הבדלים בין גרסאות בדף "מלכודת הנזילות"

תחילת תיקון
מ (בוט החלפות: לעתים; ביטחון;)
(תחילת תיקון)
{{לשכתב|עריכה לשונית, כתוב בצורה מסובכת, דרושה ויקיזציה, לא אנציקלופדי}}
'''מלכודת הנזילות''' הינו מושג מאקרו כלכלי המתייחס למצב בשוק הכסף שבמשק ולאותו חלק בעקומת הביקוש לכסף, אשר בו הביקוש לכסף הינו גמיש לחלוטין כלפי שער הריבית. כדי להבין מושג זה, יש לדעת מהו שוק הכסף. שוק הכסף מתאר כיצד נקבע שער הריבית במשק (מניחים, לצורך הפשטות, ריבית אחידה המגולמת דרך שערי אגרות החוב), כשמצד אחד ישנו את היצע הכסף, המהווה את כמות הכסף במשק (מזומנים ופקדונות עו"ש בידי הציבור)וזהו גודל קשיח לחלוטין (אנכי לחלוטין)אשר אינו תלוי בשער הריבית ואילו מצד שני, ישנה עקומת הביקוש לכסף. עקומה זו מתארת מהי סך כמות הכסף אשר הציבור יהיה מוכן להחזיק בידיו עבור כל מצב של שער ריבית. עקומה זו יורדת משמאל לימין והיא בעלת אופי של חצי קער. ככל ששער הריבית יורד כן גדלה כמות הכסף המבוקשת בידי הציבור, וכן גדלה אופקיות (או גמישות)העקומה - כלומר, השינוי בכמות הכסף המבוקשת יחסית לשינוי בשער הריבית הולך וגדל בערכים מוחלטים.
'''מלכודת הנזילות''' הינו מושג מאקרו כלכלי המתייחס למצב שבו הציבור מעדיף להחזיק בידיו מזומנים או שווה מזומנים, מצב אשר אינו מוסיף בצורה אפקטיבית ל[[ביקוש מצרפי|ביקוש המצרפי]] במשק- אינו מניע את המשק ל[[צמיחה]] או ליציאה מ[[מיתון]].
 
'''מלכודתבמצב הנזילות'''זה הינו, מושג מאקרו כלכלי המתייחס למצבלמעשה, שבו הציבור מעדיף להחזיק בידיו מזומנים או שווה מזומנים, מצב אשר אינו מוסיף בצורה אפקטיבית ל[[ביקוש מצרפי|ביקוש המצרפי]] במשק- אינו מניע את המשק ל[[צמיחה]] או ליציאה מ[[מיתון]].
 
מצב זה נוצר כאשר, הביקוש לכסף הינו גמיש לחלוטין- כלומר, אותו קטע בעקומת הביקוש לכסף, אשר בו כל שינוי בהיצע הכסף לא יגרום לשינוי בשער הריבית במשק<ref>שינוי בשער הריבית במשק- ליתר דיוק ב[[תשואה]] על [[אגרות חוב]] - המכשיר שבאמצעותו ניתנות הלוואות, ואשר מודל שוק הכספים מניח כאלטרנטיבה פיננסית להחזקת כסף נזיל במזומן או בחשבון עו"ש. </ref>. שעור ריבית זה, הוא אותו שעור אשר אין אפשרות לרדת מתחתיו. תאוריית מלכודת הנזילות מתייחסת למצבי שפל כלכלי בלתי - אינפלציוניים, ואינה מתייחסת ל[[מדיניות פיסקאלית]] היכולה לעורר את הכלכלה.
משתמש אלמוני