הבדלים בין גרסאות בדף "קובלנה פלילית"

נוספו 16 בתים ,  לפני 11 שנים
אין תקציר עריכה
מ (קובלנה פרטית הועבר לקובלנה פלילית במקום הפניה)
'''קובלנה פרטיתפלילית''' היא אישום פלילי, שבו המאשים הוא אדם פרטי, בניגוד לאישום פלילי רגיל, בו המאשימה היא המדינה. מטרת הקובלנה היא להעמיד את הנאשם לדין, ולהביא להענשתו על פי הדין הפלילי, וזאת בניגוד לתביעה אזרחית שמטרתה להעניק סעד אזרחי לתובע.
 
על פי [[חוק סדר הדין הפלילי]], בעבירות פליליות המדינה היא המאשימה, שכן עבירה פלילית היא עבירה הנעברת כנגד החברה, וייצוגה של האחרונה מסור בידי המדינה. בנוסף, המדינה נחשבת לגוף חסר פניות וחסר שאיפות נקם, ויש לה יכולת ואמצעים לערוך חקירה ולנהל את ההליך הפלילי.
 
אף על פי כן, סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982, מאפשר לכל אדם להגיש קובלנה פרטיתפלילית בגין רשימה סגורה של עבירות המפורטת בתוספת השניה לחוק. העבירות שעליהן ניתן להגיש קובלנה פרטיתפלילית הן עבירות בהן עניין הציבור קטן יחסית בעוד שיש להן עניין רב יותר ליחיד. דוגמאות לעבירות המאפשרות הגשת קובלנה פרטיתפלילית, הן עבירות על [[חוק איסור לשון הרע]], פגיעה בצינעת הפרט או גרימת מטרדים כגון רעש.
 
עם הגשת קובלה פלילית לבית המשפט, ניתנת לתביעה הכללית אורכה בת 15 יום להודיע אם היא מעוניינת להחליף את הקובל ולנהל את ההליך המשפטי במקומו. אם ביקשה התביעה לתפוס את מקומו של הקובל, תוחלף הקובלנה בכתב אישום. מאידך, אם לא הודיעה התביעה על רצונה כאמור, יתפקד הקובל בדומה לתובע מטעם המדינה בכל דבר ועניין:
{{ציטוט|תוכן="הוראות חוק זה הנוגעות לכתב אישום יחולו על קובלנה, בשינויים לפי העניין; בכל מקום שמדובר בכתב אישום גם קובלנה במשמע, ובכל מקום שמדובר בתובע גם קובל במשמע, אם אין כוונה אחרת משתמעת"|מקור=סעיף 70 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982}}
 
כך, כבאישום פלילי רגיל, ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות לעכב את הליכים פלילים אשר מקורם בקובלנה פרטיתפלילית, אך ככלל הוא ימנע מלעשות זאת משום שהדבר פוגע בכוונת המחוקק בהתירו קובלנות פרטיות. אך במקרים מיוחדים, על בסיס שיקולים של טובת הציבור, יכול היועץ המשפטי לממשלה לעשות זאת; לדוגמה, כשהקובל עושה לכאורה שימוש לרעה בהליכי הקובלנה הפרטיתהפלילית, כגון הטרדת הנאשם בקובלנות רבות המסתמכות על אותו בסיס עובדתי. במקרה של כוונת עיכוב כזו, יפנה היועץ המשפטי לממשלה לקובל, ויתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפני קבלת החלטה על העיכוב.
 
קובלנה פרטיתפלילית מוגשת ל[[בית משפט השלום]], וההליך ינוהל על ידי הקובל או על ידי בא כוחו. בית משפט יכול לכפות על הקובל למנות לעצמו [[עורך דין]] שייצג אותו בשני מקרים, אם התרשם שהקובל אינו מסוגל לנהל את הדיון בעצמו או שהקובל מנהל את הדיון באופן טורדני. במקרה כזה, אי מינוי [[עורך דין]] תוך זמן קצוב, מאפשר לבית המשפט לראות בתובע כתובע שלא התייצב. אף על פי כן, רשאי בית המשפט להרשיע את הנאשם במקרים מסוימים. אדם אשר הועמד לדין בעקבות קובלנה פרטיתפלילית, וזוכה, שמורה לו הזכות לתבוע פיצויים מהתובע.
 
{{אזהרה משפטית}}