הבדלים בין גרסאות בדף "עשה לך רב"

הוסרו 6 בתים ,  לפני 12 שנים
אפילו=אף אילו=אם אם, ולכן לא ייתכן "אפילו אם"
מ (קטגוריה)
(אפילו=אף אילו=אם אם, ולכן לא ייתכן "אפילו אם")
:"עשה לך רב כיצד? מלמד שיעשה לו את רבו קבע, וילמד ממנו מקרא, משנה, מדרש, הלכות ואגדות. טעם שהניח לו במדרש - סוף שיאמר לו בהלכות; טעם שהניח לו בהלכות - סוף שיאמר לו באגדה; נמצא האדם ההוא יושב לו במקומו ומלא וברכה. היה רבי מאיר אומר: 'הלומד תורה מרב אחד, למה הוא דומה? לאחד שהייתה לו שדה אחת, וזרע מקצתה חִטים, ומקצתה שעורים, מקצתה זיתים ובמקצתה אילנות, ונמצא האדם ההוא מלא טובה וברכה. ובזמן שהוא לומד משניים או שלשה, דומה למי שיש לו שדות הרבה: אחד זרע חטין, אחד זרע שעורים, ואחד נטע זיתים, ואחד אילנות - ונמצא האדם ההוא מפוזר בין הארצות בלא טוב וברכה'".
 
ה[[רמב"ם]] כתב בפירושו, שהסיבה היא "שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר והוא יותר מבואר. אפילואף אם היה (האדם שנקבע להיות רב) כמוהו בחכמה, או למטה ממנו".
 
[[מנחם המאירי|המאירי]] הוסיף, שמטרת העצה היא שהאדם ילמד מאדם אחר, כדי לקבל רעיונות שונים, וגם על מנת לקבל ביקורת חיצונית על מעשיו: "דאפילו חכם שבחכמים, ראוי שישים לעצמו איזה רב, שיברור לאב ולראש - אף על פי שאינו מוצא כמוהו, יעשה לו אדון משלמטה הימנו, כי האדם - אפילו חכם שבחכמים - אינו רואה בענייני עצמו מה שיראהו זולתו".