ארכאולוגיה מקראית – הבדלי גרסאות

מאין תקציר עריכה
* ד"ר יהושפט נבו, [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shmaatin/ktovot.htm עיון בכתובות קדומות וזיקתן לתנ"ך], אתר דעת
* דן שפירא, [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=548858&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0 חותם מובהק של ממלכה] מבני ציבור מרשימים שהתגלו בית שמש מחזקים את קיומו של שלטון מרכזי חזק בירושלים בימי דוד ושלמה
* דוד חזון, [http://www.tchelet.org.il/magazine/magazinearticle.aspphp?id=286 291 האמת שמתחת לפני השטח] על גילוי מבנה רחב ממדים בעיר דוד מימי דוד המלך המתאים לתאור המקרא על ארמונו של דוד
* שלי פז, [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3124852,00.html זה לא סתם גילוי זה נס] ד"ר אילת מזר משוכנעת שגילתה את שרידי ארמונו של דוד המלך
* ד"ר אילת מזר, [http://www.therightroadtopeace.com/infocenter/Heb/EilatMazar-HarHabait.html הרס העתיקות בהר הבית - בכייה לדורות]
32

עריכות