הבדלים בין גרסאות בדף "מסכת דרך ארץ"

נוספו 1,449 בתים ,  לפני 12 שנים
אין תקציר עריכה
<div style="text-align: center; ">
<timeline>
ImageSize = width:590 height:120
PlotArea = width:570 height:25 left:5 bottom:60
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-250 till:2000
AlignBars = early
ScaleMajor = unit:year increment:200 start:-200
ScaleMinor = unit:year increment:50 start:-200
 
Colors =
id:turkiz value:rgb(0,0.76,0.76)
id:treaty value:rgb(0.6,0.8,0.6)
id:lightgrey value:rgb(0.6,0.8,0.4)
id:darkgrey value:rgb(0.6,0.8,0)
id:Celadon value:rgb(0.67,1,0.68)
id:TeaGreen value:rgb(0.81,0.94,0.75)
 
Define $hx = 15 # shift text to right side of bar
 
PlotData =
bar:Leaders color:blue width:20 align:left fontsize:s
from:-250 till:0 color:treaty shift:(-10,$hx) text:תוגוז
from:0 till:220 color:turkiz shift:(-15,$hx) text:םיאנת
from:220 till:500 color:TeaGreen shift:(-20,$hx) text:םיארומא
from:500 till:625 color:darkgrey shift:(-20,$hx) text:םיארובס
from:625 till:1050 color:turkiz shift:(-15,$hx) text:םינואג
from:1050 till:1500 color:TeaGreen shift:(-20,$hx) text:םינושאר
from:1500 till:2000 color:treaty shift:(-20,$hx) text:םינורחא
 
LineData =
layer:front # all lines in front of bars unless stated otherwise
from:220 till:500 atpos:65 color:red width:2
 
Legend = columns:4 left:125 top:25 columnwidth:150
 
Colors =
id:aaa value:red legend:ץרא_ךרד_תכסמ
 
</timeline>
</div>
 
 
 
 
'''מסכתות דרך ארץ''' נמנות על ה[[מסכתות קטנות]]. מסכתות אלו הם '''מסכת דרך ארץ רבה''' העוסקת [נימוסין]]ובענינים שבין אדם לחברו. חברתה '''מסכת דרך ארץ זוטא''' מכילה הדרכות [[מוסר]] לתלמידי חכמים: עצות לביקורת עצמית ו[[צניעות]]. מסכתות אלו מ[[תקופת התלמוד]].<br />
מסכתות אלו הן מ[[תקופת התלמוד]] ועריכתן בזמן ה[[גאונים]]. המסכתות ממשיכות את המסורת של ספרי חכמה ו[[מוסר]], החל ב[[משלי|ספר משלי]], עבור ל[[ספר בן סירא]] מ[[תקופת בית שני]], וממנו ל[[פרקי אבות]] של תקופת ה[[תנאים]].
2,017

עריכות