תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-13 בינואר 2022, 0717:2752==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1135|תאריך=2020-07-09|ערך0=1083}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1202|תאריך=2020-07-10|ערך0=1135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12521251|תאריך=2020-07-11|ערך0=1202}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1310|תאריך=2020-07-12|ערך0=12521251}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1394|תאריך=2020-07-13|ערך0=1310}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך=2020-07-14|ערך0=1394}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3411|תאריך=2020-09-12|ערך0=3238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3554|תאריך=2020-09-13|ערך0=3411}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37573756|תאריך=2020-09-14|ערך0=3554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4048|תאריך=2020-09-15|ערך0=37573756}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41314130|תאריך=2020-09-16|ערך0=4048}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4305|תאריך=2020-09-17|ערך0=41314130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4499|תאריך=2020-09-18|ערך0=4305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46564655|תאריך=2020-09-19|ערך0=4499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4570|תאריך=2020-09-20|ערך0=4570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4437|תאריך=2020-09-21|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=127|תאריך=2021-04-22|ערך0=122}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=127|תאריך=2021-04-23|ערך0=127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120121|תאריך=2021-04-24|ערך0=120121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=110|תאריך=2021-04-25|ערך0=110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104|תאריך=2021-04-26|ערך0=104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94|תאריך=2021-04-27|ערך0=94}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9192|תאריך=2021-04-28|ערך0=9192}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8687|תאריך=2021-04-29|ערך0=8687}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=82|תאריך=2021-04-30|ערך0=82}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7879|תאריך=2021-05-01|ערך0=7879}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7475|תאריך=2021-05-02|ערך0=7475}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7071|תאריך=2021-05-03|ערך0=7071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=67|תאריך=2021-05-04|ערך0=67}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62|תאריך=2021-05-05|ערך0=62}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77|תאריך=2021-06-23|ערך0=58}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=106|תאריך=2021-06-24|ערך0=77}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=134135|תאריך=2021-06-25|ערך0=106}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=144145|תאריך=2021-06-26|ערך0=134135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=158|תאריך=2021-06-27|ערך0=144145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=181|תאריך=2021-06-28|ערך0=158}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=208|תאריך=2021-06-29|ערך0=181}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232233|תאריך=2021-06-30|ערך0=208}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=242|תאריך=2021-07-01|ערך0=232233}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=256257|תאריך=2021-07-02|ערך0=242}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=267|תאריך=2021-07-03|ערך0=256257}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=296|תאריך=2021-07-04|ערך0=267}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=326327|תאריך=2021-07-05|ערך0=296}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359|תאריך=2021-07-06|ערך0=326327}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=390|תאריך=2021-07-07|ערך0=359}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=414|תאריך=2021-07-08|ערך0=390}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1804|תאריך=2021-07-29|ערך0=1676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1947|תאריך=2021-07-30|ערך0=1804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21082109|תאריך=2021-07-31|ערך0=1947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2210|תאריך=2021-08-01|ערך0=21082109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2456|תאריך=2021-08-02|ערך0=2210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2602|תאריך=2021-08-03|ערך0=2456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8354|תאריך=2021-08-26|ערך0=8171}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8467|תאריך=2021-08-27|ערך0=8354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87338734|תאריך=2021-08-28|ערך0=8467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8762|תאריך=2021-08-29|ערך0=87338734}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8911|תאריך=2021-08-30|ערך0=8762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8963|תאריך=2021-08-31|ערך0=8911}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9432|תאריך=2021-09-04|ערך0=9432}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9300|תאריך=2021-09-05|ערך0=9300}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92599258|תאריך=2021-09-06|ערך0=92599258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8747|תאריך=2021-09-07|ערך0=8747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7606|תאריך=2021-09-08|ערך0=7606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518|תאריך=2021-12-01|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515|תאריך=2021-12-02|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=507508|תאריך=2021-12-03|ערך0=507508}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519|תאריך=2021-12-04|ערך0=507508}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518|תאריך=2021-12-05|ערך0=518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=524|תאריך=2021-12-06|ערך0=518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=558|תאריך=2021-12-07|ערך0=524}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=579|תאריך=2021-12-08|ערך0=558}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=597598|תאריך=2021-12-09|ערך0=579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615|תאריך=2021-12-10|ערך0=597598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=613|תאריך=2021-12-11|ערך0=613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606|תאריך=2021-12-12|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5671|תאריך=2022-01-03|ערך0=4531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7013|תאריך=2022-01-04|ערך0=5671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=90569055|תאריך=2022-01-05|ערך0=7013}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1102411023|תאריך=2022-01-06|ערך0=90569055}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1336513364|תאריך=2022-01-07|ערך0=1102411023}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1601016009|תאריך=2022-01-08|ערך0=1336513364}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1950819506|תאריך=2022-01-09|ערך0=1601016009}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2383123827|תאריך=2022-01-10|ערך0=1950819506}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2830328301|תאריך=2022-01-11|ערך0=2383123827}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3255032575|תאריך=2022-01-12|ערך0=2830328301|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==