תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-1314 בינואר 2022, 2110:2309==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4027|תאריך=2020-12-28|ערך0=3790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4206|תאריך=2020-12-29|ערך0=4027}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44684467|תאריך=2020-12-30|ערך0=4206}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4728|תאריך=2020-12-31|ערך0=44684467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5015|תאריך=2021-01-01|ערך0=4728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5236|תאריך=2021-01-02|ערך0=5015}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3492|תאריך=2021-03-08|ערך0=3492}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3313|תאריך=2021-03-09|ערך0=3313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30513052|תאריך=2021-03-10|ערך0=30513052}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2894|תאריך=2021-03-11|ערך0=2894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27082709|תאריך=2021-03-12|ערך0=27082709}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2553|תאריך=2021-03-13|ערך0=2553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2416|תאריך=2021-03-14|ערך0=2416}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650|תאריך=2021-03-26|ערך0=650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=633|תאריך=2021-03-27|ערך0=633}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=554555|תאריך=2021-03-28|ערך0=554555}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466467|תאריך=2021-03-29|ערך0=466467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=431|תאריך=2021-03-30|ערך0=431}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=433434|תאריך=2021-03-31|ערך0=431}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=360|תאריך=2021-04-01|ערך0=360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=345|תאריך=2021-04-02|ערך0=345}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=151|תאריך=2021-04-18|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=138|תאריך=2021-04-19|ערך0=138}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133134|תאריך=2021-04-20|ערך0=133134}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=122|תאריך=2021-04-21|ערך0=122}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=127128|תאריך=2021-04-22|ערך0=122}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=127128|תאריך=2021-04-23|ערך0=127128}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=121|תאריך=2021-04-24|ערך0=121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=110111|תאריך=2021-04-25|ערך0=110111}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104105|תאריך=2021-04-26|ערך0=104105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94|תאריך=2021-04-27|ערך0=94}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92|תאריך=2021-04-28|ערך0=92}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58|תאריך=2021-06-22|ערך0=46}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77|תאריך=2021-06-23|ערך0=58}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=106107|תאריך=2021-06-24|ערך0=77}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=135|תאריך=2021-06-25|ערך0=106107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=145|תאריך=2021-06-26|ערך0=135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=158|תאריך=2021-06-27|ערך0=145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=181182|תאריך=2021-06-28|ערך0=158}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=208209|תאריך=2021-06-29|ערך0=181182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=233|תאריך=2021-06-30|ערך0=208209}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=242|תאריך=2021-07-01|ערך0=233}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=257|תאריך=2021-07-02|ערך0=242}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=296|תאריך=2021-07-04|ערך0=267}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=327|תאריך=2021-07-05|ערך0=296}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359360|תאריך=2021-07-06|ערך0=327}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=390|תאריך=2021-07-07|ערך0=359360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=414|תאריך=2021-07-08|ערך0=390}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442|תאריך=2021-07-09|ערך0=414}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5254|תאריך=2021-08-13|ערך0=4956}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5439|תאריך=2021-08-14|ערך0=5254}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56905689|תאריך=2021-08-15|ערך0=5439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6035|תאריך=2021-08-16|ערך0=56905689}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6340|תאריך=2021-08-17|ערך0=6035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6627|תאריך=2021-08-18|ערך0=6340}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3890|תאריך=2021-09-30|ערך0=3890}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3695|תאריך=2021-10-01|ערך0=3695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35653564|תאריך=2021-10-02|ערך0=35653564}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3397|תאריך=2021-10-03|ערך0=3397}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3116|תאריך=2021-10-04|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=637|תאריך=2021-12-16|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=675|תאריך=2021-12-17|ערך0=637}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=698697|תאריך=2021-12-18|ערך0=675}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=773|תאריך=2021-12-19|ערך0=698697}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853|תאריך=2021-12-20|ערך0=773}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=924|תאריך=2021-12-21|ערך0=853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5671|תאריך=2022-01-03|ערך0=4531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7013|תאריך=2022-01-04|ערך0=5671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=90559071|תאריך=2022-01-05|ערך0=7013}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1102311052|תאריך=2022-01-06|ערך0=90559071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1336413406|תאריך=2022-01-07|ערך0=1102311052}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1600916051|תאריך=2022-01-08|ערך0=1336413406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1950619548|תאריך=2022-01-09|ערך0=1600916051}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2382623901|תאריך=2022-01-10|ערך0=1950619548}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2830028390|תאריך=2022-01-11|ערך0=2382623901}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3257732695|תאריך=2022-01-12|ערך0=28300|צבע=red28390}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35765|תאריך=2022-01-13|ערך0=32695|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==