הבדלים בין גרסאות בדף "ה'תשכ"ח"

אין שינוי בגודל ,  לפני 12 שנים
שינוי סדר הפיסקאות תוך דחיקת לוח השנה לסוף, על פי הצבעה שנערכה.
מ (לא שימוש הוגן)
(שינוי סדר הפיסקאות תוך דחיקת לוח השנה לסוף, על פי הצבעה שנערכה.)
{{תאור שנה עברית|שנה עברית=5728|חודש לועזי התחלה=10|יום לועזי התחלה=5|חודש לועזי סיום=9|יום לועזי סיום=22|מספר ימים=354}}
 
==לוח שנה==
<!---------------------------------------------------------->
<!-- הקטע שלהלן נערך באמצעות תוכנה. גירסה 13/05/2007 -->
<!-- אם נדרשים תיקונים ושינויים יש לפנות אל [[משתמש:DMY]] -->
<!---------------------------------------------------------->
{{כותרת לוח שנה עברי|5728}}
{{MIHY|תשרי|1967|10|5|1978|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{MIHY|חשוון|1967|11|4|1978|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{MIHY|כסלו|1967|12|3|1978|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{MIHY|טבת|1968|1|2|1996|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{MIHY|שבט|1968|1|31|1996|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{MIHY|אדר|1968|3|1|1996|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{MIHY|ניסן|1968|3|30|1996|1|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{MIHY|אייר|1968|4|29|1996|0|11351|11111|11121|11411|11111|11410}}
{{MIHY|סיוון|1968|5|28|1996|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{MIHY|תמוז|1968|6|27|1996|0|11111|11111|11111|11311|11111|11110}}
{{MIHY|אב|1968|7|26|1996|1|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{MIHY|אלול|1968|8|25|1996|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{תחתית לוח שנה עברי}}
===מאפייני לוח השנה===
{{מסר אורך שנה|354}}
{{מסר דחיית צום גדליהו}}
{{מסר הקדמת יום העצמאות ביום}}
{{מסר דחיית שבעה עשר בתמוז}}
{{מסר דחיית תשעה באב}}
<!---------------- סיום קטע ערוך על ידי תוכנה -------------->
 
==אירועים==
* [[גרטרוד קראוס]] - [[מחול]]
* [[בנימין אידלסון]] - [[אדריכלות]]
 
==לוח שנה==
<!---------------------------------------------------------->
<!-- הקטע שלהלן נערך באמצעות תוכנה. גירסה 13/05/2007 -->
<!-- אם נדרשים תיקונים ושינויים יש לפנות אל [[משתמש:DMY]] -->
<!---------------------------------------------------------->
{{כותרת לוח שנה עברי|5728}}
{{MIHY|תשרי|1967|10|5|1978|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{MIHY|חשוון|1967|11|4|1978|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{MIHY|כסלו|1967|12|3|1978|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{MIHY|טבת|1968|1|2|1996|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{MIHY|שבט|1968|1|31|1996|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{MIHY|אדר|1968|3|1|1996|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{MIHY|ניסן|1968|3|30|1996|1|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{MIHY|אייר|1968|4|29|1996|0|11351|11111|11121|11411|11111|11410}}
{{MIHY|סיוון|1968|5|28|1996|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{MIHY|תמוז|1968|6|27|1996|0|11111|11111|11111|11311|11111|11110}}
{{MIHY|אב|1968|7|26|1996|1|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{MIHY|אלול|1968|8|25|1996|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{תחתית לוח שנה עברי}}
===מאפייני לוח השנה===
{{מסר אורך שנה|354}}
{{מסר דחיית צום גדליהו}}
{{מסר הקדמת יום העצמאות ביום}}
{{מסר דחיית שבעה עשר בתמוז}}
{{מסר דחיית תשעה באב}}
<!---------------- סיום קטע ערוך על ידי תוכנה -------------->
 
{{קטגוריה וניווט לשנה עברית|5728}}