2021-08-16|ערך0=56895690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6340|תאריך=2021-08-17|ערך0=6035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6627|תאריך=2021-08-18|ערך0=6340}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7144|תאריך=2021-08-20|ערך0=6868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7313|תאריך=2021-08-21|ערך0=7144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75127513|תאריך=2021-08-22|ערך0=7313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77007701|תאריך=2021-08-23|ערך0=75127513}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79998000|תאריך=2021-08-24|ערך0=77007701}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81718172|תאריך=2021-08-25|ערך0=79998000}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83548355|תאריך=2021-08-26|ערך0=81718172}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=84678468|תאריך=2021-08-27|ערך0=83548355}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8734|תאריך=2021-08-28|ערך0=84678468}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87628763|תאריך=2021-08-29|ערך0=8734}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89118912|תאריך=2021-08-30|ערך0=87628763}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8963|תאריך=2021-08-31|ערך0=89118912}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92579258|תאריך=2021-09-01|ערך0=8963}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95749575|תאריך=2021-09-02|ערך0=92579258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=97489749|תאריך=2021-09-03|ערך0=95749575}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9432|תאריך=2021-09-04|ערך0=9432}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92999300|תאריך=2021-09-05|ערך0=92999300}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92589259|תאריך=2021-09-06|ערך0=92589259}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87468747|תאריך=2021-09-07|ערך0=87468747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76067607|תאריך=2021-09-08|ערך0=76067607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71227123|תאריך=2021-09-09|ערך0=71227123}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71217122|תאריך=2021-09-10|ערך0=71217122}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78677868|תאריך=2021-09-11|ערך0=71217122}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81458146|תאריך=2021-09-12|ערך0=78677868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8157|תאריך=2021-09-13|ערך0=81458146}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85848585|תאריך=2021-09-14|ערך0=8157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9376|תאריך=2021-09-15|ערך0=85848585}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87088709|תאריך=2021-09-16|ערך0=87088709}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8011|תאריך=2021-09-17|ערך0=8011}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7772|תאריך=2021-09-18|ערך0=7772}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4867|תאריך=2021-09-27|ערך0=4867}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4526|תאריך=2021-09-28|ערך0=4526}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41844185|תאריך=2021-09-29|ערך0=41844185}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38903891|תאריך=2021-09-30|ערך0=38903891}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36953696|תאריך=2021-10-01|ערך0=36953696}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3565|תאריך=2021-10-02|ערך0=3565}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3397|תאריך=2021-10-03|ערך0=3397}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3116|תאריך=2021-10-04|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3132|תאריך=2021-10-05|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29592960|תאריך=2021-10-06|ערך0=29592960}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2634|תאריך=2021-10-07|ערך0=2634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24052406|תאריך=2021-10-08|ערך0=24052406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2306|תאריך=2021-10-09|ערך0=2306}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2133|תאריך=2021-10-10|ערך0=2133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=834|תאריך=2021-10-26|ערך0=834}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=779|תאריך=2021-10-27|ערך0=779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=731732|תאריך=2021-10-28|ערך0=731732}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=679680|תאריך=2021-10-29|ערך0=679680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664|תאריך=2021-10-30|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620|תאריך=2021-10-31|ערך0=620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=539|תאריך=2021-11-06|ערך0=539}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=535|תאריך=2021-11-07|ערך0=535}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=517518|תאריך=2021-11-08|ערך0=517518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=490|תאריך=2021-11-09|ערך0=490}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=473|תאריך=2021-11-10|ערך0=473}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=558|תאריך=2021-12-07|ערך0=524}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=579|תאריך=2021-12-08|ערך0=558}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=597598|תאריך=2021-12-09|ערך0=579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615|תאריך=2021-12-10|ערך0=597598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=613|תאריך=2021-12-11|ערך0=613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606|תאריך=2021-12-12|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=675|תאריך=2021-12-17|ערך0=637}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=698|תאריך=2021-12-18|ערך0=675}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=773774|תאריך=2021-12-19|ערך0=698}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853|תאריך=2021-12-20|ערך0=773774}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=924925|תאריך=2021-12-21|ערך0=853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1014|תאריך=2021-12-22|ערך0=924925}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1107|תאריך=2021-12-23|ערך0=1014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1238|תאריך=2021-12-24|ערך0=1107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1936|תאריך=2021-12-28|ערך0=1644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2316|תאריך=2021-12-29|ערך0=1936}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28252826|תאריך=2021-12-30|ערך0=2316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33543355|תאריך=2021-12-31|ערך0=28252826}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3844|תאריך=2022-01-01|ערך0=33543355}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45314532|תאריך=2022-01-02|ערך0=3844}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56715674|תאריך=2022-01-03|ערך0=45314532}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70157017|תאריך=2022-01-04|ערך0=56715674}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87638766|תאריך=2022-01-05|ערך0=70157017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1046810480|תאריך=2022-01-06|ערך0=87638766}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1237512408|תאריך=2022-01-07|ערך0=1046810480}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1427414336|תאריך=2022-01-08|ערך0=12375|צבע=red12408}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16463|תאריך=2022-01-09|ערך0=14336|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==