הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

הוסרו 25 בתים ,  לפני 13 שנים
אין תקציר עריכה
מ (בוט החלפות: יינתן;)
;;[[תמונה:תקנון_הממשלה.png|שמאל|ממוזער|250px|תקנון הממשלה ה-31 בראשות [[אהוד אולמרט]] ]]
'''תקנון הממשלה''' הינוהנו מסמך המנסחהמגדיר את סדרי העבודה של [[ממשלת ישראל]]. כאשר מוקמת ממשלה חדשה, היא מתכנסת בפעמים הראשונות לפי כללי התקנון של הממשלה הקודמת, עד אשר מגיש [[ראש ממשלת ישראל|ראש הממשלה]] תקנון ממשלה חדש הזוכה לאישורה.
כאשר מוקמת ממשלה חדשה היא מתכנסת בפעמים הראשונות לפי כללי התקנון של הממשלה הקודמת, וקרוב ככל האפשר מגיש [[ראש ממשלת ישראל|ראש הממשלה]] מסמך הנקרא "תקנון הממשלה" ובו מתאורים דרכי התנהלותה של הממשלה, מועדי כינוסה, ניהול ישיבותיה, הגשת הצעות לסדר היום וכדומה...
 
 
== עיקרי תוכן התקנון ==
==== סדר היום של ישיבות הממשלה: ====
* סדר היום של הממשלה, משכה,משך הישיבה והזמן שיוקצה לכל דובר יקבעו בידי ראש הממשלה.
* הממשלה מתכנסת לישיבה רגילה בכל [[יום ראשון]] באולם ישיבות הממשלה ב[[ירושלים]]. ראש הממשלה רשאי לכנס בכל עת ובכל מקום ישיבות ממשלה שלא מן המניין.
* בראש כל ישיבת ממשלה עומד ראש הממשלה, זולת אם נבצר מראש הממשלה לנהל את הישיבה, ואז יעמוד בראשה מי שהוסמך לכך מטעם הממשלה (בדרך כלל [[ממלא מקום ראש הממשלה]]).
* נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו לפי הנהלים ל[[מזכיר הממשלה]], ובמידת הצורך יינתןינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום. (ראה בהמשך).
* לעתים מזדמנות, או לפי בקשת ראש הממשלה, יתנוינתנו סקירות ביטחוניות ומדיניות על ידי השרים הנוגעים בדבר, ויש שיערכו דיונים על סקירות אלו לפי קביעתו של ראש הממשלה.
* הצעה המחייבת פרסום ב[[רשומות]], תכלול טיוטה לפרסום ברשומות.
* באם התגלעהתגלעה מחלוקת בין שרים לגבי הפעלת סמכות המצוייההמצויה בשניהםבידי שניהם, ולא הגיעו לעמק השווה תוך 30 יום, יובא הדבר להכרעת ראש הממשלה.
* מזכיר הממשלה יכין את סדר היום לממשלהשל הממשלה 48 שעות לפני כינוסה, ויאפשר, במידה והחומר אינו נוגע לענייני ביטחון או עניינים סודיים, לאפשר את עיונם של השרים בחומר. כל החומר העומד לעיון הממשלה ימוספר באופן סידורי.
 
==== נהלים: ====
* שר רשאי להגיש שאלילותשאלות לשר אחר והלה ישיב לו תוך 5 ימים. באם לא השיב השר הנשאל או תשובתושתשובתו אינה מספקת, רשאי השר השואל לבקש מראש הממשלה להעלות את השאלה בישיבת הממשלה ואף לקיים עליה דיון. ראש הממשלה רשאי לאשר שאלילותשאלות דחופות שיענו בישיבת הממשלה, ובלבד שזאתשהללו תינתןיועברו בכתב לפני הישיבה לראש הממשלה ולשר הנוגע בדבר. שאלה שפורסמה מראש אין לענות עליה.
* קבלת החלטות בידי הממשלה תעשה לפי הנהלים. (ראה בהמשך).
* מינוי הנעשה בידי הממשלה ואינו נעשה בהליך תחרותי, יועבר לבדיקה מקדמית של ועדת שרים אשר בתחומה המינוי, ודעתה תובא בהצעת המינוי של השר המגיש.
* הצעה של שר שחדל מתפקידו תועבר לעיונו של השר הנכנס והלה יחליט תוך שבועיים אם לאמץ את ההצעה או לא. באם לא השיב תוך שבועיים יראה הדבר כאילו ויתר על ההצעה.
 
== פירוט נהלים ==
=== דרך הגשת נושא לסדר היום של הממשלה ===
שר המעוניין להעלות נושא לסדר היום השבועי של הממשלה, עליויגיש להגישאותו בכתב למזכיר הממשלה, לא יאוחר מהשעה 12 ביום ד' שלפני ישיבת הממשלה למזכיר הממשלה את נושא ההצעה - שיכלול: כותרת הנושא, ואם המדובר בנושא שמלווה בהחלטת ממשלה - את הצעת נוסח ההחלטה, דברי הסבר להצעה ואת הצורך בה. והיהבמידה ונושא כולשהי לאשלא היה סיפק בידי השר להגישולהגיש נושא כלשהו בזמן, ומפאת דחיפותו יש להעלותו לסדר היום - יוגש למזכיר הממשלה ובהתאם לרצון ראש הממשלה יועלה לסדר היום.
 
ההצעה הכתובה תכיל את המרכיבים הבאים:
הצעה הכרוכה בהוצאה כספית תצויין במפורש בהצעה המוגשת, והצעה שתקציבה חורג מהתקציב המאושר יציין השר המגיש את המקור למימון ההצעה ואת עמדת שר האוצר לעניין.
** כותרת.
 
** הצעת נוסח ההחלטה - במקרה שמדובר בנושא שמלווה בהחלטת ממשלה.
באם ההצעה המוגשת נוגעת בתחום אחריותו של שר אחר - יבוא השר המגיש בדין ודברים עם השר שבתחום אחריותו ההצעה המוגשת ועמדת השר תצויין במפורש בדף ההצעה.
** דברי הסבר להצעה והצורך בה.
 
** מקורות מימון: במקרה של הצעה הכרוכה בהוצאה כספית, תצוייןיצוין הדבר במפורש. בהצעהבמידה המוגשת,והתקציב והצעה שתקציבההנדרש חורג מהתקציב המאושר, יציין השר המגיש את המקור למימון ההצעה ואת עמדת שר האוצר לענייןבעניין.
יש לציין כמו-כן בהחלטה: מהו המצב המשפטי - לרבות המצב בחקיקת הכנסת והאם נדרש שינוי בחקיקה, האם ההצעה מגדילה או מקטינה את כוח-האדם המצוי, יש לציין החלטות ממשלה קודמות והאם ההצעה גורעת, מוסיפה או מבטל אותן, ציון אלטרנטיבות אם ישנן ועמדת היועץ המשפטי למשרד.
** האם ההצעה מגדילה או מקטינה את כוח-האדם המצוי.
 
** המצב המשפטי: מהו המצב בחקיקת הכנסת, האם נדרש שינוי בחקיקה, מהי עמדת היועץ המשפטי למשרד וכיו"ב.
הצעה מוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים תואם עם מנכ"ל [[משרד ראש הממשלה]].
** נושאים בין-משרדיים: באם ההצעה המוגשת נוגעת בתחום אחריותו של שר אחר - יבוא השר המגיש בדין ודברים עם השר שבתחום אחריותו ההצעה המוגשת ועמדת השר תצוייןתצוין במפורש בדף ההצעה.
** הצעה מוגשתהמוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים, תואםתתואם עם מנכ"ל [[משרד ראש הממשלה]].
** החלטות ממשלה קודמות: יש לציין החלטות ממשלה קודמות והאם ההצעה גורעת, מוסיפה או מבטלת אותן, וכן חלופות להצעה (אם קיימות).
 
ל[[מזכיר הממשלה]] הסמכות לדחות הצעה לסדר היום אם אינה עמדה בתנאים הנ"ל, זולת אם החליט ראש הממשלה אחרת.
644

עריכות