הבדלים בין גרסאות בדף "עשה לך רב"

הוסרו 740 בתים ,  לפני 11 שנים
אין תקציר עריכה
{{שכתוב|יותר מידי ציטוטים ומעט הסברים|נושא=יהדות}}
 
'''עשה לך רב''' היא עצה המופיעה (פעמיים) ב[[מסכת אבות]], ומבטאת רעיון מקובל ב[[יהדות]].
 
==מקורות ופירושים==
רובד נוסף מביא רבי [[עובדיה מברטנורא]], שכותב בפירושו למשנה: {{ציטוטון|...ואני שמעתי: עשה לך רב - שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד, ולא ילמוד היום מאחד ולמחר מן האחר}}. ב[[אבות דרבי נתן]] מובא הסבר זה ביתר פירוט: {{ציטוטון|עשה לך רב כיצד? מלמד שיעשה לו את רבו קבע, וילמד ממנו מקרא, משנה, מדרש, הלכות ואגדות. טעם שהניח לו במדרש - סוף שיאמר לו בהלכות; טעם שהניח לו בהלכות - סוף שיאמר לו באגדה; נמצא האדם ההוא יושב לו במקומו ומלא וברכה. היה רבי מאיר אומר: 'הלומד תורה מרב אחד, למה הוא דומה? לאחד שהייתה לו שדה אחת, וזרע מקצתה חִטים, ומקצתה שעורים, מקצתה זיתים ובמקצתה אילנות, ונמצא האדם ההוא מלא טובה וברכה. ובזמן שהוא לומד משניים או שלשה, דומה למי שיש לו שדות הרבה: אחד זרע חטין, אחד זרע שעורים, ואחד נטע זיתים, ואחד אילנות - ונמצא האדם ההוא מפוזר בין הארצות בלא טוב וברכה}}.
 
הפעםעצה השנייה שבהזו מובאת עצהפעם זושניה במסכת אבות מופיעה, בהמשך אותו הפרק, במשנה טזט"ז: {{ציטוטון|רבן גמליאל אומר: עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אומדות}}.
 
כאןעל אימרה זו נוטים הפרשנים לומר,להסביר שכוונת רבן גמליאל היא, שכדאישרצוי שיהיה לאדם רב, כדי שתהיהשיהיה כתובת לפנות אליה במקרה של ספק ב[[הלכה]]. הם מסיקים זאת, כנראה, מהמשך דבריו: להימנעבנוגע להימנעות מספק בהלכה ("אל תרבה לעשר אומדות" היא עצה דומה: למדוד את ה[[תרומות ומעשרות|תרומה]] בצורה מדויקת, כדי להימנע מנתינה של כמות קטנה מדי), כדי להימנע מלחטוא.
:"[[רבן גמליאל]] אומר: עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אומדות".
 
==משמעויות בנות זמנינו==
כאן נוטים הפרשנים לומר, שכוונת רבן גמליאל היא, שכדאי שיהיה לאדם רב, כדי שתהיה כתובת לפנות אליה במקרה של ספק ב[[הלכה]]. הם מסיקים זאת, כנראה, מהמשך דבריו: להימנע מספק בהלכה ("אל תרבה לעשר אומדות" היא עצה דומה: למדוד את ה[[תרומות ומעשרות|תרומה]] בצורה מדויקת, כדי להימנע מנתינה של כמות קטנה מדי), כדי להימנע מלחטוא.
הרב [[שי פירון]] כתב בנושא כך: "...ממשנתנו אנו יכולים ללמוד הנהגה עקרונית: אנו צריכים שתהיה לנו דמות שאליה אנחנו רגילים לפנות, דמות שאנחנו מזדהים עמה ומרגישים שייכים לעולמה. עלינו לעשות לנו רב שיוכל לייעץ לנו בנושאים אישיים, ידע לשמוע ללבנו, יבין לרגשותינו ויעזור לנו בזמנים הקשים".
 
רבי [[מנחם מנדל שניאורסון]], ה[[אדמו"ר]] מ[[חב"ד]], אף דרש מכל חסידיו, אנשים ונשים, ועד לילדים, למנות לעצמם רב עמו יתיעצו.<ref>התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 173, שיחת ליל ג' דחג הסוכות ה'תשמ"ז. פורים ה'תשמ"ז.</ref> הוא אף הוסיף מימד נוסף לכך: הרב משמש גם כ"שוטר", כלומר, על האדם לעמוד מזמן לזמן אצל הרב ל"מבחן" בנוגע למעמדו ומצבו בלימוד התורה, בנתינת הצדקה, ובכללות הנהגתו בעבודת ה'. באופן זה, טען, ירגיש מחויב יותר להיטיב את דרכיו.
==המשמעות הרחבה==
 
המשמעות הרחבה של רעיון זה היא, שליהודי דרוש מנהיג רוחני שינחה אותו בדרכיו. לא רק כזה שילמדו תורה או יורהו הלכה, אלא גם יאחוז בהשקפותיו. יתרה מזו, יש מפרשים שצריך האדם דמות המזוהה עמו. הרב [[שי פירון]] כתב בנושא כך:
:"...ממשנתנו אנו יכולים ללמוד הנהגה עקרונית: אנו צריכים שתהיה לנו דמות שאליה אנחנו רגילים לפנות, דמות שאנחנו מזדהים עמה ומרגישים שייכים לעולמה. עלינו לעשות לנו רב שיוכל לייעץ לנו בנושאים אישיים, ידע לשמוע ללבנו, יבין לרגשותינו ויעזור לנו בזמנים הקשים".
 
רבי [[מנחם מנדל שניאורסון]], ה[[אדמו"ר]] מ[[חב"ד]], אף דרש<ref>התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 173, שיחת ליל ג' דחג הסוכות ה'תשמ"ז. פורים ה'תשמ"ז, ועוד.</ref> מכל חסידיו, אנשים ונשים, ועד לילדים, למנות לעצמם רב עמו יתיעצו (הוא עצמו סירב למלא משבצת זו).
 
הוא אף הוסיף מימד נוסף לכך: הרב משמש גם כ"שוטר", כלומר, על האדם לעמוד מזמן לזמן אצל הרב ל"מבחן" בנוגע למעמדו ומצבו בלימוד התורה, בנתינת הצדקה, ובכללות הנהגתו בעבודת ה'. באופן זה, טען, ירגיש מחויב יותר להיטיב את דרכיו.
 
עם זאת, הרב [[זלמן מלמד]] קבע, שאדם שיש לו אל מי לפנות בענייני הלכה - אף אם אינו לומד מפיו תורה בקביעות או מזדהה עם השקפותיו - אינו צריך לחפש לו רב. [http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=14729]
 
'''עשה לך רב''' הוא גם שמה של תוכנית רדיו ששודרה ב[[קול ישראל]] בשנות השמונים. בתוכנית שושדרה בשידור חי הופנו לרב שאלות הלכתיות מן הקהל באולם ומן המאזינים בבית.
 
== הערות שוליים ==
{{הערות שוליים}}
<references />
 
==קישורים חיצוניים==
 
*הרב פתחיה מנקין, [http://www.daat.ac.il/daat/toshba/nahalat/6-2.htm פרשנות על משנה ו'], באתר "דעת".
*הרב [[משה צוריאל]], [http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=4131 האם "עשה לך רב" הוא מחייב?], אתר ישיבת בית אל.