פתיחת התפריט הראשי

שינויים

תום לב

הוסרו 2 בתים, לפני 9 שנים
מ
בוט החלפות: אוניברסלי;
== תום לב במשפט העברי ==
 
מושג תום הלב הוא ערך יסוד במשפט העברי. השופט מנחם אלון קבע בפרשת רוט נ' ישופה , כי בבואנו לפרש מושגי יסוד כגון תום לב, שאופיים הוא אוניברסאליאוניברסלי והם חלק מחשיבה ערכית ומשפטית של כל מערכת משפט תרבותית, שומה עלינו לעיין בראש ובראשונה במשמעותם של מושגים אלה, לאור עקרונותיו של המשפט העברי ומורשתה של ישראל .
במשפט העברי נתפס המונח "תום לב" קודם כל כמידה מוסרית, ולא ככלל משפטי שהפרתו מזכה את הצד הנפגע בסעדים משפטיים. המונח השגור לעניין זה, והנוגע לשימוש לרעה בזכות הוא "מידת סדום", ועיקרון השימוש בכלל הוא: "כופין על מידת סדום". כלומר, מונעים מן האדם לעשות שימוש לרעה בזכות משפטית שבידו.
===תחולת העקרון===
271,876

עריכות