משפט ערך הביניים – הבדלי גרסאות

הוסר בית אחד ,  לפני 5 חודשים
מ
אזי קיים <math>c \in [a,b]</math> כך ש-<math>f(c)=t</math>.
 
ניסוח שקול: תהי 𝑓 פונקציה רציפה בקטע הסגור [𝑎,𝑏] , ויהי 𝛾 מספר ממשי שנמצא בין 𝑓(𝑎) ל-𝑓(𝑏). אזי למשוואה 𝑓(𝑥)=𝛾 יש פתרון 𝑐∈[𝑎,𝑏].
===ניסוח נוסף===