אלוהים (יהדות) – הבדלי גרסאות

קוּמָה אֱלֹהִים, שָׁפְטָה הָאָרֶץ: כִּי-אַתָּה תִנְחַל, בְּכָל-הַגּוֹיִם.
 
אולם כיוןמן שהמונחההמשך 'אלהים'מתברר במקראשהמדובר מתייחסכאן גםכנראה לשופטיםבתוכחה לדיינים-שופטים, אפשרשהמונח שהמדובר'אלהים' כאןבמקרא בתוכחהכולל לדייניםגם אותם. "עד מתי תשפטו עוול, ופני רשעים תשאו סלה. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו. פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו".
 
במקרא מצויות עדויות לניסיונות של עורכי המקרא להצניע מסורת זו. לדוגמא, שירת האזינו בדברים ל"ב שמכילה על פי [[תרגום השבעים]] ו[[מגילות קומראן]] את הפסוק
32

עריכות