הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

אין שינוי בגודל ,  לפני 12 שנים
מגדר
מ
(מגדר)
* הממשלה מתכנסת לישיבה רגילה בכל [[יום ראשון]] באולם ישיבות הממשלה ב[[ירושלים]]. ראש הממשלה רשאי לכנס בכל עת ובכל מקום ישיבות ממשלה שלא מן המניין.
* בראש כל ישיבת ממשלה עומד ראש הממשלה, זולת אם נבצר מראש הממשלה לנהל את הישיבה, ואז יעמוד בראשה מי שהוסמך לכך מטעם הממשלה (בדרך כלל [[ממלא מקום ראש הממשלה]]).
* נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו לפי הנהלים ל[[מזכיר הממשלה]], ובמידת הצורך יינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום (ראהראו בהמשך).
* לעתים מזדמנות או לפי בקשת ראש הממשלה, יינתנו סקירות ביטחוניות ומדיניות על ידי השרים הנוגעים בדבר, ויש שיערכו דיונים על סקירות אלו לפי קביעתו של ראש הממשלה.
* הצעה המחייבת פרסום ב[[רשומות]], תכלול טיוטה לפרסום ברשומות.
==== נהלים ====
* שר רשאי להגיש שאלות לשר אחר והלה ישיב לו תוך 5 ימים. באם לא השיב השר הנשאל או שתשובתו אינה מספקת, רשאי השר השואל לבקש מראש הממשלה להעלות את השאלה בישיבת הממשלה ואף לקיים עליה דיון. ראש הממשלה רשאי לאשר שאלות דחופות שיענו בישיבת הממשלה, ובלבד שהללו יועברו בכתב לפני הישיבה לראש הממשלה ולשר הנוגע בדבר. שאלה שפורסמה מראש אין לענות עליה.
* קבלת החלטות בידי הממשלה תעשה לפי הנהלים (ראהראו בהמשך).
* מינוי הנעשה בידי הממשלה ואינו נעשה בהליך תחרותי, יועבר לבדיקה מקדמית של ועדת שרים אשר בתחומה המינוי, ודעתה תובא בהצעת המינוי של השר המגיש.
* הצעה של שר שחדל מתפקידו תועבר לעיונו של השר הנכנס והלה יחליט תוך שבועיים אם לאמץ את ההצעה או לא. באם לא השיב תוך שבועיים יראה הדבר כאילו ויתר על ההצעה.
3,269

עריכות