פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
תחרות מונופוליסטית
 
מצב בו יש מספר קטן של חברות בשוק[http://he.wikipedia.org/wiki/שוק_(כלכלה)], המוכרות מוצרים דומים אך לא זהים (עיתונים, למשל).
במצב זה הפירמה אינה מקבלת מחיר כנתון, בדומה לתחרות משוכללת, אלא יכולה לקבוע בעצמה את המחיר.
בעצם קביעת המחיר היא מתנהגת כמו מונופול.
פירמה בתחרות מונופוליסטית תמכור יותר כאשר:<br />
1. יש מספר קטן של חברות בשוק.<br />
2. המחיר של החברות האחרות יהיה גבוה יותר.<br />
משתמש אלמוני