תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-1516 בינואר 2022, 2215:0926==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2369|תאריך=2020-09-06|ערך0=2215}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2542|תאריך=2020-09-07|ערך0=2369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27192718|תאריך=2020-09-08|ערך0=2542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2832|תאריך=2020-09-09|ערך0=27192718}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3046|תאריך=2020-09-10|ערך0=2832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3238|תאריך=2020-09-11|ערך0=3046}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4305|תאריך=2020-09-17|ערך0=4131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4499|תאריך=2020-09-18|ערך0=4305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46564655|תאריך=2020-09-19|ערך0=4499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4570|תאריך=2020-09-20|ערך0=4570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4437|תאריך=2020-09-21|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5879|תאריך=2020-09-30|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5802|תאריך=2020-10-01|ערך0=5802}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56125611|תאריך=2020-10-02|ערך0=56125611}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5142|תאריך=2020-10-03|ערך0=5142}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5071|תאריך=2020-10-04|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57225721|תאריך=2020-10-05|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5683|תאריך=2020-10-06|ערך0=5683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4984|תאריך=2020-10-07|ערך0=4984}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3831|תאריך=2020-10-09|ערך0=3831}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3591|תאריך=2020-10-10|ערך0=3591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34063405|תאריך=2020-10-11|ערך0=34063405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30413040|תאריך=2020-10-12|ערך0=30413040}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2700|תאריך=2020-10-13|ערך0=2700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2409|תאריך=2020-10-14|ערך0=2409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2103|תאריך=2020-10-15|ערך0=2103}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1895|תאריך=2020-10-16|ערך0=1895}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18231822|תאריך=2020-10-17|ערך0=18231822}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17211720|תאריך=2020-10-18|ערך0=17211720}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14871486|תאריך=2020-10-19|ערך0=14871486}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1323|תאריך=2020-10-20|ערך0=1323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1188|תאריך=2020-10-21|ערך0=1188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1162|תאריך=2020-12-03|ערך0=1110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1231|תאריך=2020-12-04|ערך0=1162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12911290|תאריך=2020-12-05|ערך0=1231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1338|תאריך=2020-12-06|ערך0=12911290}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך=2020-12-07|ערך0=1338}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1506|תאריך=2020-12-08|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך=2021-01-27|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך=2021-01-28|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65216520|תאריך=2021-01-29|ערך0=65216520}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65476546|תאריך=2021-01-30|ערך0=65216520}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6589|תאריך=2021-01-31|ערך0=65476546}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך=2021-02-01|ערך0=6589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6649|תאריך=2021-02-02|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6618|תאריך=2021-02-04|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6593|תאריך=2021-02-05|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65986597|תאריך=2021-02-06|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6507|תאריך=2021-02-07|ערך0=6507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=63546353|תאריך=2021-02-08|ערך0=63546353}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6088|תאריך=2021-02-09|ערך0=6088}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5833|תאריך=2021-02-10|ערך0=5833}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=55135512|תאריך=2021-02-11|ערך0=55135512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך=2021-02-12|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5127|תאריך=2021-02-13|ערך0=5127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3492|תאריך=2021-03-08|ערך0=3492}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3313|תאריך=2021-03-09|ערך0=3313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30523051|תאריך=2021-03-10|ערך0=30523051}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2894|תאריך=2021-03-11|ערך0=2894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27092708|תאריך=2021-03-12|ערך0=27092708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2553|תאריך=2021-03-13|ערך0=2553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2416|תאריך=2021-03-14|ערך0=2416}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=390|תאריך=2021-07-07|ערך0=360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=414|תאריך=2021-07-08|ערך0=390}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442443|תאריך=2021-07-09|ערך0=414}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=453|תאריך=2021-07-10|ערך0=442443}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466467|תאריך=2021-07-11|ערך0=453}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=503504|תאריך=2021-07-12|ערך0=466467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=535|תאריך=2021-07-13|ערך0=503504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=570|תאריך=2021-07-14|ערך0=535}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=626627|תאריך=2021-07-15|ערך0=570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=712|תאריך=2021-07-16|ערך0=626627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=737|תאריך=2021-07-17|ערך0=712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=794|תאריך=2021-07-18|ערך0=737}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=883|תאריך=2021-07-19|ערך0=794}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=978|תאריך=2021-07-20|ערך0=883}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10601061|תאריך=2021-07-21|ערך0=978}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1121|תאריך=2021-07-22|ערך0=10601061}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1164|תאריך=2021-07-23|ערך0=1121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1241|תאריך=2021-07-24|ערך0=1164}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1324|תאריך=2021-07-25|ערך0=1241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1431|תאריך=2021-07-26|ערך0=1324}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15561557|תאריך=2021-07-27|ערך0=1431}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1677|תאריך=2021-07-28|ערך0=15561557}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1804|תאריך=2021-07-29|ערך0=1677}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19471948|תאריך=2021-07-30|ערך0=1804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2109|תאריך=2021-07-31|ערך0=19471948}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2210|תאריך=2021-08-01|ערך0=2109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2457|תאריך=2021-08-02|ערך0=2210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6166|תאריך=2021-09-22|ערך0=6166}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6618|תאריך=2021-09-23|ערך0=6166}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66136614|תאריך=2021-09-24|ערך0=66136614}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57615762|תאריך=2021-09-25|ערך0=57615762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5379|תאריך=2021-09-26|ערך0=5379}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4867|תאריך=2021-09-27|ערך0=4867}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7013|תאריך=2022-01-04|ערך0=5671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9072|תאריך=2022-01-05|ערך0=7013}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1105311052|תאריך=2022-01-06|ערך0=9072}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13407|תאריך=2022-01-07|ערך0=1105311052}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1605316052|תאריך=2022-01-08|ערך0=13407}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1954919548|תאריך=2022-01-09|ערך0=1605316052}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2389723896|תאריך=2022-01-10|ערך0=1954919548}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2839628606|תאריך=2022-01-11|ערך0=2389723896}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3268832865|תאריך=2022-01-12|ערך0=2839628606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3703137187|תאריך=2022-01-13|ערך0=3268832865}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3952439687|תאריך=2022-01-14|ערך0=37031|צבע=red37187}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40318|תאריך=2022-01-15|ערך0=39687|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==