דמי מחלה – הבדלי גרסאות

נוספו 244 בתים ,  לפני 6 חודשים
 
בהתאם לחוק, העובד זכאי ל-18 ימי מחלה בתשלום בשנה, בכפוף להמצאת [[תעודת מחלה|אישור רפואי]] על מחלתו, כמפורט להלן. זכות זו ניתנת לצבירה עד 90 ימי מחלה. התשלום בעד ימי המחלה יתבצע כדלקמן:
* עבור יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה. (זאתחולה בחריגיםב[[מחלה כגוןממארת]] חוליאו מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע ב[[דיאליזה)]] ונדרש לבדיקות תקופתיות לאחר החלמתו זכאי, החל מ-1 ביוני 2022, לדמי מחלה גם בגין היום הראשון.{{הערה|[http://www.glima.info/law_book/2970.pdf חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022], ס"ח 2970 מ-11 במאי 2022.}}.
* עבור היום השני והשלישי למחלה: תשלום בגובה 50% מהשכר הרגיל.
* עבור היום הרביעי ואילך, ועד מיצוי זכות המחלה של העובד: תשלום השווה לשכר הרגיל.