מדיניות לשונית בישראל – הבדלי גרסאות

(←‏יישום פסיקת בג"ץ: הוספת הערבית לשלטי מע"ץ שייכת לפסק דין אחר שמוסבר בפסקה קודמת)
 
בעיית השימוש בשמות לועזיים מסורתיים, לעומת תעתיק ללעז של השם העברי, עולה שוב ושוב גם לגבי הכיתוב באותיות לטיניות שמיועד לתיירים ולעולים חדשים. בתקופת המנדט הבריטי, הקפידו שלטונות המנדט לכתוב בכל שפה את השם המסורתי הנהוג בה, למשל: "اللد Lydda לוד". לאחר הקמת המדינה הועדף בדרך-כלל תעתיק של ההגייה העברית, כלומר: Lod במקום Lydda. הנימוק היה, כי הדבר מקל על זרים השומעים את שם המקום מפי ישראלים, וכן כי שימוש בשם אנגלי מסורתי יוצר העדפה לשפה האנגלית על פני שפות זרות אחרות. מנגד נוצרה בעיה, כי במדריכי תיירים, ובשילוט של אתרי תיירות, נכתב השם המסורתי, ולפיכך בסמוך ל[[קיסריה]] תייר עשוי היה להיתקל בשלט Qeysariya שהוצב בצד הכביש ומפנה ליישוב החדש, ואחר כך בשלט Caesarea המכוון אל ה[[אתר ארכאולוגי|אתר הארכאולוגי]] הסמוך, בלי להבין שמדובר למעשה באותו מקום. כמו כן, פעמים רבות מועלית הטענה כי התעתיק צריך לשקף את ההגייה המקובלת היום ב[[עברית ישראלית]], ולא את ההגייה ההיסטורית, ולפיכך אפשר לתעתק כּ ו-ק לאות אחת k, ואין צורך להשתמש באות q. בתעתיק הערבי, ק' תמיד מתועתקת ל-ك שמקבילה לכ'. אף על פי שישראל הייתה נתונה תחת מנדט בריטי, האנגלית הנכתבת בשלטים היא [[אנגלית אמריקנית]], והדוגמה הבולטת היא המילה "center" (ב[[אנגלית בריטית]] - centre).
 
הכנסת נדרשה לעניין, וב-19 בדצמבר 2005 אישרה תיקון לפקודת התעבורה שמחייבת את החלפת התעתיק הלועזי על שלטי ההכוונה בצדי הדרכים לתעתיק אחיד ופשוט יותר שייקבע לפי המלצת האקדמיה ללשון העברית‏‏<ref>‏{{RTF}} [www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2005-11-22.rtf פרוטוקול הדיון על הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה בוועדת הכלכלה של הכנסת], מתוך אתר הכנסת. הדיון התקיים ב-22 בנובמבר 2005.‏</ref>. האקדמיה ללשון העברית פרסמה כבר בשנת 1957 כללי תעתיק מעברית לאותיות לטיניות, תעתיק שהתבסס יותר על אופן הכתיבה של העברית ופחות על ההגייה העכשווית, אולם הכללים האלה יושמו בצורה חלקית ובלתי-עקבית. בעקבות החלטת הכנסת פרסמה האקדמיה ללשון העברית כללים חדשים לתעתיק שמות עבריים לאותיות ערביות ולאותיות לטיניות ולהפך‏‏<ref>‏[http://hebrew-academy.huji.ac.il/taatiq1.html כללי התעתיק החדשים] באתר האקדמיה ללשון העברית.‏</ref>‏‏<ref>[http://www.haayal.co.il/story?id=2653&NewOnly=2&LastView=2009-02-20%2010:48:17 סקירת כללי התעתיק וביקורת עליהם] במאמר מאת [[עוזי אורנן]].</ref>.
 
===מוסדות לחקר השפה ולהכוונתה===
10,476

עריכות