הבדלים בין גרסאות בדף "הקלה (חוק התכנון והבנייה)"

עדכון לסטייה ניכרת והוספת הרחבה ללשון התקנה בקישורים
(עדכון לסטייה ניכרת והוספת הרחבה ללשון התקנה בקישורים)
==סטייה ניכרת==
ההקלות המצטברות עלולות ליצור מצב שאופי הסביבה ישתנה מההגדרות המפורטות באותו אזור ב[[תוכנית בניין עיר]], לכן [[חוק התכנון והבנייה]] מתנה את ההקלות בכך שהסטייה לא תיהיה ניכרת ולא יחול שינוי באופי הסביבה בעקבות אישור ההקלות.
להלן מקרים הנחשבים כ"סטיה ניכרת":
 
*שינוי השימוש בבניין או בקרקע שמשנה את אופי הסביבה, או שינוי מהוראות הבנייה הקבועות בתכנית המשנה את אופי הסביבה.
*הוספת בניינים במגרש מעבר למס' הבניינים המותר, אלא אם כן המרווח ביניהם פי 2 מהמרווח הצדדי ומינימום 6 מ' בין הבניינים. לא תותר תוספת בניין בקרקע חקלאית.
*סטייה מקווי בניין מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
*הוספת קומות מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
*בנייה שלא בהתאם לדרישות בינוי או עיצוב המפורטות בתכנית.
*בנייה בניגוד להוראות הנוגעות לענייני [[איכות הסביבה]] שנקבעו בתכנית.
*בנייה בניגוד להוראות שקבעו טיפול בנגר עילי.
*בניה בניגוד להוראות הבאות למנוע השחתת ערכי דת, הסטוריה ונוף או [[שימור מבנים]] ואתרים.
*סטייה מהוראות למניעת הגבלת שדה ראייה.
*סטייה ממס' מקומות החניה הנדרשים.
*שינוי שימוש בבניין שנקבע כשטח שירות למטרה עיקרית.
*סטייה מהוראות בדבר תוקפה של תכנית או כשנקבע כי סטייה מהן תהיה סטייה ניכרת.
*תוספת אחוזי בנייה מעבר לנקבע בתכנית שהופקדה או אושרה אחרי 1.8.89.
 
 
==קישורים חיצוניים==
* [http://www.snunit.k12.il/www_teva/law/israel/h8.html חוק התכנון והבנייה], סעיפים נבחרים בלבד.
* [http://www.architecture.org.il/info_hokim_takanot.php תקנות התכנון והבניה במלואן]- Architecture.org.il
* [http://www.architecture.org.il/info_hokim_shtahim.php תקנות חישוב שטחים: הקלות/ סטייה ניכרת]
[[קטגוריה:ישראל: תכנון ובנייה]]
321

עריכות