מסכת פסחים – הבדלי גרסאות

(הוספת סוגיות מרכזיות)
שם המסכת הוא פסחים ברבים ולא פסח ביחיד. טעמים אפשריים לכך:
# המסכת עוסקת בדיני שני חגי פסח – פסח ראשון ו[[פסח שני]].
# המסכת נוצרה מחיבור שתי מסכתות. המסכת הראשונה כללה את הדינים הנוגעים לקורבן פסח (פרקים ה'–ט') הרלוונטיים לזמן ש[[בית המקדש]] היה קיים, ואילו המסכת השנייה עסקה בדיני חמץ וליל הסדר הרלוונטיים גם לאחר החורבן (שאר הפרקים).{{הערה|הרב [[מנחם המאירי]], הקדמת "[[בית הבחירה]]" על מסכת פסחים, ירושלים: הוצאת התלמוד הישראלי השלם, תשכ"ו, [https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=11217&width=0&scroll=0&udid=0&pagenum=9 עמ' 2]}}.
 
==מיקומה של המסכת בסדר מועד==
4,632

עריכות