עדות – הבדלי גרסאות

הוסרו 5,489 בתים ,  לפני 13 שנים
יצירת דף נפרד בעניין עדות במשפט העברי. ראה דף השיחה.
מ (בוט מוסיף: cs:Svědectví)
(יצירת דף נפרד בעניין עדות במשפט העברי. ראה דף השיחה.)
===עדות שמיעה===
'''[[עדות שמיעה]]''', או '''עדות מפי השמועה''', משמעה דברים ששמע אדם מפי אחר. עדות מפי השמועה אסורה על פי [[דיני הראיות]], למעט חריגים מסוימים, שכן האדם ששמע את הדברים אינו יכול להיחקר לגבי אמיתות תוכנם. צד להליך משפטי אינו רשאי להביא עד שיספר על דברים ששמע מפי אחר ולא קלט אותם בעצמו באופן בלתי אמצעי. החריגים הנם, עדות על דברים שאמר אדם בעת אירוע [[אלימות]]. לדוגמה, אדם מוכה צועק "פלוני, מדוע אתה מכה אותי". אמירה זו תהיה קבילה גם אם תובא על ידי האדם ששמע אותה. כמו כן, אמירות המלוות מעשה או אמירות שנאמרות בעת אירוע מרגש, גם הן קבילות במידה ואדם כלשהו יעיד לגבי עצם אמירתן. הרציונל הוא שאמירות כאלה אינן חשודות כאי אמירת אמת עקב הנסיבות בהן הן נמסרות.
 
==עד במשפט העברי==
עדות, היא הראיה החזקה ביותר ב[[משפט עברי|משפט העברי]] (על פי ה[[תורה]]). דיני העדות ב[[הלכה]] הם ארוכים ומפורטים, ונסביר בקצרה:
 
===הגדרת עדות===
על פי ההלכה, עד הוא אך ורק אדם שראה במו עיניו או שמע במו אוזניו את העניין עליו הוא מעיד. אין על פי ההלכה אפשרות להעיד על דבר ששמע מעד אחר (עד מםי עד), למעט במקרים בודדים (כגון בעדות על אדם נשוי שמת). כמו כן, ניתן לקבל עדות רק כאשר העד עצמו נמצא כאן ולא על פי עדות שכתב, למעט חתימת עד בשטר. בנוסף, קובעת ההלכה, שעד שהעיד אינו יכול לחזור בו ולהתחרט ועדותו נשארת על כנה עד שיפסל מהסיבות המובאות בהמשך.
 
===שני עדים===
כתוב בתורה (ב[[ספר דברים]] פרק י"ט):
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא: על-פי שני עדים, או על-פי שלשה-עדים--יקום דבר}}
מפסוק זה לומדים ששני עדים ראיה ברורה ומוחלטת לבירור המציאות.
 
ב[[דיני ממונות]]- שני עדים מחייבים או פוטרים על פי עדותם באופן מוחלט. ב[[דיני נפשות]] שני עדים מסוגלים להביא להריגתו של אדם שחטא.
 
כל מספר של עדים הוא כמו שני עדים, ולכן, שניים מול מאה- העדות מוכחשת וצריך ראיה חדשה כדי לפסוק את הדין.
אם אחד מן העדים נפסל, כל העדים נפסלים עמו.
 
בדיני ממונות חקירת העדים אינה חמורה, ובקלות מקבלים את עדותם. לעומת זאת, בדיני נפשות מחמירים מאוד עם העדים, מאיימים עליהם באיומים רבים (עיין ב[[משנה]] [[מסכת סנהדרין]] פרק ד') ,חוקרים אותם חקירות רבות ובקלות רבה מבטלים את עדותם (לפעמים אפילו מסיבות שייראו לא הגיוניות). כל זאת על מנת שלא להרוג אדם שלא על פי דין, דבר שאי אפשר להחזירו למצבו הקודם.
 
ישנם מקומות שצריך שני עדים כדי לבצע פעולה מסוימת, כגון [[קידושין]] שאם אין שני עדים בשעת הקידושין, הקידושין לא חלים כלל. וכן ב[[שטר]] שאם אין חתומים עליו שני עדים, אין תוקף לשטר זה, וכן ב[[גט]] ובמקומות נוספים.
 
הדרכים לבטל כח של שני עדים הם:
*'''הכחשה'''- שני עדים או יותר המעידים הפוך מהעדים הראשונים, במקרה כזה בי"ד לא יכריע לשום כיוון עד שיהיו ראיות נוספות.
*'''הזמה'''- שני עדים המעידים שבשעה עליה העדים הראשונים מעידים הם היו עמם ולא במקום עליו הם מעידים, במקרה כזה העדות הראשונה מתבטלת לגמרי ובתנאים מסוימים חלים עליהם דיני [[עד זומם]].
*'''פסול קורבה'''- הצד שכנגד יכול להביא ראיה (כגון על ידי עדים) שהעדים המעידים קרובים ביניהם או קרובים לאחד הנידונים, במקרה כזה העדות בטלה לגמרי.
*'''פסול עדות'''- הצד שכנגד יכול לפסול את העדות על ידי שיביא ראיה לכך שאחד או יותר מן העדים הוא פסול לעדות, כגון שנתפס משקר בבית דין או שנתפס בגניבה וכדומה. במקרה כזה העדות בטלה לחלוטין.
 
===עד אחד===
עד אחד אינו יכול להעיד בדיני נפשות, ואין לעדותו שום משמעות. גם בדיני ממונות כוחו של עד אחד הוא חלש ומוגבל. בדיני ממונות עד אחד יכול לחייב את הצד שכנגד [[שבועה|להישבע]] שעדות העד אינה נכונה, ואם אינו רוצה להישבע יהיה חייב לשלם. אך אם נשבע- עדות העד חסרת משמעות.
 
ישנם מקרים מצומצמים מאוד שהתירו לקבל עדות של עד אחד. לדוגמה, בעדות על אדם נשוי שמת, התירו לקבל עדות של יחיד כדי שהאשה הנשואה לו לא תישאר [[עגונה]].
 
===פסולי עדות===
על פי ההלכה, עדות של [[חרש, שוטה וקטן]] וכן עדות של [[אשה]] לא מתקבלות בבית דין כלל, למעט מצבים מסוימים שבהם מקבלים עדותם. (ברוב המקרים שמקבלים עדות של יחיד מקבלים גם עדות של פסולים).
 
גם מי שנתפס בעבירה שיש בה חמדת ממון (שביצע עבירה עבור בצע כסף) נפסל לעדות.
 
ישנם פסולים נוספים המפורטים ב[[משנה]] ב[[מסכת סנהדרין]].
 
כל הקרובים (המפורטים במשנה) פסולים לעדות, בין אם הם קרובים לאחד מבעלי הדין, ובין אם הם קרובים אחד לשני.
 
== ראו גם ==
==עד* '''[[עדות במשפט העברי==]]'''
* [[עדות שקר]]
*[[עד זומם]]
428

עריכות