פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 67 בתים ,  לפני 10 שנים
←‏גדולתו: הרחבה
"תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי... אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף."
 
חלקו הראשון חוזר גם בבבאבתלמוד בבלי בבא-בתרא קלד. ובתלמוד ירושלמי נדרים יט:
 
[[רש"י]] אמר בפירוש לסוכה כח.