פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עריכה
לא תמיד מתרחשת במצב זה התנגשות עריכה; תחילה השרת מנסה בכוחות עצמו לאחד את השינויים, אך אם כשל, יציג בפני משתמש ב' את דף "התנגשות עריכה".
 
בדף "התנגשות עריכה" ישנם שתי תיבות עריכה אחד מתחת לשני, כשביניהם מוצגת [[עזרה:השוואתהשוואה גירסאות|השוואתבין גירסאות]],הגרסה שמציגההנוכחית השוואהלגרסתו ביןשל משתמש ב'. בתיבת העריכה העליונה מופיעה הגרסה הנוכחית לגרסתושל הדף (כלומר, לאחר שהמשתמש הראשון שמר את עריכתו). בתיבת העריכה התחתונה מוצג הדף עם ניסיון השמירה של משתמש ב'.
 
במצב זה, על משתמש ב' להוסיף או להטמיע בתיבה העליונה את עריכתו, ולאחר מכן לשמור את הדף.
בחלון העריכה העליון מופיע גירסת העריכה של הדף כפי שהוא כעת, לאחר שנשמרה עריכתו/ה של משתמש/ת א'. חלון זה הוא למעשה חלון עריכה רגיל לכל דבר. מתחתיו מוצגת השוואת הגירסאות. מתחת השוואת הגירסאות נמצא החלון התחתון שבו מוצג הדף עם עריכת משתמש/ת ב', כשעריכת משתמש/ת א' נשמטת ממנו.
 
מתחת לחלון עריכה העליון יש כפתור שמירה, כמו בכל חלון עריכה רגיל. לחיצה על כפתור זה תשמור את הדף כפי שהוא מוצג בחלון זה בלבד. על משתמש/ת ב' להוסיף/להתאים בחלון העליון את עריכתו/ה, ואחר כך לשמור את הדף.
 
==טיפים==