הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''38733611''' articles.
* At the moment the script identified '''21301918''' ideas for improvement in '''14261291''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-0810 1613:3204''' and end: '''2010-01-0810 2017:0559''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 212295 min. 367 sec.
 
== Project description in English ==
| 2 || Article with false <nowiki><br/></nowiki> || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 7 || [[#Headlines start with three "="|Headlines start with three "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || → || style="text-align:right;" |
|-
| 8 || [[#Headline should end with "="|Headline should end with "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 43 || style="text-align:right;" | 36 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 38 || style="text-align:right;" | 87 || || style="text-align:right;" | 5-1
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 13 || Math not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 98 || style="text-align:right;" | 85 || ↘ || style="text-align:right;" | -13
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || [[#Headlines start with one "="|Headlines start with one "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 20 || Symbol for dead || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 22 || [[#Category with space|Category with space]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 4 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 23 || Nowiki not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3251 || style="text-align:right;" | 5143 || || style="text-align:right;" | 19-8
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || Unicode syntax || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 306317 || style="text-align:right;" | 317299 || || style="text-align:right;" | 11-18
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 210 || style="text-align:right;" | 10 || || style="text-align:right;" | 8
|-
| 32 || [[#Double pipe in one link|Double pipe in one link]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 58 || style="text-align:right;" | 810 || ↗ || style="text-align:right;" | 32
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 23 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1519 || style="text-align:right;" | 199 || || style="text-align:right;" | 4-10
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 10180 || style="text-align:right;" | 8086 || || style="text-align:right;" | -216
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 13 || style="text-align:right;" | 31 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 39 || style="text-align:right;" | 92 || || style="text-align:right;" | 6-7
|-
| 45 || [[#Interwiki double|Interwiki double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 54 || style="text-align:right;" | 46 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 47 || [[#Template not correct begin|Template not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || → || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 95100 || style="text-align:right;" | 10082 || || style="text-align:right;" | 5-18
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4241 || style="text-align:right;" | 4140 || ↘ || style="text-align:right;" | -1
|-
| 51 || [[#Interwiki before last headline|Interwiki before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 1 || ↘ || style="text-align:right;" | -1
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 78 || style="text-align:right;" | 814 || ↗ || style="text-align:right;" | 16
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 35 || style="text-align:right;" | 56 || ↗ || style="text-align:right;" | 21
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1317 || style="text-align:right;" | 1710 || || style="text-align:right;" | 4-7
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 38 || style="text-align:right;" | 83 || || style="text-align:right;" | -5
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1120 || style="text-align:right;" | 2010 || || style="text-align:right;" | 9-10
|-
| 58 || [[#Headlines with capitalization|Headlines with capitalization]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2128 || style="text-align:right;" | 2822 || || style="text-align:right;" | 7-6
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 487531 || style="text-align:right;" | 531472 || || style="text-align:right;" | 44-59
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 264334 || style="text-align:right;" | 334295 || || style="text-align:right;" | 70-39
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6665 || style="text-align:right;" | 6561 || ↘ || style="text-align:right;" | -14
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 66 || [[#Image description with full .3Csmall>.|Image description with full <nowiki><small></nowiki>.]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2218 || style="text-align:right;" | 1822 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 69 || [[#ISBN wrong syntax|ISBN wrong syntax]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-10|ISBN wrong checksum in ISBN-10]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || ↗ || style="text-align:right;" | 1
|-
| 73 || ISBN wrong checksum in ISBN-13 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1218 || style="text-align:right;" | 1820 || ↗ || style="text-align:right;" | 62
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 78 || Reference double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 237285 || style="text-align:right;" | 285261 || || style="text-align:right;" | 48-24
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 25 || || style="text-align:right;" | 3
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2933 || style="text-align:right;" | 3329 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 5450 || style="text-align:right;" | 5034 || ↘ || style="text-align:right;" | -416
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 3 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1923 || style="text-align:right;" | 2322 || || style="text-align:right;" | 4-1
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 86 || Link with two brackets to external source || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 87 || HTML named entities without semicolon || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 24 || || style="text-align:right;" | 2
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''38733611''' articles:
*** '''646622''' new articles
*** '''29672770''' articles with changes
*** some of '''14261291''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 18972130
** errors in last scan: 21301918
** change: 233-212
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
 
 
=== DoubleGallery pipewithout in one linkdescription ===
<!-- error number 3235 -->
Article contains a linkgallery likewithout image description. <nowiki>[[text|text2|text3]]</nowiki>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_032hewiki_error_list_error_035.html List of all articles with error 032035]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=032035 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:עיורמערות בישראללוזית]] || <nowiki>[[הגליל|גליל]] וב[[נגב]], אזורים אשר היוקובץ:Luzit מרוחקיםColumbarium.JPG </nowiki>
|}
=== HeadlineHeadlines should endstart with one "=" ===
<!-- error number 819 -->
The first headline start with <nowiki>"= XY ="</nowiki>. It should only <nowiki>"== XY =="</nowiki>.
A headline should end with an "=".
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_008hewiki_error_list_error_019.html List of all articles with error 008019]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=008019 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:אוצרותשיחת בית המקדשהגאולה]] || <nowiki>===משלחתהטכניקה פארקר==בישראל=.</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" ===
|-
|-
| [[:ועד הישיבותוייס]] || <nowiki>===ועדאישים ששם הישיבותמשפחתם בפוליןוייס===</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
|-
|-
| [[:פארקמחסני איילוןהשוק]] || <nowiki>===היסטוריהתתי רשת===</nowiki>
|-
| [[:סין במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>===המשלחת של הונג קונג=== </nowiki>
| [[:שדה המספרים הממשיים]] || <nowiki>===תכונות השדה הממשי===</nowiki>
|-
| [[:תעודת בגרותתוכאים]] || <nowiki>===מקצועות תעודתהמשפחות הבגרותבסדרה===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-10 ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_072.html List of all articles with error 072]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=072 new interface].
|-
|-
| [[:היסטוריהחימום של אירופהתת-רצפתי]] || <nowiki>20-003097645-4994208-4</nowiki> || <nowiki>4 vs. 7 (249183 mod 11) </nowiki>
|-
| [[:חימום תת-רצפתי]] || <nowiki>1903998946</nowiki> || <nowiki>6 vs. 8 (294 mod 11) </nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
<!-- error number 70 -->
The script check the ISBN and found with not 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=070 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>0- 9511108-1</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>0-905878-1</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|}
=== ISBN wrong syntax ===
<!-- error number 69 -->
The script check the ISBN and found a problem with the syntax. A normal ISBN look like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0911266160. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_069.html List of all articles with error 069]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=069 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-10 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-13 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''317299''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:8 (מספר)Gmail]] || <nowiki>[[קובץ:Evo8glyphGmail-logo.png]]</nowiki>
|-
| [[:EBayM2 בראונינג]] || <nowiki>[[קובץ:EBayIDF-M2 Logopic001a.svgjpg|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:VisualNCIS Basic(סדרת .NETטלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:VBNet2005NCIS_title.png|מרכזjpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אהודWhat אולמרטa Girl Wants]] || <nowiki>[[קובץ:EhudChristina OlmertAguilera 2007Feb19- What a Girl Wants CD cover.jpg|מרכז|225px]]</nowiki>
|-
| [[:אולימפיקאברהם ליוןשטרן (יאיר)]] || <nowiki>[[קובץ:OlympiqueAvraham lyonnaisStern.pngjpg|150px]]</nowiki>
|-
| [[:אוניות המערכה מסדרת איווהאוגופוגו]] || <nowiki>[[קובץ:Uss_wisconsin_bbPlesiosaur8.jpg|300pxשמאל|ממוזער|מרכז250px]]</nowiki>
|-
| [[:איגוראולימפיק אקינפייבמרסיי]] || <nowiki>[[קובץ:Жирков Акинфеев ИгнашевичOm2.JPG|מרכז|250px120px]]</nowiki>
|-
| [[:אורקני]] || <nowiki>[[קובץ:2007 Flag of Orkney.svg|125px]]</nowiki>
|-
| [[:איסלה מוחרס]] || <nowiki>[[קובץ:Isla-Mujeres-Playa-del-Norte.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אליטליהאן ארצ&#039;ר]] || <nowiki>[[קובץ:AlitaliaAnn a321Archer-100 i-bixk arp2.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אמנוןאפי בן-תוראיתם]] || <nowiki>[[קובץ:Amnon Ben-Tor -1EeHeadshot.jpg|מרכזJPG|180px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אנדרלכט (כדורגל)אריה]] || <nowiki>[[קובץ:AnderlechtLion waiting in Nambia.JPG|שמאלjpg|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:אצטדיוןבוריס למברגהשלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>[[קובץ:Заливання фундаментуBoris-bulgaria--secretsofbalkans00vopiuoft.png нового стадіону у Львові.JPG|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ארכיאולוגיהבנדיקטוס ימיתהחמישה , פרקי מבואעשר]] || <nowiki>[[קובץ:XV. ארכיאולוגיה ימית - פרקי מבואBenedek.jpg |מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:באודינגג&#039;ורדי קרויף]] || <nowiki>[[קובץ:Location of Baoding Prefecture within HebeiCruyff, (China)Jordi.pngjpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:בנימיןגבעת זאב הרצלמאמייב]] || <nowiki>[[קובץ:HerzlVoldograd retouchedCity (Den).jpg|שמאל|ממוזער|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:ברצלונהדאוס אתלטיק(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:FcbarcelonaDaosLogo.pngjpg|180px250px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;דגל השישי,האיים מלך הממלכה המאוחדתהקנריים]] || <nowiki>[[קובץ:King George VIFlag of England,the formalCanary photo portrait, circa 1940-1946Islands.jpgsvg|250px|200pxגבול]]</nowiki>
|-
| [[:גבעותדוד עולםפתל]] || <nowiki>[[קובץ:JK7KI9)Petel david.JPGjpg|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:דגדגןדן שומרון]] || <nowiki>[[קובץ:Clitoris_anatomyDan Shomron.jpg|שמאל|ממוזער|250pxpng|180px]]</nowiki>
|-
| [[:האבירהאיש האפלשירה בליברטי וואלנס]] || <nowiki>[[קובץ:Dark_Knight200px-The_Man_Who_Shot_Liberty_Valance.jpg|250pxjpg‏]]</nowiki>
|-
| [[:הדרדסיםהית&#039; לדג&#039;ר]] || <nowiki>[[קובץ:Smurf1Heath Ledger.gifjpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:המבורגהנרי הרביעי, מלך אנגליה]] || <nowiki>[[קובץ:CoatHenry IV of armsEngland - Illustration from Cassell's History of HamburgEngland - Century Edition - published circa 1902.svgjpg|שמאל|ממוזער|200px|75px]]</nowiki>
|-
| [[:הרי הרוקיהצלפים]] || <nowiki>[[קובץ:RockyMountainsLocatorMapFor a Few Dollars More1.pngjpg|שמאל|מרכזממוזער|300px500px]]</nowiki>
|-
| [[:הרצליה]] || <nowiki>[[קובץ:Coat of arms of Herzliya.png|150px]]</nowiki>
|-
| [[:וילקובישק]] || <nowiki>[[קובץ:Vilkaviškis CoA.svg|100px]]</nowiki>
|-
| [[:זלצבורגזחל&quot;ם (מדינה)M3]] || <nowiki>[[קובץ:Salzburg WappenM3_half_track_9-08-2008_14-47-56.svgJPG|75px250px]]</nowiki>
|-
| [[:טוואיטום המשיג&#039;ונס]] || <nowiki>[[קובץ:Seidenspinner-drawingTom Jones Hampton Court Palace 2007.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:טסוסטקטוניקת פפדופולוסהלוחות]] || <nowiki>[[קובץ:TassosPlate Papadopoulostectonics map.jpggif|מרכז|500px]]</nowiki>
|-
| [[:יאן ונחור אוף הסלינקיקוטסק]] || <nowiki>[[קובץ:André OoijerCoat_of_Arms_of_Yakuts.JPG|מרכזpng|200px100px]]</nowiki>
|-
| [[:יוניכרמלו ארליךאנתוני]] || <nowiki>[[קובץ:Jonathan Erlich 2008 Davis Cup vs PeruCarmelo.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:יורילופטהנזה גגאריןסיטי ליין]] || <nowiki>[[קובץ:GagarinD-ACPF space2006-07-05 suite3927.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:כלבי יםלמרחב]] || <nowiki>[[קובץ:SeehundLamerhav.jpggif|שמאל|ממוזער|90px|220px]]</nowiki>
|-
| [[:ליאנדרומאיר ברבוסהאילן]] || <nowiki>[[קובץ:LbarbosaIlan meir.jpgjpeg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:מארקמגדל וולברגסירס]] || <nowiki>[[קובץ:MarkSears WahlbergTower Max Payne 2008ss.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1938מושי]] || <nowiki>[[קובץ:1938 Football WorldMoshi Cupview posterkilimanjaro.jpg|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מחשבמטילדה (טנק)]] || <nowiki>[[קובץ:PersonalMatilda computer, exploded 5II-.svg|מרכזjpg|230px280px]]</nowiki>
|-
| [[:מינסוטהמלחמת טימברוולבסאפגניסטן (ארצות הברית)]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of the United StatesISAF-Logo.svg|20px22px]]</nowiki>
|-
| [[:מכתמציץ מחץסורי]] || <nowiki>[[קובץ:DropShotPodonosma_orientalis_2.jpgJPG|200px]]</nowiki>
|-
| [[:מנחםמרסדס בגיןרוהל]] || <nowiki>[[קובץ:Menachem Begin 2Mercedes-Ruehl-eh.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:משפחת סימפסוןנאפולי]] || <nowiki>[[קובץ:Dan Castellaneta croppedNaples.jpg|150x150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:ניוקאסלנחשים]] || <nowiki>[[קובץ:Arms-newcastle-tyneEunectes murinus.jpg|100px250px]]</nowiki>
|-
| [[:סופרמןנס 2: הגרסה של ריצ&#039;רד דונרציונה]] || <nowiki>[[קובץ:Superman2richarddonnercutNess Ziona pic13.jpg|250px300px]]</nowiki>
|-
| [[:סלטה ויגוסווטיצחובלי]] || <nowiki>[[קובץ:Rc celta de vigoSvetitskhoveli1.gifjpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:עירוני רמת גןסוריה]] || <nowiki>[[קובץ:IroniRamatGanSyrnumbered.png|250px|שמאל]]</nowiki>
|-
| [[:פורטלנדסטיבן טרייל בלייזרסגייטלי]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of the United StatesStephen_Gately.svgjpg|מרכז|20px250px]]</nowiki>
|-
| [[:פרדיננדסמיון הראשון, מלך בולגריהסקסקובורגוצקי]] || <nowiki>[[קובץ: Fernando-I-bulgaria--secretsofbalkans00vopiuoftSimeon Vtori Popovo crop.jpg |250px]]</nowiki>
|-
| [[:ציפוריסקייטריין (מושבבנגקוק)]] || <nowiki>[[קובץ:תמונה 134BTS-Logo.jpg|250pxsvg|150px]]</nowiki>
|-
| [[:קולהערביי (יישוב)ישראל]] || <nowiki>[[קובץ:Qula-ruins-776Flag of Israel.jpg|250pxsvg|22px]]</nowiki>
|-
| [[:קרוולפדרו (מטוס)אלמודובר]] || <nowiki>[[קובץ:Finnair Caravelle Basle Airport Pedro- April 1976Almodovar-Madrid2008.jpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:רביבים]] || <nowiki>[[קובץ:Avenue Revivim.jpg|230px]]</nowiki>
|-
| [[:רמת השרון]] || <nowiki>[[קובץ:Ramat HaSharon COA.png|150px]]</nowiki>
|}
=== Interwiki double ===
<!-- error number 45 -->
Article contains double interwiki link to one other languages.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_045.html List of all articles with error 045]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=045 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:סנפיר]] || <nowiki>[[en:Flipper (anatomy)]]</nowiki><br /><nowiki>[[en:Flipper (anatomy)]]</nowiki>
|-
| [[:רוזן יורק]] || <nowiki>[[en:Earl of York]]</nowiki><br /><nowiki>[[en:Earl of York]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3329''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
|-
|-
| [[:אירוויזיוןבוריס 2010השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctodayקשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אלימותבריג&#039;יט נגד נשיםגבריאל]] || <nowiki><ref>‏[http://wwwmultimedia.wizoheritage.org/women_violent_gocontent/wm/Lehrman-092706a.asp?catid=51wvx הרצאה של בריג'יט גבריאל ב"קרן המורשת" (וידאו)]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אלישבעגילברט ברק-אוסוסקיןוסאליבן]] || <nowiki><ref>‏סיגל פרץ, "[http://www.courtyoutube.org.ilcom/crim/berk.htmwatch?v=qqG7iDCxgqc אקטיביזםהקטע שיפוטיהנ"ל]", באתרמתוך הסרט "דיוןטופסי פומביטרווי"</ref> </nowiki>
|-
| [[:אמריקניזםהטבח בתיכון קולומביין]] || <nowiki><ref>Andrew[http://powerreporting.com/files/shoot.pdf KohutDeadly &Lessons: BruceSchool StokesShooters Tell Why ], “''Americadescription Againstof theSecret Service study. (15/10/2000) World''”.Chicago Sun-Times''. Books,Accessed 8/4/2006.</ref> </nowiki>
|-
| [[:התקופה הדו-גושית בפולטיקה הישראלית]] || <nowiki><ref>‏‏ראו קנולר‏‏</ref> </nowiki>
| [[:בג&quot;ץ חטיבת זכויות האדם]] || <nowiki><ref>[http://portal.knesset.gov.il/com5pnim/he-IL/Messages/26112009.htm סיכום ביקור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בבית הסוהר בניהול פרטי], 26.11.2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:בוכנוואלדחאלב]] || <nowiki><ref>אתר‏[http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=7501 הזיכרון,Great שם.Mosque of Aleppo]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דספוטטאורגה]] || <nowiki><ref>Kazhdan‏[http://books.google.com/books?id=yyugx2gz6HQC Irene Eber, Alexander'''The editorJewish Bishop and the Chinese Bible''', BRILL, 1999], page 614.20‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:האסכולהטובה הבורגונדיתאילן]] || <nowiki><ref>Wright,‏[http://www.kdati.org.il/info/archion/shanabeshana/f8.htm Groveאתר הקיבוץ הדתי]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:טירות של תקופת אזוצ&#039;י-מומויאמה]] || <nowiki><ref>‏K. Hirai, Feudal Architecture in Japan, translated by H. Sato and J. Ciliotta, (New York and Tokyo: Weatherhill and Heibonsha, 1973), p.9.‏</ref> </nowiki>
| [[:הגיס הקנדי]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4 תיאור הקרב באתר הווטרנים]</ref> </nowiki>
|-
| [[:הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביותיאסנובאץ]] || <nowiki><ref>‏http://www.anigma.co.il/essay5.htm‏‏שם, שם‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביותיוליסס]] || <nowiki><ref>‏http://www‏James Joyce, Selected Letters, ed.anigma Richard Ellmann (London: Faber and Faber, 1975), p.co.il/essay5.htm‏ 271‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:הרבנותישראלית הראשיתשפה לישראליפה]] || <nowiki><ref>‏(ורהפטיגמבוסס על {{הארץ|גלעד צוקרמן|ישראלי, 1990)‏דבר ישראלית!|1081451|28/04/09}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:מאיר אברהם הלוי]] || <nowiki><ref> - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008 עמוד 269</ref> </nowiki>
| [[:התנחלות]] || <nowiki><ref>‏[http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israeli+Settlements+and+International+Law.htm Israeli Settlements and International Law], Israel Ministry of Foreign Affairs, May 20, 2001</ref> </nowiki>
|-
| [[:טרגונהמבצע עופרת יצוקה]] || <nowiki><ref>[http://www.museutgnmako.comco.il/ingnews/historia1.htmlpolitics-news/military/Articles/itemId=1ec4d0ea599ee110VgnVCM100000290c10acRCRD MHDTהלחימה Medievalבעזה: Tarragonaכל המספרים], אתר MAKO‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מבצע ערצב-19]] || <nowiki><ref>‏טל זגרבה, [http://www.gvura.org/common/attachment.php?d=gvura&a=343025 הפצצות לא השתחררו. החלטנו לעשות את האמא של העבירות], '''במחנה''', 25 ביולי 2008 ‏</ref> </nowiki>
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki><ref>רוזאניס, שלמה, '''קורות היהודים בטורקיה וארצות קדם''', כרך א', סופיה, 1934.</ref> </nowiki>
|-
| [[:מוות בוונציה]] || <nowiki><ref>"זיכרונות שלא נכתבו" מאת [[קטיה מאן]], עמוד 56</ref> </nowiki>
| [[:יחסי ישראל-איראן]] || <nowiki><ref> (מנשרי,ד.1999, איראן לאחר ח'מיני: אידאולוגיה מהפכנית לעומת אינטרסים לאומיים, תל אביב: מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום)</ref> </nowiki>
|-
| [[:ישראלמייקל ברנדמןג&#039;קסון]] || <nowiki><ref>‏[http://www.musica-judaicaynet.comco.il/brand_eExt/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3174614,00.htmhtml האנטישמיות טבועה עמוק בג'קסון, יצחק בן-חורין ynet]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:כריסטיאןמשה טילמןגרשוני]] || <nowiki><ref>ראו: אלי ערמון אזולאי, [http://entertainmentwww.timesonlinemouse.co.ukil/tol/arts_and_entertainment/music/article1122487CM.ece Ivan Hewettarticles_item,1023,209,38212, "Classical choice".aspx עלילות ''The Times''משה], 29[[עכבר Marchהעיר]], 200317.]7.2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:לוקסמבורגסטיב (עיר)ברוס]] || <nowiki><ref>KreinsBBC (2003)Sport, p[http://news.bbc.co.uk/sport1/football/eng_div_1/1359374.stm 64Steve Bruce in focus], 31.05.2001</ref> </nowiki>
|-
| [[:מבצעפאול עופרת יצוקהצלאן]] || <nowiki><ref>[http://wwwarchives.makoreadme.co.ilcc/newshe/politics-newsauthors/militaryauthor/Articlesprojekt/3/showauthor/3024/itemId=1ec4d0ea599ee110VgnVCM100000290c10acRCRD הלחימה בעזה: כל המספריםarchives.readme.cc], אתר MAKO‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד 88.</ref> </nowiki>
| [[:מרדכי גיחון]] || <nowiki><ref>"Intelligence as Decisive Factor during Napoleon's Campaign in Palestine 1799", L'Europa Scorpe Napoleone 1793-1804, Acta of the 1st Int. Congress at Alessandria, Italy, 1997, 1999, V. Scotti ed., pp. 626-644.</ref> </nowiki>
|-
| [[:משרדפרדיננד האספקההראשון, מלך והקיצובבולגריה]] || <nowiki><ref>‏קווי היסוד לתוכנית הממשלהקשלס, '''שנתון הממשלה תש"י'''חיים, ירושלים,עמוד תש"י‏88.</ref> </nowiki>
|-
| [[:משרד ההסברהצנעא]] || <nowiki><ref>שם.[http://www.citypopulation.de/Yemen.html‏ city population]</ref> </nowiki>
|-
| [[:מתנותקורבן כהונהאשם]] || <nowiki><ref>‏[[הושע]]משנה מסכת כריתות פרק ו משנה ה,א‏ד</ref> </nowiki>
|-
| [[:קרול הראשון, מלך רומניה]] || <nowiki><ref>[http://www.cotidianul.ro/momentele_monarhiei_cea_mai_lunga_domnie_din_romania-40505.html Cotidianul ro. - Momentele monarhiei:cea mai lungă domnie din România]</ref> </nowiki>
| [[:נואל קווארד]] || <nowiki><ref>http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=UD2N0ZMGUPKPLQFIQMFCFFOAVCBQYIV0?xml=/news/2007/11/03/nchurchill103.xml</ref> </nowiki>
|-
| [[:שדות]] || <nowiki><ref>Gershom Gorenberg, Occupied Territories: The Untold Story of Israel's Settlements, p. 235-236</ref> </nowiki>
| [[:סטודיו קומיקום]] || <nowiki><ref>‏ http://www.comicom.co.il/entry.asp?item=160 הודעה על פרסום שתי רצועות הקומיקס "יהונתן וברכה" ב"ידיעות אחרונות".</ref> </nowiki>
|-
| [[:סרבנות בישראל]] || <nowiki><ref>[http://62.90.71.124/files/02/220/076/a06/02076220.a06.HTM פסיקת בג"ץ בעתירת זוננשיין] (לינק שבור)</ref> </nowiki>
|-
| [[:פאול צלאן]] || <nowiki><ref>[http://archives.readme.cc/he/authors/author/projekt/3/showauthor/3024/ archives.readme.cc]</ref> </nowiki>
|-
| [[:פדואה טוקאן]] || <nowiki><ref>‏http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage.asp?ID=2324988‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד 88.</ref> </nowiki>
|-
| [[:שמואל מוהליבר]] || <nowiki><ref>‏שלמון שם‏</ref> </nowiki>
| [[:צפנים בתנ&quot;ך]] || <nowiki><ref>ירעם נתניהו, [http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html שליפות עם פרופסור ישראל אומן], nrg,{{כ}} 9.10.2007</ref> </nowiki>
|-
| [[:קארןשמיטת ארמסטרונגכספים]] || <nowiki><ref>[http[s://www.ted.com/talks/view/id/234ערוך שיחההשולחן עםחושן קארןמשפט ארמסטרונג:סז#סימן משאלתסז זוכתסעיף פרסו|שם TED: מסמךסעיף החמלהו]], וידאו, באתר של ועידת TED‏‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:קרב נאווארינותפילה]] || <nowiki><ref>''Codrington's report'' מובא אצל James, op.cit.‏שופטים VIט"ז 486-8כ"ח‏</ref> </nowiki>
|}
=== Section without content ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2322''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:1942130 במוזיקהלפנה&quot;ס]] || <nowiki>==אופרהנולדו==</nowiki>
|-
| [[:1966140 בספורטלפנה&quot;ס]] || <nowiki>==[[איגרוף]]נולדו==</nowiki>
|-
| [[:220180 לפנה&quot;ס]] || <nowiki>==נולדו==</nowiki>
|-
| [[:230190 לפנה&quot;ס]] || <nowiki>==נולדו==</nowiki>
|-
| [[:5651994 בישראל]] || <nowiki>==נולדו=הסכם השלום בין ישראל לירדן===</nowiki>
|-
| [[:אג&quot;ח2009 להמרהבקולנוע]] || <nowiki>=== מרכיבפרסי האופציה[[האוסקר]] ===</nowiki>
|-
| [[:אלימות נגד נשיםבנישנגול-גומאז]] || <nowiki>=== הטרדהדמוגרפיה מינית ===</nowiki>
|-
| [[:אריקסוןבשר (חברה)בקר]] || <nowiki>====אינטגרציית מערכות[[המבורגר]]====</nowiki>
|-
| [[:בובג&#039;ון פטיטהאוסמן]] || <nowiki>===פלייאוף השנים הראשונות ===</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;רפ&quot;בגטו קרקוב]] || <nowiki>==אירועיםמוסדות יהודיים בגטו קרקוב==</nowiki>
|-
| [[:המאה ה&#039;תשנ-26 לפנה&quot;אס]] || <nowiki>==נולדוערים חדשות==</nowiki>
|-
| [[:האימפריההסילמריליון הברזילאית- גזעים]] || <nowiki>===מלכותו=דרקונים של פדרו הראשון, 1822-31ידועים:====</nowiki>
|-
| [[:הרקולנאוםחוחית]] || <nowiki>====ראו הבית של ארגוס ==גם==</nowiki>
|-
| [[:השיטהחיל המדעיתהאיסוף הקרבי]] || <nowiki>===השיטה המדעית בפילוסופיה של המדע לפניגדוד המאהניצן העשרים===</nowiki>
|-
| [[:חטיבהי&quot;ט 55בתמוז]] || <nowiki>==== גבעת התחמושת ==נולדו==</nowiki>
|-
| [[:טקטיקהיוליסס ימית- מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>===טקטיקה= בקרבותפרק עם18: השתתפות[[פנלופי]] נושאות המטוסים====</nowiki>
|-
| [[:י&quot;גכתובת באבתל דן]] || <nowiki>==חגים ומועדיםתוכן הכתובת ==</nowiki>
|-
| [[:י&quot;חמצעד בחשווןהעשור הבינלאומי בישראל]] || <nowiki>==חגיםשנות ומועדיםה-80==</nowiki>
|-
| [[:לסתניקולס תחתונהנגרופונטה]] || <nowiki>=====שיניים נשירות==קרירה===</nowiki>
|-
| [[:ספרותסיינט אפרו-אמריקאיתאוגוסטין]] || <nowiki>=== פרדריק דאגלס =גאוגרפיה==</nowiki>
|-
| [[:פיליפ פיקטפלורידה]] || <nowiki>==דיסקוגרפיה= אוכלוסייה לפי מגזר ===</nowiki>
|-
| [[:פסקלשינוי (שפת תכנות)שם]] || <nowiki>==בעקבות עבודה בקבצים נישואים==</nowiki>
|-
| [[:קרב החווה הסינית]] || <nowiki>===מאפיינים טקטיים===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''46''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
|-
| [[:חסידות חבג&quot#039;דון האוסמן]] || <nowiki>הרב חיים לויטלוויזיה]]|בעלת יצחקאותו גינזבורגהשם]]</nowiki>
|-
| [[:מג&#039;יק 1דהנייה]] || <nowiki>תמונותבשפת של האוניהמקור=الدهنية|תמונה|]]</nowiki>
|-
| [[:מיילידני סיירוסשובבני]] || <nowiki>Montana([[אלן 2/Meet Miley Cyrus''* 2008:אזגי]]\אורית ''בולטאמיר]]</nowiki>
|-
| [[:נשיםמבצע בכחול לבןגי&quot;ס]] || <nowiki>הואהמצרי ארגון(1948)|חיל שמאלהמשלוח קיצוניהמצרי]]</nowiki>
|-
| [[:פלינדרום]] || <nowiki>כאן]]</nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki>כמו: ויקרס, בראונינג "0.303]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''36''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:מיסהאנטואן פארודיתברימל]] || <nowiki>[[ז'וסקןGustave דפרהReese,וה-Missa de''Music Dringhsin the מאתRenaissance''. [[אנטואן ברומל]]New York, W.W. Norton & Co., 1954</nowiki>
|-
| [[:עיורמתיאש בישראלאייסלר]] || <nowiki>[[עיירתAz פיתוח|עיירותerdély zsidók multjából'' - הפיתוח[[1901''(''עברם הוקמושל במטרהיהודי לשנו�טרנסילבניה''</nowiki>
|-
| [[:עיורמתיאש בישראלאייסלר]] || <nowiki>[[1901''(''עברם הוקמושל במטרהיהודי לשנותטרנסילבניה''* את''הרמב"ם המערך העירוני הקוטבי ש�והאגדה'</nowiki>
|-
| [[:מתנ&quot;ס]] || <nowiki>[[רעננה] ו[[גבעתיים]], אשר מפעילות את המרכזים הקהילתיי�</nowiki>
|-
| [[:רעים]] || <nowiki>[[1949] על ידי יוצאי [[פלמ"ח]]. מקור השם הוא ב[[תל גמה]</nowiki>
|-
| [[:שחליים]] || <nowiki>[[ארץ ישראל|ישראל] ]. השם העברי הקודם הוא "שחלי</nowiki>
|}
=== Table not correct end ===
<!-- error number 28 -->
Found no end of the table.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_028.html List of all articles with error 028]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=028 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מצעד הפזמונים הבינלאומי השנתי (2000-2009)]] || <nowiki> {||valign="top"|*1. I Gotta Feeling - [[בלאק… </nowiki>
|}
=== Template not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''31''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_043.html List of all articles with error 043]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=043 new interface].
|-
|-
| [[:יהונתןאירוויזיון 1980]] || <nowiki>{{ציטוטוןדגל|כלאיטליה} [[אהבהאיטליה באירוויזיון|איטליה]] התלויה בדבר –|| בטל דבר בטלה[[איטלקית]]</nowiki>
|}
=== Template programming element ===
<!-- error number 34 -->
Article contains a <nowiki>"#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter)</nowiki>.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_034.html List of all articles with error 034]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=034 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:לודאקריס]] || <nowiki>{{כ}* 2006 - Release Therapy {{כ}}* 2008 - Theater of the Mind== פילמוגרפיה</nowiki>
|-
| [[:מתיהטבלה שמואלוףהמחזורית]] || <nowiki>{{כ{רוחב|60%}], 7/1/2010==הערות שוליים==<references /}};">{{מיון רגיל:שמואלוף,</nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''85''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:יהדותאתרא בולגריהקדישא]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה‎314 העות'מאנית-רוסיתמישיבת 1877-1878]ועדת הפנים ואיכות הסביבה]}}</nowiki>
|-
| [[:יניב ביטוןבשרי]] || <nowiki>‎ |מרכזסמל=|250px]]| כיתובדגל=| תאריך לידהתמונה=[[1תמונה:Img2004-07-11 ביולי]] [[19780018.JPG|250px|מרכז]]|כתובית=העיר</nowiki>
|-
| [[:ישנן בנות]] || <nowiki>‎|290px]]|כתובית = לוגו הסדרה|סוגה = [[סדרת דרמה המשכית|דרמה</nowiki>
|-
| [[:ישראל]] || <nowiki>‎il| קידומת טלפון = 972}}</nowiki>
|-
| [[:פקודה בלתי חוקית בעלילתנינאים]] || <nowiki>‎3/57/ תובע צבאי‎<small>(שטנו נ'בספינה רס"ןוראינו מלינקיאבן ואח',טובה פס"משהיה יזשומר ‎90,עליה</nowiki>
|-
| [[:פקודה בלתי חוקית בעליל]] || <nowiki>‎4668/01 ח"כ יוסי שריד, יו"ר האופוזיציה וח"כ מוסי</nowiki>
|-
| [[:ציפי לבני]] || <nowiki>‎61 מחברי הכנסת הזאת, דרישה שהיא כמעט מתבקשת במה</nowiki>
|-
| [[:ציפי לבני]] || <nowiki>‎[[27 בנובמבר]] [[2007]]}}</nowiki>
|-
| [[:צפת]] || <nowiki>‎|סמל=[[קובץ:Safed COA.png|120px]]|דגל=|תמונה=[[קובץ:ZPAT.JPG|250px]]|כתובית=מבט</nowiki>
|}
== Middle priority ==
 
 
=== Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki> ===
<!-- error number 3 -->
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:ברדלס]]
 
=== Category double ===
In this article is a category double.
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
|-
|-
| [[:תותחזלמן פריזשניאור]] || <nowiki>אמצעימשוררים לחימה גרמניים במלחמת העולם הראשונהעבריים</nowiki>
|-
| [[:זלמן שניאור]] || <nowiki>משוררים עבריים</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''25''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
|-
|-
| [[:לילאבן הסדראל-אתיר]] || <nowiki>[http://www.yeshivaderemilitari.org.il/midrashRESOURCES/shiurARTICLES/watson1.asp?cat=630&id=251&q=htm (חלקדיווחי ב')}}*אבן [http://www.machonmeir.org.il/hebrew/main_id.asp?id=3371אל-אתיר </nowiki>
|-
| [[:בית הכנסת רומבך]] || <nowiki>[http://www.hungarianquarterly.com/no176/11.html מאמר של האדריכל גיירגי </nowiki>
|-
| [[:שרהגילברט וציף מגלותוסאליבן]] || <nowiki>[http://wwwdiamond.flixboisestate.co.iledu/tapuzgas/myPagehtml/gilbert_l.asp?id=2803213html '*[http://www'The Life of W.babytv S.com Gilbert''</lily-pepper.aspxref> </nowiki>
|-
| [[:דרך העצמאות]] || <nowiki>[http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2134.html חיפה חוזרת אל </nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>[http://www.cbs.gov.il/publications/expenditure_survey05/pdf/t07_1.pdf] </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''285261''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:ESPNH-39 הוצ&#039;קיס]] || <nowiki>[http://www.alexafronta.comcz/browse?&CategoryID=15pics/clanky/tanky/francie/h-39_1.jpg] </nowiki>
|-
| [[:אביבModel דומםView Controller]] || <nowiki>[http://st-www.junksciencecs.comuiuc.edu/users/smarch/st-docs/ddtfaqmvc.html#ref6] </nowiki>
|-
| [[:אהודאגון אולמרטקרנץ]] || <nowiki>[http://www.nrgddr-wissen.co.il/online/1/ART1de/052wiki/592ddr.htmlpl?Egon_Krenz] </nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטתאורנה חיפהבנאי]] || <nowiki>[http://hqwww.ssrnhaaretz.comco.il/rankingshasite/Ranking_Displaypages/ShArtPE.cfmjhtml?TMY_gIDitemNo=587889&contrassID=2&TRN_gIDsubContrassID=1]12&sbSubContrassID=0 </nowiki>
|-
| [[:אייןאלי ראנדיצפאן]] || <nowiki>[http://www.lewrockwellhaaretz.comco.il/hasite/rothbardspages/rothbard231041544.html] </nowiki>
|-
| [[:אל-דימשקיאפי איתם]] || <nowiki>[http://www.archivesos-israel.orgcom/details/palestineundermo00lestuoftdispimage.asp?ID=96&dir=aguda] </nowiki>
|-
| [[:אמירארץ גניאלישראל]] || <nowiki>[http://www.usaswimmingmikragesher.org.il/USASWebtitles/_Rainbowencyclopedia/doc%20420/e97f4710-eacb-4be0-ab6a-7eb6d252bca8/78_WORLDCHAMPcanaanim.PDFhtm] </nowiki>
|-
| [[:אננסוןבועז עברון]] || <nowiki>[http://213.8www.106beit-zvi.62com/divingabout_beit_zvi/Forum_Marine_Guide_106friends.xlshtm] </nowiki>
|-
| [[:אסיבן לויערובה]] || <nowiki>[http://wwwnews.seretbbc.co.iluk/movies1/s_movieshi/world/europe/4207112.asp?MID=1639stm] </nowiki>
|-
| [[:אריהבקול]] || <nowiki>[http://abcwww.zoobekol.ox.ac.ukorg/Papers/consgen06_lion.pdf"בקול"] </nowiki>
|-
| [[:ארתורג&#039;ובאני דומניקו גרייזרקאסיני]] || <nowiki>[http://www.ushmmbritannica.orgcom/wlceb/article.php?lang=en&ModuleId=10005300-9020657] </nowiki>
|-
| [[:בוביגז פישרטבעי]] || <nowiki>[http://www.timesonlineynet.co.ukil/tolarticles/news/world/us_and_americas/article32614190,7340,L-3509488,00.ecehtml] </nowiki>
|-
| [[:ביקורתגנרל המקראהצבאות]] || <nowiki>[http://www.daatarchives.ac.ilgov/daatpublications/kitveyetprologue/niv2004/kukwinter/gw-birthday-21.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ונידודי שועליסלע]] || <nowiki>[http://www.nrgatpworldtour.co.il/onlinecom/5Tennis/ART1Players/471Top-Players/017Dudi-Sela.htmlaspx] </nowiki>
|-
| [[:גושדלת שלוםמסתובבת]] || <nowiki>[http://wwwweb.gush-shalomarchive.org/archivesweb/article329_heb20080126101814/http://www.mori.co.jp/apology/en_040328.html] </nowiki>
|-
| [[:גיסדניאל בארנבוים]] || <nowiki>[http://doverwww.idfscena.il/IDF/announcementsorg/2007columns/06lebrecht/1101031203-NL-Barenboim.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:דולפיןהארמדה הספרדית]] || <nowiki>[http://www.haaretzhistorybuff.co.ilcom/hasitelibrary/pages/ShArtrefarmada2.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=631999html] </nowiki>
|-
| [[:דנהההסתדרות אולמרטהרפואית בישראל]] || <nowiki>[http://www.nrgima.coorg.il/online/5/ART1/171/521.html#AAAMZdAACAABn28AAmigudim] </nowiki>
|-
| [[:הבחירות לכנסת השמונה עשרההיידלברג]] || <nowiki>[http://www.innweather.co.ilcom/Newsoutlook/News.aspxtravel/businesstraveler/158541]wxclimatology/monthly/GMXX0053 </nowiki>
|-
| [[:היסטוריההליגה שלהישראלית האנציקלופדיהבכדורגל בריטניקהחופים]] || <nowiki>[http://www.eliohsnetanya.unifimuni.it/testi/700/history3il/?CategoryID=1755] </nowiki>
|-
| [[:הפיגוע בנהריה (1979)]] || <nowiki>[http://www.ips.gov.il/Shabas/KATAVOT_OLD/YEAR_2008/07-JULY/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+13.07.08.htm </nowiki>
| [[:המהפכה התעשייתית]] || <nowiki>[http://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/index.htm] </nowiki>
|-
| [[:הראלהתחממות סקעתעולמית]] || <nowiki>[http://wwwwww3.nrgopen.coac.iluk/onlineearth-sciences/5downloads/ART1/727/234Press%20Release.htmlpdf] </nowiki>
|-
| [[:וורת&#039;הם פארקויקיפדיה]] || <nowiki>[http://wwwlinuxfr.dailymail.co.ukorg/tvshowbizcomments/article-1217977/What-swellegant-Cowell-egant-party-Simon-celebrates-50th-birthday-1m-bash477297.html#477297] </nowiki>
|-
| [[:זהבהחגי גלאוןאלעד]] || <nowiki>[http://www.adalahnrg.orgco.il/online/40/ART1/heb467/pressreleases745.php?pr=09_03_12html] </nowiki>
|-
| [[:חטיבת אלכסנדרוניכפיר]] || <nowiki>[http://www.haaretzynet.co.il/hasitearticles/pages/LiArtSR0,7340,L-3794186,00.jhtml?objNo=59745html] </nowiki>
|-
| [[:טאהרחסידות בן גחב&#039quot;לוןד]] || <nowiki>[http://wwwhydepark.ambafrance-dkhevre.orgco.il/hydepark/articletopic.php3asp?id_articletopic_id=16091474085] </nowiki>
|-
| [[:טראוויס בארקרטליבאן]] || <nowiki>[http://www.ynethaaretz.co.il/articleshasite/spages/0,7340,L-3599421,00898751.html] </nowiki>
|-
| [[:יאסר ערפאת]] || <nowiki>[http://www.intelligence.org.il/sp/86_04/058.htm] </nowiki>
| [[:יהדות גרמניה]] || <nowiki>[http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=jecke&lemid=GJ00749&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GJ00749L0 </nowiki>
|-
| [[:יוחנןים וולךהמלח]] || <nowiki>[http://wwwnews.hhaifanana10.comco.il/Article/modules.php?name=Derby&show=derby&pidArticleID=41660130] </nowiki>
|-
| [[:יערכלא ראשאבו העיןגרייב]] || <nowiki>[http://www.nrgynet.co.il/onlinearticles/46/ART1/529/7590,7340,L-3225986,00.html] </nowiki>
|-
| [[:ישראללוחמי התמורות]] || <nowiki>[http://www.haaretzaish.co.il/hasiteprint/pages/ShArtPE.jhtml?itemNocontentID=30197448869987&contrassIDsection=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0/ci] </nowiki>
|-
| [[:כתבמאטסואו בריילבאשו]] || <nowiki>[http://hecarlsensei.wikipedia.orgcom/wikiclassical/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Library82index.jpgphp/text/view/171] </nowiki>
|-
| [[:מאטהמבצר אמריטננדמאייעתלית]] || <nowiki>[http://www.intlcenterantiquities.org.il/indexarticle_Item_ido.htmlasp?sec_id=13&subj_id=120] </nowiki>
|-
| [[:מארקמוחמד שאגאלבכרי]] || <nowiki>[http://vash2008www.mylivepageynet.ru/fileco.il/1774articles/6236_MuzeyVitebskFragment30,7340,L-2533295,00.pdfhtml] </nowiki>
|-
| [[:מטווחמיגל ניידורף]] || <nowiki>[http://www.utexaschessgames.educom/safetyperl/ehs/msds/lead.htmlchessgame?gid=1100774] </nowiki>
|-
| [[:מסרוןמעבר אקולוגי]] || <nowiki>[http://newswww.wallahaaretz.co.il/?w=hasite/spages/1097924857246.html] </nowiki>
|-
| [[:מרגרטמרג&#039;ייה בקטבשארה]] || <nowiki>[http://www.timesonlineinn.co.ukil/tolNews/newsNews.aspx/politics/article680305.ece115840] </nowiki>
|-
| [[:נאוואטלמרצ-הבחירה הדמוקרטית-שח&quot;ר]] || <nowiki>[http://info4www.juridicasynet.unamco.mx/ijure/fedil/153articles/default1,7340,L-1925636,00.htm?s=html] </nowiki>
|-
| [[:ניירמתנדבי טואלטהיישוב ברגימנט הארץ ישראלי]] || <nowiki>[http://heen.wikisourcewikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%93%D7%A3_%D7%A4%D7%90‏Regiment] </nowiki>
|-
| [[:סאםניו 41מקסיקו]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediaamericana.orgnet/wiki/Thomas_Thackerjewelry_history_article.html] </nowiki>
|-
| [[:סימןנסים השוויוןקריספיל]] || <nowiki>[http://memberstamanar2039.aolblogspot.com/jeff94100/witte.jpg] </nowiki>
|-
| [[:סקיתיםספינות שרבורג]] || <nowiki>[http://www.ccelphotoship.co.orguk/jJAlbum%20Ships/josephusOld%20Ships%20L/worksslides/antLea-101.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:עוזעל ושלום - נתיבות שלוםהמשמרת]] || <nowiki>[http://hewww.wikisourcehaaretz.orgco.il/wikihasite/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%99%D7%90spages/842671.html] </nowiki>
|-
| [[:עמנואלפארק וליקובסקיקנדה]] || <nowiki>[http://www.stephenjaygouldmevaseret.orgnet/ctrl/gould_velikovskyEmeq%20Ayalon%20-%20%20Park%20Canada.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:פוליטיקה במטאלפירסט]] || <nowiki>[http://www.darklyricsmiscar1574.com/lyrics/blacksabbath/soldoursoulsforrocknroll.html#4] </nowiki>
|-
| [[:פנטוםצ&#039;ארלי האופרהצ&#039;פלין]] || <nowiki>[http://www.news1imdb.co.ilcom/Archivetitle/001-D-216102-00.html?tag=20-25-16tt0014624/trivia] </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;אייניקלאוס נומי]] || <nowiki>[http://archaeologywww.aboutpsychotica.com/odnet/ctermsevb/gnomi/cayonuscene.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:ציונותקתדרלת דתית ריאליתטור]] || <nowiki>[http://74www.220worldwideschool.219.61org/library/books/geo/~tzionutotravel/heALittleTourinFrance/indexchap2.php?option=com_idoblog&task=viewpost&id=143&Itemid=0html </nowiki>
|-
| [[:קוסובורחבעם זאבי]] || <nowiki>[http://newswww.bbcsnunit.cok12.uk/2il/hiheb_journals/europearetz/153078127103.stmhtm] </nowiki>
|-
| [[:קרברפאל עזה הראשוןאיתן]] || <nowiki>[http://www.bokerynet.orgco.il/meida/negev/ww1/multiarticles/multi20,7340,L-3008546,00.htmhtml] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
|-
|-
| [[:בעייתביטיס ההתאמה של פוסטגבוני]] || <nowiki>&lt;table border=tr&quotgt;0&quotlt;cellspacing=td&quotgt;2קבוצה:&quotlt; cellpadding=/td&quotgt;2&quotlt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:יחסהטבלה הכסףהמחזורית]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;tdtable colspanstyle=&quot;3&quot;width: align=&quot80%;center&quot;&gt;'''קבועי הכסף'''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:לווייתן מינקייונקים]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;שם מדעיקבוצה: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;''[http:[בעלי סנפירים בשרניים]]&lt;/td&gt;&lt;/species.wikimedia.org/wiki/Balaenoptera_acutorostratatr&gt; </nowiki>
|-
| [[:לוחמדד זמנים של ההיסטוריה של סיןמונסל]] || <nowiki> &lt;tr style=&gtquot;font:10pt sans-serif;line-height:1;&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאלנשיא 1938קפריסין]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td width=50%Table&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאלנשיא 1978קפריסין]] || <nowiki>&lt;trTable&gt; </nowiki>
|-
| [[:סיאטלפלורידה]] || <nowiki>&lt;table&gt; </nowiki>
|-
| [[:פוארטו ריקוקליפורניה]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:פירמידהרון (גאומטריה)בולוטין]] || <nowiki>&lt;table align=left&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; </nowiki>
|-
| [[:קליבלנדשמואל חיימוביץ&#039; (ספורטאי)]] || <nowiki> &lt;tr bgcolor=&quot;#ADADAD&quot;&gt; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''334295''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:ACH-53 Girlסי Like Meסטאליון]] || <nowiki>===עריכה מחודשתתאונות ===</nowiki>
|-
| [[:אבודים - דמויות]] || <nowiki>===נהרגו או נעלמוליהוק===</nowiki>
|-
| [[:אדריכלות ישראלית]] || <nowiki>=== סגנונות אדריכליים הקיימים בארץ ישראל לפי סדר כרונולוגי === </nowiki>
| [[:אוניות המערכה מסדרת איווה]] || <nowiki>===ויכוח על כדאיות ההפעלה מחדש===</nowiki>
|-
| [[:אטוםאוניברסיטת המימןסטנפורד]] || <nowiki>===הפונקציה הרדיאליתספריות===</nowiki>
|-
| [[:אירועיאירועים אוקטוברבמלחמת 2000העולם השנייה]] || <nowiki>===פריצת=היהודים האינתיפאדהבאירלנד====</nowiki>
|-
| [[:אליעזראצטדיון בן-רפאלארנסט האפל]] || <nowiki>===תפקידים=משחקים פרופסיונאליים וציבורייםידועים====</nowiki>
|-
| [[:אלישבעארצות ברק-אוסוסקיןהברית]] || <nowiki>===ביקורתהכנסה בארה"ב===</nowiki>
|-
| [[:אקזיסטנציאליזםבודהיזם טיבטי]] || <nowiki>===סמלים הוגים אקזיסטנציאליים יהודיםועזרי תרגול===</nowiki>
|-
| [[:אריהבית ארבעת המרחבים]] || <nowiki>=== האריות בארץ ישראלביקורת ===</nowiki>
|-
| [[:בוכנוואלדבנישנגול-גומאז]] || <nowiki>===ניסויים רפואייםחלוקה מנהלית ===</nowiki>
|-
| [[:בנימין זאב הרצלג&#039;ודו]] || <nowiki>====דרגות הרצל ו"הבעיה היהודית" כבוד====</nowiki>
|-
| [[:ברליןגומחה אקולוגית]] || <nowiki>===המאה=אנומליה ה-20של גומחות====</nowiki>
|-
| [[:גיורגינון טיפולי]] || <nowiki>===גיור סוציולוגיהכרה מקצועית בגינון טיפולי ===</nowiki>
|-
| [[:דיסלקציהדה גיים]] || <nowiki>===התאמת דרכיהפריצה הגדולה היבחנות===</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תשנ&quot;אדילדו]] || <nowiki>===מאפייני לוח השנהצורה===</nowiki>
|-
| [[:האיחודהאח האירופיהגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית)]] || <nowiki>===דיירי שפות הבית===</nowiki>
|-
| [[:הדרדסיםהבחירות לנשיאות ארצות הברית 1789]] || <nowiki>===בחירת הפקת הדיבובהאלקטורים העברילפי מדינות===</nowiki>
|-
| [[:הזכות לפרטיותהולנד]] || <nowiki>===הצדקות הזכותתדמית הולנד כמדינה ליברלית לפרטיות===</nowiki>
|-
| [[:הלכות צבאהיידלברג]] || <nowiki>===במדינת ישראלאקלים===</nowiki>
|-
| [[:הפועלהיסטוריה ירושליםשל (כדורגל)לבנון]] || <nowiki>===הקמתהקרבות הפועלעם קטמוןפתח אל-אסלאם===</nowiki>
|-
| [[:השואה 1944המאה ה- 194517]] || <nowiki>====מלחינים מ[[1944תקופת הבארוק]]====</nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-פולהפארק סארטרהלאומי יוסמיטי]] || <nowiki>====מזכירו בני לוי (פייר ויקטור)=הפניות===</nowiki>
|-
| [[:חופשהר חברון]] || <nowiki>=== חירות ואחריותאקלים ===</nowiki>
|-
| [[:חסידותהרובע חב&quot;דהחמישי של פריז]] || <nowiki>====תקופתהיסטוריה מחלתושל ופטירתו=צפיפות אוכלוסין===</nowiki>
|-
| [[:יהדותהרובע אוסטריההשמיני של פריז]] || <nowiki>====גירושהיסטוריה אוסטריה=של צפיפות אוכלוסין===</nowiki>
|-
| [[:יווןהרצליה]] || <nowiki>=== צומחשכניה הערבים של הרצליה בין השנים 1924-1948 ===</nowiki>
|-
| [[:יוסיף סטליןהתקווה]] || <nowiki>===סטלין והיהודיםתחביר ===</nowiki>
|-
| [[:ישראלזהו זה!]] || <nowiki>===דתות=זהו זה בתקופת מלחמת המפרץ (1991) ====</nowiki>
|-
| [[:כנסייתחברת אבינוהצדק שבשמיםשל אמריקה]] || <nowiki>===החפירותאויבים גדולים של חברת הארכאולוגיותהצדק והממצאיםלאורך במקוםהשנים===</nowiki>
|-
| [[:לואיסחטיבת הייןכפיר]] || <nowiki>===החוקמפקדי להגנת הילדהחטיבה===</nowiki>
|-
| [[:מאליטיטניק]] || <nowiki>===שקיעת דמוקרטיה בלתי צפויה הטיטניק===</nowiki>
|-
| [[:מגנוסיהדות הירשפלדאנקונה]] || <nowiki>===המיןפארק השלישיבית הקברות===</nowiki>
|-
| [[:מזבחימי הר עיבלהביניים]] || <nowiki>====מקור סוגייתהמונח הר גריזים =ושימושיו===</nowiki>
|-
| [[:מכבי נתניהישראל]] || <nowiki>===סיכום התאריםדתות===</nowiki>
|-
| [[:מנדריניתליין סטאלי]] || <nowiki>===פרויקטים שם ומיון צדדיים===</nowiki>
|-
| [[:מעבדמגדל ג&#039;ון האנקוק]] || <nowiki>===יחידות המרכיבות=נפילת את המעבדהחלונות====</nowiki>
|-
| [[:מקסיםמדרשת וייגאןנשמת]] || <nowiki>===וייגאן"הקו ומשטר וישיהפתוח"=== </nowiki>
|-
| [[:מריומטדור (סרט)]] || <nowiki>====על Luigi's Mansion =הגבריות===</nowiki>
|-
| [[:משטחמיקאל רימןז&#039;אן]] || <nowiki>===משפטקריירה היונפורמיזציה ומיון בסיסי של משטחי רימןתקשורתית===</nowiki>
|-
| [[:מתנותממשלת כהונהישראל השלושים]] || <nowiki>===החלטות דרוש עתיק על מצב ימינו של המתנותממשלה עיקריות===</nowiki>
|-
| [[:ניומצעד זילנדהגאווה]] || <nowiki>===חלוקהמצעד פנימיתהגאווה ושלטון מקומיבישראל===</nowiki>
|-
| [[:סופת חולמרסיי]] || <nowiki>=== סופת חול בעלת ממדיםגסטרונומיה רחבים===</nowiki>
|-
| [[:סלקוםנבדה]] || <nowiki>===אתרים האתר הסלולרי של החברהבעלי חשיבות===</nowiki>
|-
| [[:סקוטלנדניו מקסיקו]] || <nowiki>=== יהדותמכללות סקוטלנדואוניברסיטאות === </nowiki>
|-
| [[:על-סגולנס ציונה]] || <nowiki>===ראובתי הספר גםבעיר===</nowiki>
|-
| [[:פוליטיקה במטאלסטוקהולם]] || <nowiki>===אוכלוסייה סיילם ועמונהבמבט היסטורי===</nowiki>
|-
| [[:פיסספור (בית המקדשמשחק)]] || <nowiki>=== מדוע מנועורך אצבעות?היצורים ===</nowiki>
|-
| [[:פריזסקראבס]] || <nowiki>===סטטוסדמויות משנה===</nowiki>
|-
| [[:צורתערביי סונאטהארץ ישראל במלחמת העצמאות]] || <nowiki>===קודהבריחה מול גירוש ===</nowiki>
|-
| [[:קוויןפוקימון לטיפה(אנימה)]] || <nowiki>===אלבומים= פוקימון דברי הימים====</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''24''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
|-
|-
| [[:גארי לארסוןM8]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים=T22E1===</nowiki>
|-
| [[:אבורה]] || <nowiki>==לקריאה נוספת==</nowiki>
|-
| [[:מתמטיקה]] || <nowiki>== הערות שוליים ==</nowiki>
|-
| [[:קמוב Ka-50]] || <nowiki>==מאפיינים ייחודיים==</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''5143''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:Yes stars ישראליאקסיניט]] || <nowiki>==תכניותקישורים הערוץחיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====דרמות מוזיקליות יומיותפרו-אקסיניט====</nowiki>
|-
| [[:אליפותארקדי העולם בשחייה 1975דוכין]] || <nowiki>== שחייה ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת גברים הדרך====</nowiki>
|-
| [[:אליפותבית העולםספר בשחייהחקלאי 1975מקיף ויצ&quot;ו קנדה נהלל]] || <nowiki>== כדורמים היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====מחוויות <big>גברים</big>בית הספר בשנים הראשונות====</nowiki>
|-
| [[:אליפותבית העולם בשחייה 1978שמש]] || <nowiki>==מיקום שחייהואזורים בעיר==</nowiki><br /><nowiki>====קיבוץ גברים תמוז====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1978דאגרוטיפ]] || <nowiki>==הדאגרוטיפ כדורמיםכמכשיר מדעי==</nowiki><br /><nowiki>====יישומים <big>גברים</big>באנתרופולוגיה, פיזיונומיה ופרנולוגיה====</nowiki>
|-
| [[:אליפותדגל העולם בשחייה 1986גרמניה]] || <nowiki>==עיצובו שחייהשל הדגל==</nowiki><br /><nowiki>====זהב גבריםלעומת צהוב====</nowiki>
|-
| [[:אליפותדומינו העולם(תוכנית בשחייה 1991טלוויזיה)]] || <nowiki>===בית שחייההספר קינמון===</nowiki><br /><nowiki>===== גבריםרשימת הפרקים =====</nowiki>
|-
| [[:אליפותהאנטומיה העולםשל בשחייהגריי 2001(סדרה)]] || <nowiki>==תקציר שחייה העלילה==</nowiki><br /><nowiki>====עונה גברים 1====</nowiki>
|-
| [[:אליפותהבחירות העולםלכנסת בשחייההשמונה 2003עשרה]] || <nowiki>== שחייה רקע==</nowiki><br /><nowiki>====השפעת מלחמת גבריםלבנון השנייה====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003ההעפלה]] || <nowiki>== קפיצהההעפלה למיםבשנים 1934–1939 ==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת <big>גברים</big> ההעפלה====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2003ההעפלה]] || <nowiki>== שחייהההעפלה במיםבזמן פתוחיםמלחמת העולם השנייה ==</nowiki><br /><nowiki>====טביעת <big>גברים</big>"פאטריה" ו"סטרומה"====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2009ההעפלה]] || <nowiki>==ההעפלה שחייהבשנים 1945–1948==</nowiki><br /><nowiki>==== גבריםהבריחה ממזרח אירופה====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2009היידלברג]] || <nowiki>==אתרי קפיצה למיםהעיר ==</nowiki><br /><nowiki>====העיר <big>גברים</big> העתיקה====</nowiki>
|-
| [[:אליפותזכויות העולםבעלי בשחייה 2009חיים]] || <nowiki>==קישורים שחייה במים פתוחים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====נגד <big>גברים</big>זכויות בעלי חיים====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיהחטיבת הנגב]] || <nowiki>==היסטוריהלאחר [[מלחמת העצמאות]]==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיות וביבליוגרפים מוקדמים1954-1949====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיהחיים טפר]] || <nowiki>==כללי האזכור הביבליוגרפיביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיהנעוריו בספרותועלייתו המשפטיתארצה====</nowiki>
|-
| [[:בית&quot;רחסיד ירושליםאומות העולם]] || <nowiki>==סטטיסטיקה הענקת אות חסיד אומות העולם ==</nowiki><br /><nowiki>====שיאני ההופעותקריטריונים להענקת האות ====</nowiki>
|-
| [[:הבחירותיהדות לכנסת השמונה עשרהפולין]] || <nowiki>==רקע שואת יהדות פולין במלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====השפעת מלחמת לבנון השנייההרדיפות====</nowiki>
|-
| [[:הזכות לפרטיות]] || <nowiki>==המשפט העברי==</nowiki><br /><nowiki>====סוגיות במשפט העברי====</nowiki>
|-
| [[:הפטרה]] || <nowiki>==רשימת הפטרות==</nowiki><br /><nowiki>====סימון====</nowiki>
|-
| [[:השיטה המדעית]] || <nowiki>===אפיון===</nowiki><br /><nowiki>=====אי ודאות=====</nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-פול סארטר]] || <nowiki>==הגותו==</nowiki><br /><nowiki>====מזכירו בני לוי (פייר ויקטור)====</nowiki>
|-
| [[:חטיבת אלכסנדרוני]] || <nowiki>== החטיבה במלחמת העצמאות ==</nowiki><br /><nowiki>====מבנה חטיבת אלכסנדרוני בתש"ח====</nowiki>
|-
| [[:חיים גורי]] || <nowiki>==חייו ויצירתו==</nowiki><br /><nowiki>====מלחמת העצמאות והשפעתה בשיריו====</nowiki>
|-
| [[:טבריה]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====חידוש היישוב היהודי====</nowiki>
|-
| [[:טרשתיהדות נפוצהפולין]] || <nowiki>==לאחר סוגימלחמת טרשת נפוצההעולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====פולין טרשת נפוצה שפירה הקומוניסטית====</nowiki>
|-
| [[:יחסייוליסס ישראל-סוריה מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>==לפני הקמתחלק מדינתראשון - טלמאכיה ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====המאבקפרק על1: אצבע הגליל[[טלמאכוס]]====</nowiki>
|-
| [[:ירוןיוליסס לונדון- מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>==לקריאה נוספתחלק שני - אודיסיאה ==</nowiki><br /><nowiki>====מפרסומיו שלפרק 4: [[קליפסו (דמות מיתולוגית)|קאליפסו]] לונדון====</nowiki>
|-
| [[:כתובתיוליסס IP- מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>==חלוקה למחלקותחלק שלישי- השיבה הביתה ==</nowiki><br /><nowiki>====מחלקה Aפרק 16: [[אומאיוס|אמאוס]] ====</nowiki>
|-
| [[:לודאקריס]] || <nowiki>== פילמוגרפיה נבחרת ==</nowiki><br /><nowiki>==== סדרות טלוויזיה בהן השתתף בתפקידי אורח ====</nowiki>
|-
| [[:לימודימגילות ארץים ישראלהמלח]] || <nowiki>==ספריקישורים יסודחיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====זכרונות ארץ ישראלכתבות====</nowiki>
|-
| [[:מסעמוזיאון הצלבהמטרופוליטן השלישילאמנות]] || <nowiki>==ההכנות=אמנות למסעימי הצלבהביניים===</nowiki><br /><nowiki>====אידאולוגיה=תצוגות במבנה הראשי=====</nowiki>
|-
| [[:מסעמוזיאון הצלב השלישירוקפלר]] || <nowiki>==בדרךתיאור לירושליםהמוזיאון==</nowiki><br /><nowiki>====ביצורהכניסה יפוהראשית====</nowiki>
|-
| [[:מסעמכתבי הצלב השלישילכיש]] || <nowiki>==סוףתוכן דברהחרסים==</nowiki><br /><nowiki>====ריצארד לבחרס הארי5====</nowiki>
|-
| [[:מסעמקס הצלבגת השנימור]] || <nowiki>==סוף דברדיסקוגרפיה ==</nowiki><br /><nowiki>====לואיעם "שפיות השביעיזמנית"====</nowiki>
|-
| [[:משפטמרכבה נקודת השבת של בראואר(טנק)]] || <nowiki>==שימושיםמרכבה שלסימן המשפט3==</nowiki><br /><nowiki>====שימושי המשפט בטופולוגיה אלגבריתגרסאות==== </nowiki>
|-
| [[:מתנותמרכבה כהונה(טנק)]] || <nowiki>==רשימתמרכבה מתנותסימן הכהונה4==</nowiki><br /><nowiki>====מתנות הנאכליםשריון לכהנים בתוך בית המקדש====</nowiki>
|-
| [[:ספארימשה (דפדפן)שוקד]] || <nowiki>== גרסאות ספריו==</nowiki><br /><nowiki>====ספאריThe ל[[iphone|אייפון]]Dual Heritage: Immigrants from the Atlas Mountains in an Israeli Village====</nowiki>
|-
| [[:סרטי יוניברסלמתילפנידאט]] || <nowiki>==תופעות הפקות בולטות לאורך השניםלוואי אפשריות==</nowiki><br /><nowiki>====בתקופת שנות ה-30 של המאה ה-20ההסתגלות הראשונית====</nowiki>
|-
| [[:עמי אילוןעופות]] || <nowiki>== פעילותו הציבוריתרבייה ==</nowiki><br /><nowiki>====אחרי פרוץהזדווגות האינתיפדה====</nowiki>
|-
| [[:פדופיליהעיר דוד]] || <nowiki>==מיקומה טיפולשל עיר דוד==</nowiki><br /><nowiki>==== טיפול רפואי הגנה====</nowiki>
|-
| [[:פעולהעל אטומיתטבעי (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>==הצורך בפעולהצוות השחקנים והדמויות אטומית==</nowiki><br /><nowiki>====תרחיש ראשוןדמויות ראשיות (תקין)====</nowiki>
|-
| [[:קמרהצ&#039;ארלי אובסקורהצ&#039;פלין]] || <nowiki>==קמרה אובסקורהמסרטיו בהגות המערבית==</nowiki><br /><nowiki>====קמרה אובסקורה[[הכתף והעיןשק]] ([[1918]]) האנושית====</nowiki>
|-
| [[:קמרהצייד אובסקורההצבאים]] || <nowiki>==לקריאה נוספתקרדיטים==</nowiki><br /><nowiki>====ההיסטוריה של קמרה אובסקורהמפיקים====</nowiki>
|-
| [[:קרלוקרל גינצבורגמרקס]] || <nowiki>==הגותו של מרקס==</nowiki><br /><nowiki>====הגבינה והתולעיםמרקסיזם====</nowiki>
|-
| [[:רוסיתשבירה]] || <nowiki>===התנועות=חוקי השבירה==</nowiki><br /><nowiki>=====תנועותחוק רגילות=השבירה הראשון====</nowiki>
|-
| [[:רוסיתשבירה]] || <nowiki>===העיצורים=תופעות קשורות==</nowiki><br /><nowiki>=====עיצוריםאשליה רגילים=של עצם שבור, השקוע בנוזל====</nowiki>
|-
| [[:רציחותשנות פשוטותחיינו היפות ביותר]] || <nowiki>==מקורותפרסים==</nowiki><br /><nowiki>====השפעות [[פילםפרס נואר|נואריותאוסקר]] לשנת 1947====</nowiki>
|-
| [[:שרהתל מלכיןגזר]] || <nowiki>==ביוגרפיה התקופה המאוחרת ==</nowiki><br /><nowiki>====בפתחהתקופה תקוההצלבנית====</nowiki>
|-
| [[:תרבות ישראליתתפילה]] || <nowiki>==התרבות הישראליתהתפילה בדתות השונות כיום==</nowiki><br /><nowiki>====כור ההיתוךבתנ"ך ====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6561''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
|-
| [[:Miele]] || <nowiki>[[מוצרי חשמל ביתיים|מוצרי חשמל ביתיים]] </nowiki>
|-
| [[:PLS (סיבוכיות)]] || <nowiki>[[בעיית הסוכן הנוסע|בעיית הסוכן הנוסע]] </nowiki>
|-
| [[:איירפורט סיטי]] || <nowiki>[[מועצה אזורית חבל מודיעין|מועצה אזורית חבל מודיעין] </nowiki>
|-
| [[:אלישיבלו כדיראנג&#039;ל (אלבום)]] || <nowiki>[[תיכוןגרסת בליךכיסוי|תיכוןגרסת בליךכיסוי]] </nowiki>
|-
| [[:בחרייןבקבוק קליין]] || <nowiki>[[ארצותטבעת הבריתמביוס|ארצותטבעת הבריתמביוס]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039; הראשון, מלך בריטניה]] || <nowiki>[[שבדי|שבדי]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;י הנלי]] || <nowiki>[[אנגליה|אנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ימי קימל]] || <nowiki>[[תואר אקדמי|תואר אקדמי]] </nowiki>
|-
| [[:גארי לארסון]] || <nowiki>[[קריקטוריסט|קריקטוריסט]] </nowiki>
|-
| [[:גולאגגרגוריוס הראשון]] || <nowiki>[[מזגפלגיוס אווירהשני|מזגפלגיוס אווירהשני]] </nowiki>
|-
| [[:גראז&#039; רוקגרדיאנט]] || <nowiki>[[ארצות הבריתקואורדינטה|ארצות הבריתקואורדינטה]] </nowiki>
|-
| [[:דת בישראלדאוס]] || <nowiki>[[העשור הראשון של המאה ה-21ישו|העשור הראשון של המאהישו]] </nowiki>
|-
| [[:הושענאדוד רבהאמסלם]] || <nowiki>[[חגימגן שמאלי|חגימגן שמאלי]] </nowiki>
|-
| [[:היומאהדור 3]] || <nowiki>[[גרמניתקשר רדיו|גרמניתקשר רדיו]] </nowiki>
|-
| [[:היי סקול מיוזיקלדמיאט]] || <nowiki>[[היי סקול מיוזיקלמלכיתית|היי סקול מיוזיקלמלכיתית]] </nowiki>
|-
| [[:הירחהדנברגיט]] || <nowiki>[[פאגניותמגנטיט|פאגניותמגנטיט]] </nowiki>
|-
| [[:הפועל ירושלים (כדורגל)ההעפלה]] || <nowiki>[[בית הכרםליברטאד|בית הכרםליברטאד]] </nowiki>
|-
| [[:הרואיןהחלטה 1559 של מועצת הביטחון של האו&quot;ם]] || <nowiki>[[צמחרוסיה|צמחרוסיה]] </nowiki>
|-
| [[:ואלהיילה קמוניקהגבריסלאסי]] || <nowiki>[[מוזיאוןארצות הארכאולוגי של מילאנוהברית|מוזיאוןארצות הארכאולוגיהברית]] </nowiki>
|-
| [[:זטאהים הבלטי]] || <nowiki>[[פונקצייתאסון זטא של רימןהימי|פונקציית זטא שלאסון רימןהימי]] </nowiki>
|-
| [[:חבורההנס (מבנההמלכותי אלגברי)של מאוריציוס]] || <nowiki>[[קומוטטיביותאליזבת השנייה|קומוטטיביותאליזבת השנייה]] </nowiki>
|-
| [[:חגיגההצבא (אלבום)הסלאוקי]] || <nowiki>[[רק אהבה תביא אהבהפרתים|רק אהבה תביא אהבהפרתים]] </nowiki>
|-
| [[:טראכיסהקרב במעבר גלורייטה]] || <nowiki>[[מאלים27 במרץ|מאלים27 במרץ]] </nowiki>
|-
| [[:יהדותהקרמלין קזאלה מונפראטובקאזאן]] || <nowiki>[[המאה ה-1910|המאה ה-1910]] </nowiki>
|-
| [[:יוליוסהרובוטריקים הירש(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[אושוויץהטלוויזיה החינוכית|אושוויץהטלוויזיה החינוכית]] </nowiki>
|-
| [[:יצחקהרקולס נבון(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[אסלאםסגול|אסלאםסגול]] </nowiki>
|-
| [[:ישראלהשערת זביטירימן]] || <nowiki>[[עירוניפונקציה רמת השרוןמרוכבת|עירוני רמתפונקציה השרוןמרוכבת]] </nowiki>
|-
| [[:מובי דיקוירג&#039;יניה]] || <nowiki>[[היסטוריה של ארצות הברית|היסטוריה של ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מיםחייב מזוקקיםלזוז]] || <nowiki>[[עיבויסרט תיעודי|עיבויסרט תיעודי]] </nowiki>
|-
| [[:מיקרוסקופטימו טאיניו]] || <nowiki>[[כספיתגביע הצרפתי|כספיתגביע הצרפתי]] </nowiki>
|-
| [[:מלכיטנדי נורת&#039;מבריהניוטון]] || <nowiki>[[גתפריד מיורקאנגליה|גתפריד מיורקאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:מלקולםטרינידד דייוויד קליוטובגו]] || <nowiki>[[אבודיםארצות הברית|אבודיםארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מעטפת כדור הארץיאסנובאץ]] || <nowiki>[[זרמימחנה הערבולריכוז|זרמימחנה הערבולריכוז]] </nowiki>
|-
| [[:מצרייהדות טיראןהונגריה]] || <nowiki>[[תיירותאמנציפציה ליהודים|תיירותאמנציפציה ליהודים]] </nowiki>
|-
| [[:מקבילוןכיסא ברצלונה]] || <nowiki>[[מרכזארצות המסההברית|מרכזארצות המסההברית]] </nowiki>
|-
| [[:משחקלוחמי תפקידיםהתמורות]] || <nowiki>[[משחקעברית|משחקעברית]] </nowiki>
|-
| [[:משטח רימןלטו]] || <nowiki>[[חבורת פוקסטיטאנים|חבורת פוקסטיטאנים]] </nowiki>
|-
| [[:משרדמגדה ההסברהואנדרה טרוקמה]] || <nowiki>[[משא ומתןגרמניה|משא ומתןגרמניה]] </nowiki>
|-
| [[:ניבתןמדינה אחת, שתי שיטות]] || <nowiki>[[קילוגרםטאיוואן|קילוגרםטאיוואן]] </nowiki>
|-
| [[:ניהולמים עצמי (עבודה)מזוקקים]] || <nowiki>[[פרוניזםעיבוי|פרוניזםעיבוי]] </nowiki>
|-
| [[:נמלמלחמת התעופה בן-גוריוןליבוניה]] || <nowiki>[[כליהאיחוד טיסהפולני ליטאי|כליהאיחוד הפולני טיסליטאי]] </nowiki>
|-
| [[:סאםמלחמת 41עשר השנים]] || <nowiki>[[ארצותחופש הבריתהעיתונות|ארצותחופש הבריתהעיתונות]] </nowiki>
|-
| [[:סגנוןמלחמת גותירוסיה-פולין לוהב(1605 - 1618)]] || <nowiki>[[צריחהאיחוד מחודדהפולני-ליטאי|צריחהאיחוד מחודדהפולני-ליטאי]] </nowiki>
|-
| [[:עיסוימלכי תאילנדינורת&#039;מבריה]] || <nowiki>[[כושרגתפריד מיורק|כושרגתפריד מיורק]] </nowiki>
|-
| [[:פול אאוט בוי]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פייסל השני, מלך עיראק]] || <nowiki>[[חוסיין מלך ירדן|חוסיין מלך ירדן]] </nowiki>
|-
| [[:פילוסופיה אנליטית]] || <nowiki>[[טבע או הסכמה|טבע או הסכמה]] </nowiki>
|-
| [[:פינחסמעבר אקולוגי]] || <nowiki>[[פרשתכלי פינחסרכב|פרשתכלי פינחסרכב]] </nowiki>
|-
| [[:פלואורמערת צדקיהו]] || <nowiki>[[ארצות הבריתבבל|ארצות הבריתבבל]] </nowiki>
|-
| [[:פרידריךמקור קרס פון קרסנשטייןראשון]] || <nowiki>[[מלחמתארצות העולם הראשונההברית|מלחמת העולםארצות הראשונההברית]] </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ארלסטוןנעמי (קרוליינה הדרומית)האריס]] || <nowiki>[[ארצות הבריתאנגליה|ארצות הבריתאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:קורה (נהר)סופוקלס]] || <nowiki>[[בורג'ומיאנטיגונה|בורג'ומיאנטיגונה]] </nowiki>
|-
| [[:קורה (נהר)סטוקהולם]] || <nowiki>[[בורג'ומיריקסדג|בורג'ומיריקסדג]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1822''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אפופיסאנג&#039;ל (אסטרואידסדרה)]] || <nowiki>[[:en:Asteroid deflection strategiesList_of_Angel_%28series%29_episodes|Asteroidרשימת deflectionפרקי strategiesהסדרה]] </nowiki>
|-
| [[:בנימין זאב פון וייזלדום]] || <nowiki>[[:en:LevVersions Nussimbaumand ports of Doom|לברשימת הגרסאות של נוסימבאוםדום]] </nowiki>
|-
| [[:ברייטסדיוניסיוס]] || <nowiki>[[:en:StevenPseudo-Dionysius Pinkerthe Areopagite|StevenPseudo-Dionysius the PinkerAreopagite]] </nowiki>
|-
| [[:ברקהחזר אובמהעל הנכסים]] || <nowiki>[[:en:s:2004 Democratic National Convention keynote addressROA|הטקסטReturn שלon הנאוםassets]] </nowiki>
|-
| [[:דיבוקהירש גליק]] || <nowiki>[[:en:DybbukŠnipiškės|DybbukŠnipiškės]] </nowiki>
|-
| [[:ואלהכרוניקה קמוניקההרוסית הראשונה]] || <nowiki>[[:en:CamunniAleksey Shakhmatov|Шахматов]] </nowiki>
|-
| [[:ווטיבקירכהוודקה]] || <nowiki>[[:en:RetableList of countries by life expectancy|RetableList of countries by life expectancy]] </nowiki>
|-
| [[:חוק להסדרת הפיקוח על כלביםויקיפדיה]] || <nowiki>[[:en:Dangerous Dogs Act 1991Special:Statistics|נחשבים ארבעה גזעים למסוכניםסטטיסטיקות]] </nowiki>
|-
| [[:לואיסויקיפדיה פאוולהגרמנית]] || <nowiki>[[:ende:San_Antonio_Independent_School_District_v._Rodriguez RodriguezWikipedia:Kurier|Kurier]] </nowiki>
|-
| [[:מאטהחימום אמריטננדמאייתת-רצפתי]] || <nowiki>[[:en:Mata_Amritanandamayi_Mathondol|Mata_Amritanandamayi_Math(ondol)]] </nowiki>
|-
| [[:מיתולוגיה סלאביתיוליסס]] || <nowiki>[[:en:Neuri|NeuriModern Library 100 Best Novels]] </nowiki>
|-
| [[:מרדכיכיסא גימפל יפהברצלונה]] || <nowiki>[[:en:Utena,Curule Lithuaniachair|איטיאןCurule chair]] </nowiki>
|-
| [[:פוליטיקהמרוץ במטאלהחיים]] || <nowiki>[[:en:Oi!Christos Dantis|חריסטוס דנטיס]] </nowiki>
|-
| [[:פנטום האופרהמתילפנידאט]] || <nowiki>[[:en:TheScientology_and_psychiatry|השומרת Phantomלפסיכיאטריה of the Opera (1986 musical)|פנטוםטינה האופרהמיוחדת]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלתנגמ&quot;ש יורקלחימה]] || <nowiki>[[:en:ChangeRun-flat ringingtire|ChangeRun-flat ringingtire]] </nowiki>
|-
| [[:שיטותפאולו חלבוניםמנדס דה רושה]] || <nowiki>[[:enpt:Immunoblot|ImmunoblotEstação da Luz]] </nowiki>
|-
| [[:שיטותפונקציית חלבוניםגמא]] || <nowiki>[[:en:ImmunoblotBohr–Mollerup theorem|ImmunoblotBohr–Mollerup theorem]] </nowiki>
|-
| [[:שמותפיסול מספריםשבלוני]] || <nowiki>[[:en:Indefinite and fictitious numbersCowParade|Indefinite and fictitious numbersCowParade]] </nowiki>
|-
| [[:קליפורניה]] || <nowiki>[[:en:Same-sex marriage in California|Same-sex marriage in California]] </nowiki>
|-
| [[:קרל קראוס]] || <nowiki>[[:de:s:Die demolirte Literatur|Die demolirte Literatur]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת לינקולן]] || <nowiki>[[:en:Lincoln Imp|Lincoln Imp]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת נאנט]] || <nowiki>[[:en:Cenotaph|Cenotaph]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5034''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:אאוטינגבית עובד]] || <nowiki>[[WikinewsS:Anדברים interviewהימים withא gossipיג columnist Michael Musto on the art of celebrityיד|י"ג, journalismיד]] </nowiki>
|-
| [[:אדםגיזום וחוהאלפא-ביתא]] || <nowiki>[[s:בבא בתרא נח אw:en:Negamax|בבא בתרא נח אNegaMax]] </nowiki>
|-
| [[:אכזבהגילוי עריות]] || <nowiki>[[Ss:מצודותרמב"ם עלהלכות ירמיהואיסורי טו#פסוקביאה יחב (כלז|רמב"ם הפרק)(כלהלכות הפסוק)#מצודתאיסורי ציון|ירמיהביאה ט"ו,ב יחז]] </nowiki>
|-
| [[:ביקורתדרך המקראהעצמאות]] || <nowiki>[[Scommons:יהושע ג|ג'תמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:גידהפיכת הנשהשולחן]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:בראשיתויקרא לב#כהכ יג|ל"ב,ויקרא כ כה-לגיג]] </nowiki>
|-
| [[:גיזוםהר אלפא-ביתאהבית]] || <nowiki>[[S:w:en:Negamaxשמואל ב כד|NegaMaxכד, יח-כד]] </nowiki>
|-
| [[:התנגדות לחסידות]] || <nowiki>[[wikt:קונטרס|קונטרס]] </nowiki>
| [[:גרעין תורני]] || <nowiki>[[wikinews:he:גם השנה - סכסוך בעכו בנוגע להשמעת קול המואזין ברמדאן|דרישתם למנוע את קריאות המואזין]] </nowiki>
|-
| [[:דבורה הנביאהודייק]] || <nowiki>[[swikt:מגילה יד אאפלו|יד, ע"אאפילו]] </nowiki>
|-
| [[:הפשטהויקיטקסט]] || <nowiki>[[S:wikt:פשטנותמקרא|פשטנותמקרא]] </nowiki>
|-
| [[:הפשטהויקיפדיה]] || <nowiki>[[m:wikt:פשטנותList of Wikipedias#Grand Total|פשטנותסכום הערכים והדפים בוויקיפדיות בכל השפות]] </nowiki>
|-
| [[:הקוראןויקיפדיה האנגלית]] || <nowiki>[[sm:הקוראןList בתרגוםof רעקנדורףWikipedias|הנוסחרשימת הוויקיפדיות המלאבמטא-ויקי]] </nowiki>
|-
| [[:השיטהויקיפדיה המדעיתהגרמנית]] || <nowiki>[[sm:HowWikipedia toAcademy|אקדמיית Make Our Ideas Clear|Eprintויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:התנחלות]] || <nowiki>[[wikt:גושפנקה|גושפנקה]] </nowiki>
|-
| [[:ודייק]] || <nowiki>[[wikt:אפלו|אפילו]] </nowiki>
|-
| [[:ועד בכלל]] || <nowiki>[[S:נזיר ו ב|ו', ב]] </nowiki>
|-
| [[:זהבןועידת מחללקטוביץ]] || <nowiki>[[Ws:BirdLifeנאום Internationalהפתיחה של ועידת קטוביץ|BirdLifeהטעים Internationalפינסקר]] </nowiki>
|-
| [[:חוקי אשנונה]] || <nowiki>[[S:שמות כא|שמות כ"א, א-יא]] </nowiki>
|-
| [[:חזיר הבית]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא יא|ויקרא יא ז-ח]] </nowiki>
|-
| [[:חייםיהודה מרגליות קלווריסקיאלקנה]] || <nowiki>[[:wikt:הניח מעותיו על קרן הצבימנטליות|יונח על קרן הצבימנטליות]] </nowiki>
|-
| [[:יהונתן]] || <nowiki>[[S:שמואל א יח א|פרק י"ח פסוק א']] </nowiki>
|-
| [[:יום הזיכרון לשואה ולגבורה]] || <nowiki>[[s:חוק איסור הכחשת השואה|חוק איסור הכחשת השואה]] </nowiki>
|-
| [[:יוסף]] || <nowiki>[[S:ביאור:חלום יוסף הוגשם על ידי יהושע|מאמר בויקיטקסט]] </nowiki>
|-
| [[:יוסףיחסי בכור שורציבור]] || <nowiki>[[swikt:פירוש בכור שור לתורה#חטא עץ הדעתיחצנות|במדגם הפירושים הנבחריםיַחְצָנוּת]] </nowiki>
|-
| [[:יציאת מצרים]] || <nowiki>[[s:ביאור:במדבר לג|פסוקי פרשת מסעי]] </nowiki>
|-
| [[:יראתכתב שמיםסת&quot;ם]] || <nowiki>[[S:ברכותתענית לגכ ב|תלמודדף בבלי ברכות לג,כ ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:כחכתב דהיתראעברי עדיףעתיק]] || <nowiki>[[s:ביצהתוספתא בסנהדרין בפרק ד הלכה ה|ביצהסנהדרין בד ע"בה]] </nowiki>
|-
| [[:כתףכתובת הינוםיהואש]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושעמלכים טו#חב יב|יהושעפרק טוי"ב, חפסוקים ז'-י"ז]] </nowiki>
|-
| [[:לבכתובת (שם פרטי)עקרון]] || <nowiki>[[wiktS:לבמלכים ב יח|לבפרק י"ח, פס' 7-8]] </nowiki>
|-
| [[:לכהמבצר דודיהאלה]] || <nowiki>[[s:שבתשמואל קיטא איז נב|מסכתשמואל שבתא, קייז,נ"ט א'ב]] </nowiki>
|-
| [[:מבנהמדינה שערי צדק הישןפלסטינית]] || <nowiki>[[swikisource:תהליםen:Palestinian קיחDeclaration יטof Independence|תהיליםתרגום לאנגלית של הכרזת קיחהעצמאות יטהפלסטינית]] </nowiki>
|-
| [[:מיתולוגיהמלחמת סלאביתהצ&#039;אקו]] || <nowiki>[[w:RügenCommons:Category:Chaco War|Rügenמלחמת הצ'אקו]] </nowiki>
|-
| [[:מקדש יב]] || <nowiki>[[S:ירמיהו מג|מ"ג, ה-ז]] </nowiki>
|-
| [[:סאם 41נ&quot;ב]] || <nowiki>[[wwikt:en:Aquarius RecordsN.B.#Latin|Aquarius RecordsNB]] </nowiki>
|-
| [[:סעודתעיר פוריםדוד]] || <nowiki>[[S:פסחים סחביאור:נחמיה ב#יג|סח,נחמיה ב, יג-טו]] </nowiki>
|-
| [[:סרנדיפיותעשתרת]] || <nowiki>[[S:שמואל א טלא|פרק ט'ל"א]] </nowiki>
|-
| [[:עופרתקבלה]] || <nowiki>[[S:wikt:פלומבהיחזקאל א|פלומבותפרק א']] </nowiki>
|-
| [[:פינחסקול המון כקול שדי]] || <nowiki>[[S:יהושעיחזקאל כדלו לגכז|כ"ד,יחזקאל לגל"ו]] </nowiki>
|-
| [[:פסכתר]] || <nowiki>[[S:שמות כז ג|כ"ז, ג]] </nowiki>
|-
| [[:צמנט]] || <nowiki>[[:b:he:חומרי בניה/חומרי מליטה/צמנט|על צמנט בספר חומרי בניה בויקיספר]] </nowiki>
|-
| [[:קדמוניות היהודים]] || <nowiki>[[s:en:The Antiquities of the Jews|ויקיטקסט האנגלי]] </nowiki>
|-
| [[:קתה קולוויץ]] || <nowiki>[[W:Printmaking|Printmaking]] </nowiki>
|-
| [[:רמת השרון]] || <nowiki>[[commons:Category:Strawberries at Ramat Hasharon|צילומי התערוכה]] </nowiki>
|-
| [[:שדרות הציונות]] || <nowiki>[[commons:|תמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:שלמה]] || <nowiki>[[S:שמואל יב|פרק י"ב]] </nowiki>
|-
| [[:שמותשמיטת מספריםכספים]] || <nowiki>[[s:בראשיתדברים כד סטו|כדברים ט"דו, א- ס'ב]] </nowiki>
|-
| [[:תדיר ושאינו תדיר]] || <nowiki>[[S:ברכות נא ב|מסכת ברכות, נא ב]] </nowiki>
|-
| [[:תחמסאים]] || <nowiki>[[w:ויקרא יא|ויקרא יא]] </nowiki>
|-
| [[:תמונת פספורט]] || <nowiki>[[wikt:ישראל ישראלי|ישראל ישראלי]] </nowiki>
|-
| [[:תקשורת אופטית]] || <nowiki>[[s:ביאור:משנה ראש השנה פרק ב|מסכת ראש השנה, פרק ב' משנה ג]] </nowiki>
|-
| [[:תרבות ישראלית]] || <nowiki>[[s:פרשת הידיים הצבועות|פרשת הידיים הצבועות]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''83''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
|-
| [[:PerlC++]] || <nowiki>…dir="ltr">=>…ים * ו </code>-. הבדל שווהנוסף ערךהוא לפסיק;שניתן הוא…לשנות…</nowiki>
|-
| [[:VisualPLS Basic .NET(סיבוכיות)]] || <nowiki>…,…ינתן =^,=x<<,-L =>>,ופיתרון =&ל -– f(x), כדי לשרשרg מחרוזת…ממפה…</nowiki>
|-
| [[:Visualלינדה Basic .NETלינגל]] || <nowiki>…,…הוואי->המושלת =^,=<<,לומדת =>>חסידות], =& - כדי לשרשר מחרוזת…</nowiki>
|-
| [[:באיירן מינכן]] || <nowiki>… = DD0000-->|pattern_la1=_whitelines|pattern_b1=_collarwhite|pattern_ra1=_whitelines|pattern_sh1=_…</nowiki>
|-
| [[:וילהלם השני, קיסר גרמניה]] || <nowiki>…הערה|1=>פינסון, עמ' 314‏.}}====קיסר…</nowiki>
|-
| [[:חדר נקי]] || <nowiki>…ה: ISO 1==>10<sup>1</sup>)'''==תקן אמריקני…</nowiki>
|-
| [[:פסקל (שפת תכנות)]] || <nowiki>…וה ל- (=>).* אופטורי [[קבוצה (מתמטיקה)|קבוצות]]:…</nowiki>
|-
| [[:תגובת שיקוע]] || <nowiki>…</sub> ----> AgCl<sub>(s)</sub> + Na<sup>+</sup><sub>(aq)</sub>…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1710''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:אגודתהיסטוריה שוחרישל הספרותהעיתונאות בארץ ישראל]] || <nowiki>*'''תקופה אופק-(Horizon), כתבשנייה:''' אינטרנטסגירת 1996-2003העיתון.<br /></nowiki>
|-
| [[:אונייתהיסטוריה קושל לבנון]] || <nowiki>*[http://www.stvincent.ac.uk/Hבראש האוטונומיהמעצמות על אוניות קו]אירופה.<br /></nowiki>
|-
| [[:אי צ&#039;ינגהשומרון]] || <nowiki>* לדוגמה[http: בשישיה "//lib.cet.ac.il/Pages/�ונה גם "כנוע".ומורפולוגיה]<br /> </nowiki>
|-
| [[:הגנתזרמים אליוכיןבבודהיזם]] || <nowiki>*6.הידע רה2שנמסר בסיב� ג6�הכיר בטבע זה.<br /></nowiki>
|-
| [[:ויומינגחיפה]] || <nowiki>*{{כ}} מוצא [[נורבגיה|נורבגי]]קובץ:Nuvola 4.3%apps kaboo … �ריית חיפה<br /><br /></nowiki>
|-
| [[:ורהחמשת ויצמןהיסודות]] || <nowiki>*'''מעגל חייהיצירה עםאו ויצמן, 1967ל ונגרמת מחלה.<br /></nowiki>
|-
| [[:זמרכוונון מכוניות]] || <nowiki>*[http://www.mot.gov.il/wps/po זמרי ליווי המלוויםמשרד זמרים אחרים.התחבורה]<brBR></nowiki>
|-
| [[:חצויהנגיף]] || <nowiki>*'''לחשים''' - קיימי[http://learn.snunit.k12.il/מפני הערפדים.באתר סנונית]<br /></nowiki>
|-
| [[:כוחפוגי (פיזיקה)בפיתה]] || <nowiki>* [[החוקמאיר הראשוןפניגשטיין]] של- … קבועה ישרת קו.תופים, שירה<br /></nowiki>
|-
| [[:ליטלרחל רוזנצוייגהמשוררת]] || <nowiki>* [http://wwwbenyehuda.ynet.co.ilorg/articrachelמלכת היופי 2004הַמְבַשֵּׂר]<br /></nowiki>
|-
| [[:מירל&#039;ה שרון]] || <nowiki>*רות אשל, "מירל'ה � … � [[2005]], עמ' 20-26.<br /></nowiki>
|-
| [[:משחק עומס]] || <nowiki>*קיים תמיד לפחות ש"מ נאש יחיד.<br /></nowiki>
|-
| [[:משחק פוטנציאל]] || <nowiki>*כל משחק פוטנציא� … נציאל מדוייק.<br /></nowiki>
|-
| [[:סרט תדמית]] || <nowiki>* '''סרטי הסברה \ ה� … �ת לשימוש זהיר.<br></nowiki>
|-
| [[:פילוסופיה]] || <nowiki>*[[האסכולה האמפיריציסטית]]<br /></nowiki>
|-
| [[:שבץ מוחי]] || <nowiki>* '''התנהגות'''<BR></nowiki>
|-
| [[:שירותי כבאות והצלה]] || <nowiki>*רב טפסר (בניגוד � … �רגת רב טפסר).<br /> </nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''814''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:מחוזאליענה וולוגדהשכטר]] || <nowiki>[[קטגוריה:שחקני רוסיה:תיאטרון מחוזות|וולוגדהישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:מרדכיאס&quot;א לפידבן-גוריון באר שבע (כדוריד)]] || <nowiki>[[קטגוריה:חלליבאר טרורשבע: ישראליםספורט|כדוריד]]</nowiki>
|-
| [[:פירסהיסטוריה ברוסנןשל חיפה]] || <nowiki>[[קטגוריה:מסדר האימפריה הבריטיתחיפה]]</nowiki>
|-
| [[:צבאהמשמרות דרום לבנוןהאדומים]] || <nowiki>[[קטגוריה:רצועת הביטחוןסין: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:צפריריםהעשב של השכן]] || <nowiki>[[קטגוריה:מושביסדרות תנועתדרמה המושביםהמשכיות]]</nowiki>
|-
| [[:שיריהקארדו חג ומועד ונופל(ירושלים)]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומי מאירהרובע אריאלהיהודי]]</nowiki>
|-
| [[:תותחהקארדו פריז(ירושלים)]] || <nowiki>[[קטגוריה:תותחיםהרובע היהודי]]</nowiki>
|-
| [[:תסמונת מחנות הריכוזוידין]] || <nowiki>[[קטגוריה:הפרעות נוירוטיות, תלויות-דחקבולגריה: וסומטופורמיותערים]]</nowiki>
|}-
| [[:כוויית קור]] || <nowiki>[[קטגוריה:כוויות]]</nowiki>
=== Category with space ===
<!-- error number 22 -->
The article had a category a space in front (for example: <nowiki>[[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]]</nowiki> ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it.
 
This error was found '''4''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_022.html List of all articles with error 022]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=022 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:עאישה]] || <nowiki>[[קטגוריה:ערבים]]</nowiki>
|-
| [[:דספוטפסו ארגנטינאי]] || <nowiki>[[ קטגוריה:מטבעות בולגריה: היסטוריהאמריקה]]</nowiki>
|-
| [[:דספוטקולנוע גת]] || <nowiki>[[ קטגוריה: סרביהתל אביב-יפו: היסטוריהבתי קולנוע]]</nowiki>
|-
| [[:דספוטריצ&#039;רד השלישי, מלך אנגליה]] || <nowiki>[[ קטגוריה:מסדר רומניה: היסטוריההבירית]]</nowiki>
|-
| [[:דספוטתל אבו הואם]] || <nowiki>[[ קטגוריה:אתרים הונגריה:ארכאולוגיים בארץ היסטוריהישראל]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''87''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:SHA1994 בישראל]] || <nowiki>&amp;minusquot;נאום 2<sup>64</sup>הלווייתנים&amp;quot; סיביות.* חולשות[[10 באלגוריתמיםבמאי]] SHA-0 ו-[[חיים חדשים]],</nowiki>
|-
| [[:ארגנטומטריה2006 בישראל]] || <nowiki>&amp;minusquot;10</sup>המשקע שנוצרב]] הואבאצטדיון [[לבןהאוניברסיטה (צבע)|לבןהעברית]].==שיטת ב[[גבעת</nowiki>
|-
| [[:דיספרוסיוםהתחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;rarrminus;0.15 2Dy± +0.10 W/m&amp;sup2;. 3CaF<subref>2<[http:/sub></div>==אמצעיwww.ipcc.ch/press/SPM.pdf זהירות==כמו [[לנתנידים]]Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:מינרלים סיליקטיים]] || <nowiki>&amp;middot;(H<sub>2</sub>O**[[גדוליניט]] - Ce,La,Nd,Y)<sub>2</sub>Fe<sup>2+</sup>Be<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>),</nowiki>
| [[:זרז]] || <nowiki>&amp;rarr; AC (תגובה ראשונית בין המגיב A והזרז C ליצירת</nowiki>
|-
| [[:ממירמספר קטליטיטרנסצנדנטי]] || <nowiki>&amp;rarrminus; 2CO<sub>2</sub>2 = 0. פירוקלמונח [[תחמוצת|תחמוצות]]הוצע גם [[חנקן]]השם העברי '''מספר נעלה'''.במבט</nowiki>
|-
| [[:נברסקהסולפט]] || <nowiki>&amp;Daggerminus;'''</sup>[[גופרית|S]][[חמצן|O]]<sub>4</sub> אנשיםו[[משקל ממוצא היספני יכולים להיות בני כלמולקולרי]]</nowiki>
|-
| [[:פלספונקציה בנאיםקבועה]] || <nowiki>&amp;minusrarr;114°C, שמונעת''B'' היא פונקציה קבועה, קפיאהאזי בשימושלכל באזוריםשתי קרים.עלפונקציות</nowiki>
|-
| [[:שורש יחידה]] || <nowiki>&amp;minus;1</sup>, ''z''<sup>0</sup>, ''z''<sup>1</sup>, ··· , (because ''z''<sup></nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''199''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
|-
|-
| [[:אדוארדגמר סעידליגת האלופות 2007]] || <nowiki><big>'''אדוארדמחצית ודיע סעידשנייה''' ([[ערבית]]: <big/>إدوارد وديع… </nowiki>
|-
| [[:אליפותהרקולס העולם(סדרת בשחייה 1975טלוויזיה)]] || <nowiki><big>'''גבריםדמויות ראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפותהתיקון העולםה-26 בשחייהלחוקת 1978ארצות הברית]] || <nowiki><big> '''גבריםסעיף 1''' </big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפותמייקל העולם בשחייה 1986ג&#039;קסון]] || <nowiki><big>'''גבריםמחלת הלופוס''' '''(זאבת)'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפותניר העולם בשחייה 1991פרידמן]] || <nowiki>http://www.myspace.com/nirfriedmanmusic<big>'''גברים'''Nir Fridman</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2001עולמא]] || <nowiki>'''עולמא''' (ב[[ערבית]]:<big> '''גבריםعلماء''' </big>, בתעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:אליפותפנום העולם בשחייה 2003פן]] || <nowiki><big>'''גברים'''</big>האתר המפורסם ביותר הוא המתחם המפואר של ה[[ארמון]]… </nowiki>
|-
| [[:שרבל הקדוש]] || <nowiki>'''שרבל מכלוף''' המוכר במסורת ה[[נצרות|נוצרית]] כ'''שרבל… </nowiki>
| [[:אליפות העולם בשחייה 2009]] || <nowiki>==== <big>גברים</big> ====… </nowiki>
|-
| [[:אלצחאבהתל אביב-יפו]] || <nowiki>'''אלצחאבה'''<big>כרונולוגיה (של תל אביב-יפו</big>'''الصحابة'''</big>), או בני לווייתו… </nowiki>
|-
| [[:הנרייט דהאן כלב]] || <nowiki><big><big>מבחר מפרסומיה</big></big><div style="direction: ltr;">… </nowiki>
|-
| [[:הפלנגות הנוצריות]] || <nowiki>מפלגת ה'''כּתאיבּ''' ה[[סוציאל-דמוקרטיה|סוציאל-דמוקרטית]]… </nowiki>
|-
| [[:ודוא (רחצה טקסית)]] || <nowiki>'''וֻדוּאְ''' (ב[[ערבית]]: <big>وُضوء</big>, תעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:טיסה 19]] || <nowiki><big>'''- - -'''</big> (הקו הכחול כהה המקוקו). אחת מגבולותיו… </nowiki>
|-
| [[:מועצת שומרי החוקה]] || <nowiki>'''מועצת שומרי החוקה''' ([[פרסית]]: <big>شورای نگهبان… </nowiki>
|-
| [[:מעבר לקו]] || <nowiki><big>'''הדמויות הראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:סורת א-נאס]] || <nowiki>'''סורת א-נאס''' (ב[[ערבית]]: <big>'''سورة الناس'''</big>,… </nowiki>
|-
| [[:סורת אל-פלק]] || <nowiki>'''סורת אל-פַלַק''' (ב[[ערבית]]: <big>''' سورة الفلق'''</big>),… </nowiki>
|-
| [[:פרסי ג&#039;קסון והאולימפיים]] || <nowiki><big>'''חצויים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:קרב ח&#039;ייבר]] || <nowiki>:ח'ייבר ח'ייבר יא יהוד, ג'ייש מוחמד ס-יעוד (<big>خيبر… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><font></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''23''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
|-
|-
| [[:מונטסראטהטבלה המחזורית]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" |<td bgcolor="#a0ffa0"><font sizecolor="-1green">1</font><br />[[מוטומימן|H]]:…</td… </nowiki>
|-
| [[:שםטוטאל הצופן: מבצר דיגיטליאימרז&#039;ן]] || <nowiki>:<fontbr face="Courier,Courier/>1. New"<font sizecolor="1"#7F003F>ממלמיוהרירשישעומ שיווי משקל </font…font> - הגוף מאוזן… </nowiki>
|-
| [[:סכיזופרניה]] || <nowiki>[[קובץ:Schizophrenia PET scan.jpg|שמאל|ממוזער|250px|מחקר [[PET]]… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''8086''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:1984 (תשדירYou פרסומתDrive Me) Crazy]] || <nowiki>|יצא לאור=[[20 בספטמבר]] [[1999]] <small>תמונה מתוך התשדיר([[בריטניה]])</small>… </nowiki>
|-
| [[:A...Baby GirlOne LikeMore MeTime]] || <nowiki>|יצא לאור=[[1912 באפרילבינואר]] [[20061999]] <small>([[יפןארצות הברית]])</small> <BR>[[25… </nowiki>
|-
| [[:AngelBeggars DustBanquet]] || <nowiki>#|חברת "Landתקליטים=[[אבקו]]/[[דקה of Sunshine"הקלטות|דקה]] <small>(מילים: פאטון; לחן: גולד/בוטום[[בריטניה]])</small>… </nowiki>
|-
| [[:AnimalsIPhone]] || <nowiki>|יצא<small> לאור=[[23משמאל בינואר]]לימין: [[1977]]המקורי, <small>([[בריטניה]])3G ו-3GS</small><BR>[[2… </nowiki>
|-
| [[:CircusIf (שיר)U Seek Amy]] || <nowiki>|יצא לאור=[[9 בדצמבר]] [[2008]] <small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:ERJust (סדרת טלוויזיה)Dance]] || <nowiki>|שחקניםיצא לאור=[[8 באפריל]] [[2008]] <small>(בעונהרדיו האחרונה[[ארצות הברית]]){{ש}}</small>מאורה טירני{{ש}}גוראן…small… </nowiki>
|-
| [[:I&#039;mLike Not DeadThis]] || <nowiki>מאתשוחרר=[[פינק]]|יצא לאור=[[3113 במרץ]] [[20062007]] <small>([[בלגיה]],ארצות הברית)</small> <br>… </nowiki>
|-
| [[:OutrageousOops!... I Did It Again (שיר)]] || <nowiki>|יצא לאור=[[2515 באוגוסטבמאי]] [[20042000]] <small>([[יפן]]בעולם)</small> <brBR> /[[16 במאי]]… </nowiki>
|-
| [[:T.I.Radar (שיר)]] || <nowiki>|מקום לידההוקלט=[[אטלנטה]]2006; אולפן המפיקים בלדשי & אבנט<br><small> ([[ג'ורג'יה]]סטוקהולם, [[ארצות הברית]]… </nowiki>
|-
| [[:Theאור Best Of - Volume 1ישראלי]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[Mute]]<small>(כל ([[בריטניה]])</small><BR>[[Sire]]…המילים והלחנים - שלום חנוך, אלא אם מצוין… </nowiki>
|-
| [[:אהודאיבריה ברקהקווקזית]] || <nowiki>|עיטורים=[[עיטורקובץ:Georgianiberia המופת]]<br> ארבעה [[עיטורי צה"ל#צל"ש…andersen565.JPG|שמאל|ממוזער|350px|איבריה… </nowiki>
|-
| [[:אילן רמון]] || <nowiki>|עיטורים= [[אות הערכה מטעם הרמטכ"ל]]<br />[[מדליית… </nowiki>
| [[:אורי צייג]] || <nowiki>*[http://www.imj.org.il/artcenter/sname2_a.asp?artist=276551&artists=israel אורי… </nowiki>
|-
| [[:אירופהאירוויזיון]] || <nowiki><small><sup>1</sup>הזמרת ה[[אזרבייג'ןישראל]]ית ו[[גאורגיהאסתר עופרים]] נמצאותייצגה את על…שווייץ… </nowiki>
|-
| [[:אלביס פרסלי]] || <nowiki>|כיתוב=<small> אלביס פרסלי בשנת 1970 <small/>… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
| [[:אמהרים]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייה =<small> {{דגל|אתיופיה}} [[אתיופיה]]… </nowiki>
|-
| [[:אננסון]] || <nowiki>|תיאור=<small>אננסון מול פליי פוינט (Fly Point), [[ניו… </nowiki>
| [[:אמונת חכמים]] || <nowiki>'''אמונת חכמים''' היא האמונה בחכמתם ועליונותם האינטלקטואלית… </nowiki>
|-
| [[:אנניארמון ליבוביץ&#039;אלכסנדר]] || <nowiki>|כיתובשם=ארמון אלכסנדר{{ש}} <small>אנני ליבוביץ',המרכז פברוארההיסטורי 2008</small>…של סנקט… </nowiki>
|-
| [[:אננסוןארמון יקטרינה]] || <nowiki>|תיאורשם=ארמון יקטרינה {{ש}} <small>אננסון מול פליי פוינטהמרכז (Flyההיסטורי Point),של [[ניו…סנקט… </nowiki>
|-
| [[:ארץ ישראל שלנו]] || <nowiki><small>מועמדים בולטים ברשימה שלא נכנסו לכנסת: [[שבתאי… </nowiki>
| [[:אסתר קרייטמן]] || <nowiki>*[http://www.ugr.es/~aramos/kreytman/index.html אסתר קרייטמן] - באתר… </nowiki>
|-
| [[:אקורדבאטלסטאר גיטרהגלקטיקה]] || <nowiki><small>Z* או[http://www.bdihot.co.il/galactica/ 1באטלסטאר =גלקטיקה] אצבע- האינדקס<br>…האתר… </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
| [[:ארברו]] || <nowiki>*[http://www2.orebro.se/turism/EN/index.html ברוכים הבאים לארברו]:… </nowiki>
|-
| [[:אריקסוןבית (חברה)בורבון]] || <nowiki>|עובדים=78,750 <small>(2008)</small><ref*התארים name="AR2008"המובאים />…לאחר השם, הם תארי כבוד, והם… </nowiki>
|-
| [[:ביבעלי בי קינגחיים]] || <nowiki>* |תמונה=[[httpתמונה://www.bbking.comAnimal האתרdiversity הרשמי]October 2007.jpg|250px|]]<smallbr />(באנגלית)</small>מינים… </nowiki>
|-
| [[:בית כנסת הרמב&quot;ןגחלת]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=ומהבגחלת אגידנשימתית לכםנכלאים מענייןנבגים הארץ?בעומק -אונות כי רבה…ה[[ריאה]]… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ירףדגל ארצות הברית]] || <nowiki>|תפוצההונף לראשונה1= [[תמונה:Giraffa14 camelopardalisביוני]] subspecies map.jpg|250px[[1777]] {{ש}}…<small>(הגרסה הראשונה… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ניפרדגל לופזברזיל]] || <nowiki>שנות|הונף פעילותלראשונה1=[[198719 בנובמבר]] [[1889]]&mdash;היום <small>(קריירתגרסת ה-21 משחקכוכבים)</small>… </nowiki>
|-
| [[:דגל גרמניה]] || <nowiki>|סוג הדגל1={{סוג דגל|110110}} דגל מדיני ואזרחי <small>(יבשתי… </nowiki>
| [[:גורד שחקים]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵהוּ, הָבָה… </nowiki>
|-
| [[:דגל טורקיהטוגו]] || <nowiki>|כינוי1=Ay Y&#305;ld&#305;zיחס (<small>אורך/גובה1=1:[[טורקיתיחס הזהב|1.618]]: {{ש}} </small>או '''כוכב ירח'''…500:809</small… </nowiki>
|-
| [[:דספוטהגליל]] || <nowiki><small>ערךתושבי זההגליל עוסקמתחלקים בתוארבין אצולה4 ובתוארנפות מינהלי<small>(הנתונים ביזאנטי,…נכונים… </nowiki>
|-
| [[:החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו&quot;ם]] || <nowiki>* [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/465/03/PDF/N0646503.pdf הנוסח… </nowiki>
| [[:דקסטר]] || <nowiki>|מספר פרקים=48 <small>(נכון לדצמבר 2009)</small>… </nowiki>
|-
| [[:האיחודהליגה האירופיהישראלית בכדורגל חופים]] || <nowiki>|<small>'''נק''' סימון- מטבענקודות =€שנצברו; <small>'''נ''' - בחלקניצחונות; מהמדינות</small>'''ה'''… </nowiki>
|-
| [[:האיחודהמאה הלאומיה-מפד&quot;ל17]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}}* [[יוהאן סבסטיאן באך]], מועמדיםמלחין בולטיםגרמני ברשימהמן שלא…הידועים… </nowiki>
|-
| [[:האימפריההמונרכיה הברזילאיתשל יולי]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:First Brazilian Empire (orthographic projection)France1848.svgPNG|250px|מרכז]]<center><small>מפת…צרפת בשנת… </nowiki>
|-
| [[:המערך]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} ב-[[23 בינואר]] [[1968]] התאחדו המפלגות… </nowiki>
| [[:החונטה הצבאית האתיופית]] || <nowiki>* ברהו זאוודה, ההיסטוריה המודרנית של אתיופיה,… </nowiki>
|-
| [[:הסופר קלאסיקו הארגנטינאי]] || <nowiki>:<small>מקור:[http://www.rsssf.com/tablesb/bocariver.html סטטיסטיקות]… </nowiki>
| [[:הלכה]] || <nowiki>[[קובץ:Talmud-Berachoth.jpg|שמאל|ממוזער|180px|<small>העמוד הראשון… </nowiki>
|-
| [[:זלוטי]] || <nowiki>*[https://www.globalfinancialdata.com/index.php3?action=showghoc&country_name=Poland… </nowiki>
| [[:המסגד הלבן (רמלה)]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=בשם אללה הרחמן והרחום. את מסגדי אללה… </nowiki>
|-
| [[:חוק וסדר]] || <nowiki> |מספר פרקים = 444 <small>(נכון לדצמבר 2009)</small> {{ש}} סרט… </nowiki>
| [[:המפלגה הקומוניסטית הישראלית]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} פרש מהסיעה ב-[[8 ביולי]] [[1949]]… </nowiki>
|-
| [[:חוק וסדר]] || <nowiki> |מספר פרקים = 444 <small>(נכון לדצמבר 2009)</small> {{ש}} סרט… </nowiki>
| [[:המקרה המוזר של ד&quot;ר ג&#039;קיל ומר הייד]] || <nowiki>* [http://www.bartleby.com/1015/ התמליל המלא של הספר] <small>(אנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:טינופת]] || <nowiki>* '''[[אנטון אוסטרובסקי]]''' (<small>עונה שנייה</small>)… </nowiki>
| [[:העולם הזה-כוח חדש]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} פרש מהסיעה ב-[[4 בינואר]] [[1972]]… </nowiki>
|-
| [[:זוטה לבנהימאהה]] || <nowiki>|תמונהעובדים =[[תמונה:Micromeria fruticosa.PNG|200px]]{{ש}}23,500 <small>זוטה לבנה…(2003)</small>… </nowiki>
|-
| [[:זיפרגלייםישיבת אור ישראל]] || <nowiki>|תמונהתאריך יסוד=[[תמונה:Haeckel Cirripedia.jpg|200pxה'תש"ד]]{{ש}} <small>זיפרגליים…(הישיבה הקטנה)</small><br />[[ה'תשמ"ב]]… </nowiki>
|-
| [[:חטיבתכוח יפתחקוריוליס]] || <nowiki>בתחילה<small> הייתההערה: החטיבהכיוון כוחהסיבוב וכיוון משימההכוח שהורכבתלויים מהגדודים…בבחירת… </nowiki>
|-
| [[:טובהכיסא (רפובליקה)ברצלונה]] || <nowiki>* [http://www.tuvaonline.ru חדשות רוסיות של טובה]|שם=כיסא ברצלונה{{ש}}<small>(רוסית)Barcelona chair</small…small>… </nowiki>
|-
| [[:טרגונהכרום]] || <nowiki><small>נתונים:* 1717-1981 לפי מפקד האוכלוסין ההיסטורי<ref>[http://www.cedtevalife.uabcom/article.es/…asp?id=2437 כרום כתוסף תזונה לחולי… </nowiki>
|-
| [[:טריטוןכריש הפסיםלווייתני]] || <nowiki>|תמונה=[[קובץתמונה:TritonWhale pasimshark 2Georgia aquarium.jpg|מרכז|250px280px]] {{ש}} <small>טריטון…כריש… </nowiki>
|-
| [[:טרנקוסוכתר (ברזיל)אראגון]] || <nowiki>*|מפה = [http[תמונה://www.trancosobahia.com.br/index.htmlImperi אתרde אודותla העיירה]Corona d'Aragó.png|280px|מרכז]]<center><small>מפת… </nowiki>
|-
| [[:לאו סילארד]] || <nowiki>* [http://www.atomicarchive.com/Bios/SzilardPhoto.shtml ליאו סילארד באתר… </nowiki>
| [[:יהדות אוסטריה]] || <nowiki>בתחילת [[המאה ה-13]] פרחה הקהילה היהודית. אחת הסיבות… </nowiki>
|-
| [[:יחסילאנס ישראל-איראןארמסטרונג]] || <nowiki>*[[רונן<small>בפסקה ברגמן]],זו נעשה '''נקודתשימוש האל-חזור:במונחים המודיעיןהשייכים הישראלי…למירוצי… </nowiki>
|-
| [[:ימיןמבצע ישראלעופרת יצוקה]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} ב-[[248 ביוליבינואר]] קיבלה [[1995מועצת הביטחון של האו"ם]] פרש ממולדת…את… </nowiki>
|-
| [[:מדד הפיתוח האנושי]] || <nowiki><small>המספרים בסוגרים מסמנים שינוי בדרוג המדינה… </nowiki>
| [[:לאופולד בלום]] || <nowiki>"תודה רבה, אדוני. אני אעשה את זה, אדוני. מותר לי… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''810''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
|-
|-
| [[:ברן (נושא רב תכליתי)]] || <nowiki><u>כמויות הייצור</u>:… </nowiki>
| [[:אז&#039;ן אטז&#039;ה]] || <nowiki>אטז'ה אירגן 13 סדרות מרכזיות ו-8 משניות. הוא חזר… </nowiki>
|-
| [[:דם טבורי]] || <nowiki><u>חומר לקריאה בעברית</u> (לפי סדר הא"ב)… </nowiki>
|-
| [[:המחרוזת]] || <nowiki>*'''<u>עלילתי:</u>''' האירוניה בעלילת הסיפור באה לביטוי… </nowiki>
|-
| [[:ביקורתזחל&quot;ם המקראM3]] || <nowiki>'''<u>'''ספרמלחמת בראשיתהעולם פרק א''' - P המקור הכהני <br>השניה</u>'''… </nowiki>
|-
| [[:דמיטרי הכוזב הראשוןיוליסס]] || <nowiki>*| כותרת = <u>הנזירהפרק האיטלקינמצא אובעריכה מולדביממושכת</u>. גרסה זו הינה פרי… </nowiki>
|-
| [[:הזכותיוליסס לפרטיות- מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>*| כניסתכותרת נושה= לבית<u>הערך חייב-נמצא "כיבעריכה תשה ברעך משאת מאומה…ממושכת</u>… </nowiki>
|-
| [[:היפוקסיהשריונית האמבר]] || <nowiki><u>מנגנוניםתפיסת הגורמים להיפוקסיה:שלל</u><Br/>… </nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki><u>כמויות ייצור</u>… </nowiki>
| [[:מאן ריי]] || <nowiki>בנוסף לטכניקת הסולריזציה המציא מאן ריי טכניקה… </nowiki>
|-
| [[:מערתתותח ניקנור25 ליטראות]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=<u>היושבמבנה ראשהגדוד הצה"לי הסדיר</u> הודיע, כי חלקת־האדמה,… </nowiki>
|-
| [[:ספיטפיירתותח 2 ליטראות]] || <nowiki><u>מספר'''תותחים מטוסים</u>ממונעים רכובים <u>הדגם(Portee)'''</u>… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2010''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:אליפותאוזבקיסטן העולםבמשחקים בשחייה 1978האולימפיים]] || <nowiki>===לפי טבלת המדליותאולימפיאדה: ===</nowiki>
|-
| [[:אליפותבזוקה העולם(כלי בשחייה 1986נשק)]] || <nowiki>== טבלת המדליות=M1A1: ===</nowiki>
|-
| [[:אליפותבזוקה העולם(כלי בשחייה 1991נשק)]] || <nowiki>== טבלת המדליות=M9A1: ===</nowiki>
|-
| [[:אליפותבחזרה העולם בשחייה 2001לשבלול]] || <nowiki>==רשימת טבלת המדליותשירים: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפותגמילות העולם בשחייה 2003חסדים]] || <nowiki>==מספר טבלתאימרות המדליות:על גמ"ח (מטעם ספר מעשה אבות):==</nowiki>
|-
| [[:אמירהחותמים גוטפרוינדעל חוקת ארצות הברית]] || <nowiki>==ספריורשימת החותמים על פי סדר חתימתם:==</nowiki>
|-
| [[:ברייטסהסילמריליון - גזעים]] || <nowiki>===אתרים=דרקונים לאומייםידועים:====</nowiki>
|-
| [[:גדרהצבי יהודה קוק]] || <nowiki>==אתרים= היסטורייםספרים שנדפסו מכתביו: ===</nowiki>
|-
| [[:המנהלצבי האזרחייהודה קוק]] || <nowiki>===כרוזיו משרדיהציבוריים [[מנהלתפורסמו התיאום והקישור]] הישראלים (מת"ק)בספרים:===</nowiki>
|-
| [[:הרמןצבי הסהיהודה קוק]] || <nowiki>===שיעורים כתביםושיחות שראושסוכמו אורעל לאחרידי מותותלמידיו: ===</nowiki>
|-
| [[:יחיעם פדן]] || <nowiki>=== ספרי נוער (רשימה חלקית): ===</nowiki>
|-
| [[:יחיעם פדן]] || <nowiki>=== תרגומים אחרים: ===</nowiki>
|-
| [[:לזר לגין]] || <nowiki>==ספרו בעברית:==</nowiki>
|-
| [[:משה דור]] || <nowiki>==ספרי שירתו של משה דור:==</nowiki>
|-
| [[:משה דור]] || <nowiki>===שירי הילדים של משה דור:===</nowiki>
|-
| [[:עין גדי (שמורה)]] || <nowiki>===אתרי השמורה:===</nowiki>
|-
| [[:עין גדי (שמורה)]] || <nowiki>===אתרי השמורה:===</nowiki>
|-
| [[:פוליטיקה של הונג קונג]] || <nowiki>== ההתפתחויות הפוליטיות מאז 1997: ==</nowiki>
|-
| [[:קבועי לאמה]] || <nowiki>=== הקבוע הראשון של לאמה: ===</nowiki>
|-
| [[:קבועי לאמה]] || <nowiki>=== הקבוע השני של לאמה: ===</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''92''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2009מציאות]] || <nowiki>====מה היא '''גבריםלא'''== מציאות==</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 2009]] || <nowiki>===='''נשים'''====</nowiki>
|-
| [[:גנייזנאו (סיירת)]] || <nowiki>==סופה של '''גנייזנאו'''==</nowiki>
|-
| [[:הרקולנאום]] || <nowiki>=== '''הווילה של הפפירוסים''' (Villa dei Papiri) ===</nowiki>
|-
| [[:הרקולנאום]] || <nowiki>==== '''בית מאתיים השנים (קאזה דל ביצ'נטאריו)''' ===</nowiki>
|-
| [[:רנה שיינפלד]] || <nowiki>=== '''"חוטים של סולו"''' ===</nowiki>
|-
| [[:רנה שיינפלד]] || <nowiki>=== '''"פחים ושיער, מקלות ובלונים"''' ===</nowiki>
|-
| [[:רנה שיינפלד]] || <nowiki>=== '''"חוטי משי"''' ===</nowiki>
|-
| [[:רנה שיינפלדפינק]] || <nowiki>=== '''"רקדי2001–2002: לקצה האהבה"M!ssundaztood''' ===</nowiki>
|}
=== HeadlinesImage description with capitalizationpartial <nowiki><small></nowiki> ===
<!-- error number 5877 -->
The script found in the description of an image the <nowiki><small></nowiki>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.
One headline in this article has only capitalization <nowiki>"== HEADLINE IS BIG =="</nowiki>. Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like <nowiki>"== UNO =="</nowiki> is not a problem.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_058hewiki_error_list_error_077.html List of all articles with error 058077]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=058077 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:איבריה הקווקזית]] || <nowiki>[[קובץ:Georgianiberia andersen565.JPG|שמאל|ממוזער|350px|איבריה הקווקזית <small>Copyright©2004 Andrew Andersen</small>]] </nowiki>
| [[:SPYDER]] || <nowiki>===מאפיינים (SPYDER ADS-MR)===</nowiki>
|-
| [[:מתכסות]] || <nowiki>===THE TAKING OF PECKHAM===</nowiki>
|}
=== Image description with full <nowiki><small></nowiki>. ===
<!-- error number 66 -->
The script found in the description of an image the <nowiki><small></nowiki>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_066.html List of all articles with error 066]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=066 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:הלכהדגל גרמניה]] || <nowiki>[[קובץ:Talmud-BerachothFerdinand Hodler 001.jpg|שמאלימין|ממוזער|180px200px|הסטודנטים של [[יינה]] במדי ה[[ליצו פרייקורפס]]. <small>העמודציורו הראשוןשל [[תלמודפרדידנד בבלי|בתלמוד הבבליהולדר]], מהדורת וילנא.[[1909]]</small>]] </nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1820''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אהרן ליכטנשטייןאפיפיור]] || <nowiki>:* [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/deot/lichtenshten-4.htm'''"אַפִּיפְיָרוֹת"'''<ref>משנה</nowiki>
|-
| [[:בודהיזם טיבטי]] || <nowiki>:* [[קארמה קאג'יו]] (או קַמצַאנג</nowiki>
| [[:אירועי אוקטובר 2000]] || <nowiki>:* '''הערה:''' חלק זה מסתמך על [http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside2.htm</nowiki>
|-
| [[:אלגוריתם דויטש-ג&#039;וזהברוצלוזיס]] || <nowiki>:#*הנהגת אם הפונקציה[[חיסון]] הייתהחובה קבועהשל לערךהבקר</nowiki>
|-
| [[:אמצעיגביע לחימה במלחמת העצמאותהאמירויות]] || <nowiki>:*[[סירת2007 גומי|סירות- גומי[[ארסנל]], תוצרת({{דגל|אנגליה||+}}</nowiki>
|-
| [[:אצטדיוןגביע אנפילדהפוטבול ליג]] || <nowiki>:* '''היציעגביע המרכזיהחלב''' -(1981/82 שופץעד ב-19731985/86).</nowiki>
|-
| [[:דיווח חסר של העובדותהאדס]] || <nowiki>:*הרחבה "ישעל מספר רבמקורותיו של דיווחים על ספינותמיתוס</nowiki>
|-
| [[:דיווחהרובע יתרהחמישי של העובדותפריז]] || <nowiki>:* "ייתכןאוניברסיטת והמבולפרי המתוארI: בתנ"ךפנתאון-סורבו�</nowiki>
|-
| [[:העתקההרובע לינאריתהחמישי של פריז]] || <nowiki>:* אוניברסיטת פרי I: משמרת חיבור (אדיטיביות):פנתאון-סורבו�</nowiki>
|-
| [[:הרבנותהתנועה הראשיתהלאומית לישראלהפלסטינית]] || <nowiki>:#*הקמת [[פסקמדינה דיןפלסטינית האחבשטחי והאחות|פסק הדין[[הגדה</nowiki>
|-
| [[:ואלועידה קמוניקהאקומנית]] || <nowiki>:*A1&rlm; (2400-2900[[ועידת לפנה"ס)קוויניסקסט]] - מצבות([[692]]), אבןשהייתה</nowiki>
|-
| [[:ויומינגחוק הזהות]] || <nowiki>:*[http://wyoming.gov/state/wyoming_news/general/general.asp# מהן התכונות הבסיסיות וההכרחיות</nowiki>
|-
| [[:חטיבתחרסי אלכסנדרונישומרון]] || <nowiki>:* תכנוןאביעזר מבצעים- מקום משפחתו של [[גדעון]],</nowiki>
|-
| [[:יהדותלשון סגי נהור]] || <nowiki>:#* ה[[תנ"ך]]השטן -אומר קובץלאלוהים: הכולל 24 ספרים,{{ציטוטון|ואולם</nowiki>
|-
| [[:כנימהמדד הפיתוח האנושי]] || <nowiki>:* [[כנימותאינדקס האורינות מבוגר = עלה]] - '''Aphidoidea''' (ב[[אנגלית]]:</nowiki>
|-
| [[:מיכאלמדרשי (פירושונים)הלכה]] || <nowiki>:*[[מכילתא מיכאלדרבי הראשוןישמעאל]] רנגבס(מכילתא</nowiki>
|-
| [[:עכבישאיםמחצית חיים]] || <nowiki>:*[http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/COUNTS.html הכמות ההתחלתית של</nowiki>
|-
| [[:ראיוןמשה עומקבן שלמה אבן חביב]] || <nowiki>:* אחידותהחכם רבי -מכיר מכיווןכולי, שכלאביו המרואייניםשל</nowiki>
|-
| [[:שםעיקרון עצםהרדי-ויינברג]] || <nowiki>:*על ידיהתכונה שייכות,הנחקרת הןמתבססת פרודהעל והן[[לוקוס</nowiki>
|-
| [[:פונקציית גמא]] || <nowiki>:# </nowiki>
|-
| [[:שוק העיר העתיקה בירושלים]] || <nowiki>:*מ[[שער שכם]] דרך [[רחוב אל ואד]]</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''56''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
| [[:The Fame Monster]] || <nowiki>[[en:The Fame Monster]]</nowiki>
|-
| [[:אהמטאבן דבוטואולואל-אתיר]] || <nowiki>[[en:AhmetAli Davutoğluibn al-Athir]]</nowiki>
|-
| [[:גרטרודאלכסנדר קראוסירמילוב]] || <nowiki>[[en:Gertrudalexander KrausYermilov]]</nowiki>
|-
| [[:גרטרודהוואה קראוסברזילאית]] || <nowiki>[[en:GertrudPara Krausrubber tree]]</nowiki>
|-
| [[:לארס אלפורס]] || <nowiki>[[en:Lars Ahlfors]]</nowiki>
|}
=== Interwiki before last headline ===
<!-- error number 51 -->
The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_051.html List of all articles with error 051]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=051 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:צפריריםשריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki>[[plen:ZafririmMarmon-Herrington Armoured Car]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''531472''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:QWERTYOLED]] || <nowiki></ref>. מכונותיחס כתיבה מאוחרותה[[ניגודיות]] יותרבמסכים</nowiki>
|-
| [[:אהודאבנר ברקרבן]] || <nowiki></ref>. נסיבותמ-1991 קבלתהיה שארראש העיטוריםהחוג לציוויליזציות</nowiki>
|-
| [[:אוסוולד,אווטאר מלך סאסקס(סרט)]] || <nowiki></ref>.בצו זה מצוייןבמשך שמוארבעה שלחודשים אוסוולדקמרון</nowiki>
|-
| [[:אינדימדיהאורנה ישראלבנאי]] || <nowiki></ref>. בין==קישורים השאר פורסם באתר מאמרחיצוניים=={{מיזמים|ויקיציטוט=אורנה</nowiki>
|-
| [[:אלי הורביץאל-מומיה]] || <nowiki></ref>.על אף הילת==עלילת הקוסםהסרט==עלילת הכלכליאל-מומיה</nowiki>
|-
| [[:אמנוןאמנות יצחקחזותית בישראל]] || <nowiki></ref>.בילדותולצד בית למדספר בביתלאמנות, הספרעל הממלכתי-חילונימסלוליו</nowiki>
|-
| [[:אפולוניוס מרודוסאריה]] || <nowiki></ref>. * [[אתנאיאוסבית דוד]] ו[[קלאודיוסאימץ איליאנוס]]את האריה</nowiki>
|-
| [[:אריךבבילון הפנר5]] || <nowiki></ref>. בהקשרייחודה זהשל מרביםהסדרה לצטטהוא את פקודתבקו</nowiki>
|-
| [[:בג&quot;ץבית חטיבתהמשפט זכויותהאירופי האדםלפיקוח כלכלי]] || <nowiki></ref>.עוד קודם לכן,האיחוד במרץהאירופי 2005,נאלץ הגישולהוציא</nowiki>
|-
| [[:ביוגזבסתר רעם]] || <nowiki></ref>.==בישראל==מספרשער מתקניםרביעי: תעשייתייםחיים בשני מעגלים===הפרק</nowiki>
|-
| [[:ברוךג&#039;וליאן הגברבינג]] || <nowiki></ref>. מטרההייתה זו לאהפעם הושגההיחידה ורוב הציבורבהיסטוריה</nowiki>
|-
| [[:גבינה לבנהגואטמלה]] || <nowiki></ref>.==תיירות==בין במשך השנים נמצאומוקדי חלופותהתיירות</nowiki>
|-
| [[:גנייזנאוגמר (סיירת)ליגת האלופות 2007]] || <nowiki></ref>. ב-[[23כתוצאה בנובמבר]]אוהדים רבים נתקלואשר האוניותרצו</nowiki>
|-
| [[:דליהדוד איציקסתיו]] || <nowiki></ref>.== בסופוהערות שלשוליים דבר, נוסח הצעת החוק==<references</nowiki>
|-
| [[:האייםדמדומים הליפאריים(סרט)]] || <nowiki></ref>.== הערותהצלחת הסרט שולייםהביאה ==<referencesלהפקת [[סרט</nowiki>
|-
| [[:הומוהבחינה ארקטוסהפסיכומטרית]] || <nowiki></ref>.להומו ארקטוסאחדים הייתהמהמוסדות יכולתלהשכלה</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההטבח שלבתיכון הסכסוך הישראלי-פלסטיניקולומביין]] || <nowiki></ref>. פעמים רבות נפגעו אזרחים[[קובץ:Hopelibrary.JPG|שמאל|250px|ממוזער|הספרייה</nowiki>
|-
| [[:המקדשהלוח הכלקוליתי בעין גדיהמוסלמי]] || <nowiki></ref>. ==מבנהכאשר ראייה בפועל האתר==המקדששל נחפרמולד</nowiki>
|-
| [[:הפרעתהמשבר קשב,הכלכלי ריכוזבאיסלנד והיפראקטיביות(2008)]] || <nowiki></ref>.==הרקע סיבתלפרוץ תופעות אלה היא רפואית,המשבר==שגשוגה</nowiki>
|-
| [[:וולטהפארק דיסניהלאומי יוסמיטי]] || <nowiki></ref>. הוא נקרא על שמואף שלשיוסמיטי הוא אביולא ועלהפארק</nowiki>
|-
| [[:ורההר ויצמןהבית]] || <nowiki></ref>.ממצא השנייםארכאולוגי נישאובודד בשנת [[1906]] לאחרנחשף</nowiki>
|-
| [[:חגיהתנגדות מרדכילחסידות]] || <nowiki></ref>. מרדכימתוכן גדלהפולמוסים במושב [[עולש]]והוויכוחים</nowiki>
|-
| [[:חורבוירוס (רשתאפשטיין חינוך)בר]] || <nowiki></ref>.==ישיבתאצל חורב==בסוףמיעוט [[שנותקטן מן הנשאים</nowiki>
|-
| [[:חצויהזרקור (כתב עת)]] || <nowiki></ref>. המוזיקהעשרות המקוריתהספרים מאתהללו, [[דניעדיין</nowiki>
|-
| [[:יאירחומצה לפידציטרית]] || <nowiki></ref>.* ב-[[6כתוסף ביוני]]מזון [[2008]],מסומן החומר חמישהבקוד</nowiki>
|-
| [[:יהדותחיל משיחיתהים]] || <nowiki></ref>.==מאפייני היהדותחיל המשיחית==היהודיםהים עסק בעיקר בפעילות</nowiki>
|-
| [[:יחאטורבינת רוח]] || <nowiki></ref>. מבנהב-1992 זההוקמה כוללחוות [[מוזיאון]].יחארוח ובה עשר</nowiki>
|-
| [[:יציאת מצריםיאסנובאץ]] || <nowiki></ref>. עם שובואתר כעבורהמחנה ארבעיםציגלאנה, יוםנבחר</nowiki>
|-
| [[:כותאיסייומנו של חנון - הקש האחרון]] || <nowiki></ref>.בשנים‏== [[1945]]-[[1946]]עלילה היו=={{פרטי בעירעלילה}}במהלך</nowiki>
|-
| [[:ל&quot;גיציאת בעומרמצרים]] || <nowiki></ref>.בבוקר שלאחרעם ה"הדלקה"שובו בחצרכעבור ארבעים יום</nowiki>
|-
| [[:ליזיכללי בדיחיטיסת ראייה]] || <nowiki></ref>.גיבורים קבועיםגובה הטיסה בכל נוספיםכיוון בסדרהבנתיב</nowiki>
|-
| [[:מאיר כהנאל&#039;אקווילה]] || <nowiki></ref>.בשנת [[1957]]קובץ:20090406 [[סמיכה013242 לרבנותumbria quake intensity.jpg|ימין|ממוזער|250px|הוסמךמוקד</nowiki>
|-
| [[:מדרשהלימוד תורניתבעל לנשיםפה]] || <nowiki></ref>.==התפתחותלימוד המדרשות===בעל פה בחינוך התורני==רקעבחינוך</nowiki>
|-
| [[:מחשבמבצע ערצב-19]] || <nowiki></ref>.לחיל חברות, גדולותהאוויר כקטנות,היו בתיתוכניות</nowiki>
|-
| [[:ממלכתמדינת סאסקסלבנון החופשית]] || <nowiki></ref>.===המאה השמינית===צומדינת לבנון החופשית משנתמעולם</nowiki>
|-
| [[:מצפן (ארגון)מוריסטן]] || <nowiki></ref>. הארגוןעקב שהוקם,מיעוט דגלהתיירים במהפכהברובע,</nowiki>
|-
| [[:משולשמיסטר קיונגהטי]] || <nowiki></ref>. ==לקריאהבשנת נוספת==<div[[1995]], הוא אובחן style="direction:כחולה</nowiki>
|-
| [[:ניירמנוע טואלטסיבובי]] || <nowiki></ref>.==בספרות היהודית==בתלמודהחל משנת 2005 משווקת חברה</nowiki>
|-
| [[:סטארגייטמצעד אטלנטיסהגאווה]] || <nowiki></ref>. הסדרהמאז שודרההפך בפורמטמצעד [[HDTV]].הגאווה בתל</nowiki>
|-
| [[:סמיימשה קאקונגולויעלון]] || <nowiki></ref>. נכונותובתום שלכהונתו קאקונגולו,השלים בןתואר ראשון</nowiki>
|-
| [[:עזרא מורדנוקלאוזום]] || <nowiki></ref>.הנוקלאוזום הוא הדגיש אתחוזר ההשקעותעל במוסדותעצמו,</nowiki>
|-
| [[:עמרי אפקנמלטים]] || <nowiki></ref>. בית הדין שלסרט-הטלוויזיה [[ההתאחדותמורכב לכדורגלבעצם</nowiki>
|-
| [[:פילסיר ספקטורהסירים]] || <nowiki></ref>. ב-[[29מאחר במאי]]שבאותו [[2009]]הזמן נגזרפרצה עליומגפת</nowiki>
|-
| [[:פרדיננדעיר הראשון, מלך בולגריהדוד]] || <nowiki></ref>.== רקעמאז נרכשו משפחתיבתים ==פרדיננדנוספים נולדויושבו</nowiki>
|-
| [[:צבאפארק דרום לבנוןקנדה]] || <nowiki></ref>.==לקריאה נוספתהיסטוריה==<DIVהפארק dir=ltr>*נמצא על</nowiki>
|-
| [[:קולה (יישוב)פריז]] || <nowiki></ref>. במהלךכמו [[מלחמתכן, העצמאות]]משמשת הבירה נכבשהצרפתית</nowiki>
|-
| [[:קרבקורבן נאווארינואשם]] || <nowiki></ref>. אףהאשם שהיהבא זהרק צעדבתור מתריס[[קורבן מאין(יהדות)#סוגי</nowiki>
|-
| [[:רד ניקולסקפיטליזם]] || <nowiki></ref>.==תולדות חייו==ניקולסהשוואה של נתונים אלו נולדבקבוצת</nowiki>
|-
| [[:שאולרוחאללה ישראליח&#039;ומייני]] || <nowiki></ref>. לאחר מכןעימות נבחרנוסף שובשל וכיהןאלפים</nowiki>
|-
| [[:שיטתרפאל בריסקאיתן]] || <nowiki></ref>. יישומהבבחירות המקוריעצמן שלהצליחה הגדרה זותנועת</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2822''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:אה&quot;מ ויקטוריאוזבקית]] || <nowiki>חימושמשפחה=…בינוני…וזבקית'''<br /></nowiki>
|-
| [[:אמהריםבוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>שםתארים=…אמהרים<br /></nowiki>
|-
| [[:אןהאנטומיה סקסטוןשל גריי (סדרה)]] || <nowiki>תוכןאורך פרק=…...…43 דקות "<br /></nowiki>
|-
| [[:דז&#039;וייטנאמית]] || <nowiki>ראש העירמשפחה=…Morar)<br /></nowiki>
|-
| [[:המלחמהויקרס הפולנית-סובייטיתסימן 6]] || <nowiki>שםחימוש המלחמהעיקרי=…�בייטית]]<br /></nowiki>
|-
| [[:התפלגותחברת גמאהצדק של אמריקה]] || <nowiki>אנטרופיהיוצרים=…מייר<br /></nowiki>
|-
| [[:וקשה]] || <nowiki>סמל=…en.svg|100px]]<br/></nowiki>
|-
| [[:חזיר הבית]] || <nowiki>מין=…בר]]<br></nowiki>
|-
| [[:חנהחרסי סנששומרון]] || <nowiki>תוכן=…[1] <br /></nowiki>
|-
| [[:טפיקמטילדה (טנק)]] || <nowiki>תמונהחימוש עיקרי=…ic.png|250px]]<br /></nowiki>
|-
| [[:טרימכתבי פויזןלכיש]] || <nowiki>חברת תקליטיםתוכן=…נריהו <br /></nowiki>
|-
| [[:יקותיאלמלחמת יהודהאפגניסטן הלברשטאם(ארצות הברית)]] || <nowiki>הבאכוח ראשון=…מ-ISAF<br /></nowiki>
|-
| [[:מיוזמלחמת הודו-סין הראשונה]] || <nowiki>חברישם ההרכבהמלחמה=…האוורד…הודו-סין<br /></nowiki>
|-
| [[:מלחמת העצמאות של אריתריאהנאיאריט]] || <nowiki>המקוםתמונה=…CO.jpg|250px]]<br/></nowiki>
|-
| [[:מלחמתסונטה סיניארקטיקה]] || <nowiki>המקוםתקציר=…סיני…0px|מרכז]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מנדריניתסמיון סקסקובורגוצקי]] || <nowiki>משפחהתארים=…דרינית'''<br /></nowiki>
|-
| [[:מרדכי מקלףפאנט]] || <nowiki>השתייכותאנשי מפתח=…ראשי)<br/></nowiki>
|-
| [[:נבחרת דרום וייטנאם בכדורגלפלורידה]] || <nowiki>ההפסדאזור הכי גדולזמן=…[[1971UTC]])-5/-4 <br /></nowiki>
|-
| [[:נבחרתפרדיננד סקוטלנדהראשון, בכדורגלמלך בולגריה]] || <nowiki>ההפסד הכי גדולתארים=…[[1954]])<br /></nowiki>
|-
| [[:נבחרת סקוטלנד בכדורגל]] || <nowiki>ההפסד הכי גדול=…[[1954]])<br /></nowiki>
|-
| [[:ניו יורק דולס]] || <nowiki>שנות פעילות=…/></nowiki>
|-
| [[:סאם 41]] || <nowiki>סוגה=…�רנטיבי]]<br></nowiki>
|-
| [[:סלובקית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:פורטוגזית]] || <nowiki>משפחה=…טוגזית'''<br></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:קווין לטיפהקליפורניה]] || <nowiki>חברתאזור תקליטיםזמן=…[[UTC]]-8/-7 <br /></nowiki>
|-
| [[:קטלאניתרחל המשוררת]] || <nowiki>משפחהתוכן=…דָּם?<br /></nowiki>
|-
| [[:ריינהרדשריונית שרמרמון הרינגטון]] || <nowiki>תפקידיםחימוש צבאייםעיקרי=… <br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''10082''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
| [[:RS-68]] || <nowiki>[[RS-68]] המשמש את [[מעבורת חלל|מעבורות</nowiki>
|-
| [[:אסיאבנר לוירבן]] || <nowiki>[[אסיאבנר לוירבן]] ("[[קשרארכיאולוגיה עיר]]ימית")| הבא =1999,</nowiki>
|-
| [[:אר נובואורגון]] || <nowiki>[[אר נובואורגון]].ניתן לראותלא בהברור, אתוישנה מקורותהשערה</nowiki>
|-
| [[:אריהאלון אליאסשסוע]] || <nowiki>[[אריהאלון אליאסשסוע]]|שם ("[[מסעותמדעי=Quercus גcerris}}'''יימסאלון</nowiki>
|-
| [[:בחרייןאמוץ זהבי]] || <nowiki>[[בחרייןאמוץ זהבי]] בו[[ארצותעזריה הברית|ארצותאלון]] ‏‏<ref>‏[http://www.teva.org.il/?CategoryID=301&ArticleID=2660</nowiki>
|-
| [[:ביקושאפי מצרפיאיתם]] || <nowiki>[[ביקושאפי מצרפי|הביקוש המצרפיאיתם]] בתום [[ביצוע תוכנית</nowiki>
|-
| [[:גאומטריהאקי אבני]] || <nowiki>[[גאומטריהאקי אבני]] (בדרך כלל, "[[נקודהההסדר]]")| הבא =2001</nowiki>
|-
| [[:גמלא העתיקהאריה]] || <nowiki>[[גמלא העתיקה|גמלאאריה]], [[הגולןבספארי ברמת-גן]]|התוצאה=אריות</nowiki>
|-
| [[:דאלקיםאשדוד]] || <nowiki>[[דאלקיםאשדוד]], (מוטציותבמהלכו שלמערכים קלאדים)*מופעים</nowiki>
|-
| [[:הודעתבית ארסיבוהספר לאמנויות תל אביב]] || <nowiki>[[הודעתבית ארסיבו]]הספר -לאמנויות הניסיוןתל הראשוןאביב]]</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליותבן-חילף טף]] || <nowiki>[[הומוסקסואליותבן-חילף טף]]|שם מוחלטתמדעי=Eragrostis לביןtef}}'''טֵף'''</nowiki>
|-
| [[:הלכותבן צבאלוז]] || <nowiki>[[הלכותבן צבאלוז]] מאת(נולד ב-[[רבי18 ישראל מאירבפברואר]]</nowiki>
|-
| [[:המהפכהבן התעשייתיתערובה]] || <nowiki>[[המהפכהבן התעשייתיתערובה|כבני ערובה]] היהבבית התפתחותספר</nowiki>
|-
| [[:המפלצתבעלי מלוךשש נסרגליים]] || <nowiki>[[המפלצתבעלי מלוךשש נסרגליים]], פסל רחוב בהרצליה.|מחלקות=[[חרקים]]'''המפלצת</nowiki>
|-
| [[:השיטה המדעיתברוקולי]] || <nowiki>[[השיטה המדעיתברוקולי]] בהם ענפים אלו|תמונה=[[תמונה:Broccoli</nowiki>
|-
| [[:ברית הציונים הרוויזיוניסטים]] || <nowiki>[[ברית הציונים הרוויזיוניסטים]]</nowiki>
| [[:זאורופסידה]] || <nowiki>[[זאורופסידה]]|שם מדעי=Sauropsida}}'''זאורופסידה'''</nowiki>
|-
| [[:טאוריסדוד אנטול ברוצקוס]] || <nowiki>[[טאוריס]]דוד אנטול מ[[אאוליסברוצקוס]] על ידי- האלהארכיטקטורה,</nowiki>
|-
| [[:טיהור אתנידוכיפתאים]] || <nowiki>[[טיהור אתני]] לבין [[רצח עםדוכיפתאים]]|משפחות=ראו הואהגוף</nowiki>
|-
| [[:יציאתדולב מצריםמזרחי]] || <nowiki>[[יציאתדולב מצריםמזרחי]], ולכן היה|שם לומדעי=Platanus ענייןorientalis</nowiki>
|-
| [[:כורכוםדוקטור פאוסטוס]] || <nowiki>[[כורכוםדוקטור פאוסטוס]]|מין='''כורכומה" ארוכה'''|שםהיה לרומן</nowiki>
|-
| [[:כנסתדליה הגדולהפרידלנד]] || <nowiki>[[כנסתדליה הגדולהפרידלנד]] הוא שמו("[[החברים של המוסדיאנה]]")|</nowiki>
|-
| [[:לבונהדני נוימן]] || <nowiki>[[לבונהדני נוימן]] (''Boswellia'')עובד השייכיםמאז ל[[משפחהפרישתו</nowiki>
|-
| [[:לורן באקולדרומא]] || <nowiki>[[לורן באקולדרומא]] בסרטמורים "איךכי, להנשאבתקופה מ[[המאה</nowiki>
|-
| [[:מדהורידרור דיקסיטנובלמן]] || <nowiki>[[מדהורידרור דיקסיט]]נובלמן]], '''מדהורי[[איתי דיקסיט'''רייכר]],</nowiki>
|-
| [[:מיקרוהילייםהאסופית]] || <nowiki>[[מיקרוהילייםהאסופית]]|שם מדעי=Microhylidae|תפוצה=[[תמונה:Microhylidae(אן מהחוה הירוקה)*</nowiki>
|-
| [[:מרד התפוצותהודו]] || <nowiki>[[מרד התפוצותהודו]] -היא 115"רפובליקה - 117. * [[מרדריבונית,</nowiki>
|-
| [[:נמרהודעת ארסיבו]] || <nowiki>[[נמרהודעת ארסיבו]]ים הגדולים- בעולם.הניסיון משקלוהראשון</nowiki>
|-
| [[:סויוז TMA-11היפופוטמיים]] || <nowiki>[[סויוז TMA-11היפופוטמיים]]|סוגים=ראו וחזר ב[[סויוז TMA-10]])'''צוותבגוף</nowiki>
|-
| [[:סויוז TMA-13היפופיאה]] || <nowiki>[[סויוז TMA-13היפופיאה]] וחזר ב[[סויוז TMA-12הולנד]])'''צוות|ממלכה=[[צומח]]|מערכה=[[בעלי</nowiki>
|-
| [[:סויוזהיציאה TMA-4מן החומות]] || <nowiki>[[סויוזהיציאה TMA-4מן החומות]]" וחזרהוא ב[[סויוז TMA-3]])'''צוותכינוי</nowiki>
|-
| [[:סויוזהכחדת TMAקרטיקון-6שלישון]] || <nowiki>[[סויוזהכחדת TMAקרטיקון-6]] וחזר ב[[סויוז TMAשלישון|קרטיקון-5שלישון]])'''צוות</nowiki>
|-
| [[:סויוז TMA-8הכנענים]] || <nowiki>[[סויוז TMA-8הכנענים]]". שיגרהבעקבות אל [[תחנתהתצוגה, החללסיפר</nowiki>
|-
| [[:סרביתהכרוניקה הרוסית הראשונה]] || <nowiki>[[סרבית]]|לאום=[[בוסניההכרוניקה הרוסית והרצגובינההראשונה]], כולל</nowiki>
|-
| [[:סרטןהלכות השדצבא]] || <nowiki>[[סרטןהלכות השדצבא]] נושאותמאת סרט[[רבי ורודישראל ענקמאיר</nowiki>
|-
| [[:עיןהמהפכה חרודהתעשייתית]] || <nowiki>[[עיןהמהפכה חרודהתעשייתית]] מכיווןהיה הגלבוע: משמאלהתפתחות</nowiki>
|-
| [[:עיריתהמזרח קפלןהתיכון]] || <nowiki>[[עיריתהמזרח קפלןהתיכון]] ("מגוללים רצף [[סיפור גדולהיסטוריה|היסטורי]]")|</nowiki>
|-
| [[:עלמההר זקהבית]] || <nowiki>[[עלמההר זקהבית]] ([[בטיפול]])|הבא=[[2009]]לצורך הרחבת בית המקדש.</nowiki>
|-
| [[:פוליפוניההרפובליקה הדומיניקנית]] || <nowiki>[[פוליפוניההרפובליקה הדומיניקנית]], אך ההבדל הוא, שבעודעל</nowiki>
|-
| [[:פלואורוודקה]] || <nowiki>[[פלואורוודקה]] אוהראשונה נטילהשבתהליך מופרזת שלה[[זיקוק]]</nowiki>
|-
| [[:חוחית]] || <nowiki>[[חוחית]]|שם מדעי=Carduelis Carduelis|שימור=שימור</nowiki>
| [[:צוללת גרעינית]] || <nowiki>[[צוללת גרעינית|צוללת הגרעינית]]</nowiki>
|-
| [[:צפתחומות ירושלים]] || <nowiki>[[צפתחומות ירושלים]], בירתהיורדות מ[[הגליל העליון]], עלשער</nowiki>
|-
| [[:קוליברייםחזיר בר]] || <nowiki>[[קוליברייםחזיר בר]]|סוגיםשם מדעי=כ-100Sus סוגיםscrofa|שםשימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:קיפודייםחטיבת כפיר]] || <nowiki>[[קיפודייםחטיבת כפיר]]|שם, מדוגמים מדעי=Erinaceidae}}'''קיפודיים'''ומצוידים</nowiki>
|-
| [[:ראווינהחמור טנדוןהבית]] || <nowiki>[[ראווינהחמור טנדוןהבית]]|שם (נולדהמדעי=Equus ב-[[26 באוקטובר]]caballus|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:רוןחרדון לשםצב]] || <nowiki>[[רוןחרדון לשםצב]], |מינים=[[קשתחרדון החדשהצב מצוי]] 23 (2008)</nowiki>
|-
| [[:ריקודטבלניים]] || <nowiki>[[ריקודטבלניים]], שכן(podicipedidae), קבוצותהיא מסוימותמשפחת</nowiki>
|-
| [[:שטאזיטייסת 160]] || <nowiki>[[שטאזיטייסת 160]], הבטיסה מעל [[משטרה חשאית|משטרהמצדה]]]]באפריל</nowiki>
|-
| [[:שירי מולדתיונקים]] || <nowiki>[[שירי מולדתיונקים]]|אורך=|חברת תקליטים=(Theria) ** קבוצת [[הדיונקים</nowiki>
|-
| [[:שפות קלטיותיוקה]] || <nowiki>[[שפות קלטיותיוקה]]|שפותשם הקלטיות]]מדעי=Yucca בפי}}'''יוּ‏קָ‏ה'''</nowiki>
|-
| [[:תוריציאת הזהב של האסלאםמצרים]] || <nowiki>[[תוריציאת הזהבמצרים]], שלולכן האסלאם]].היה אתלו ראשיתועניין</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4140''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:50(You סנטDrive Me) Crazy]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ] (You Drive Me) Crazy (UK)],. Retrieved on [[היפ הופ]]|חברת…May…</nowiki>
|-
| [[:A...Baby GirlOne LikeMore MeTime]] || <nowiki>…&amp;ndash; 43:0030#: "'''SOS'''" [[(ידועYou גםDrive כMe) Crazy]]" <small>(ג'''S.O.S.…ורגן…</nowiki>
|-
| [[:Escape30 theSeconds Fateto Mars]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= [[סקרימו אימו]],<br />[[פוסט… אימוקור]]|חברי…</nowiki>
|-
| [[:M82MGMT]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;720 היום| doi סוגה=[[סינת'פופ]]<br 10.1051/0004-6361:200809653}}</ref>בשנת…[[אינדי…</nowiki>
|-
| [[:SOSOops!... I Did It Again (שיר)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;&nbsp;&ndash;&nbsp;&ndash;&nbsp;&#183;&nbsp;&#183;&nbsp;&#183;''' Oops!... I Did It Again (UK)]. Retrieved on…</nowiki>
|-
| [[:UTF-8The Dead Weather]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;§3.10היום|חברת (2003)&lrm;*תקליטים=Third ISO/IECMan 10646-1:2000 Annex…Records|חברי…</nowiki>
|-
| [[:אביבאוי גפןואבוי (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום היום||סוגה=[[מוזיקה מספר אלבומים =12||חברת…חסידית]]<br…</nowiki>
|-
| [[:אדיתאנדריי רוזוולטטיכונוף]] || <nowiki>…&amp;ndash; [[308 בספטמברבנובמבר]] [[19481993]]) הייתה…היה [[מתמטיקאי]]…</nowiki>
|-
| [[:אריאלאסף זילבראמדורסקי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[רוק| (מוזיקה)מספר אלבומים =11|רוק]]<br…| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:אריקסוןארקדי (חברה)דוכין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק creating a foundation for the information age''.…(מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:ביואיקבון לה סייברג&#039;ובי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום|סוגה=[[1959רוק (מוזיקה)|רוק]] |מודל קודם = [[ביואיק…<br…</nowiki>
|-
| [[:ברייטסבון ג&#039;ובי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; אתר ברייטס אקטיביסטי* היום|סוגה=[http://www.civilbrights.net/…[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וניבחזרה שועלילשבלול]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…שירה, גיטרה.*ברוך בן יצחק…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ניפרבילי ריי לופזסיירוס]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||אתר <small>(קריירתאינטרנט משחק)<=[http:/small>…/www.billyraycyrus.com…</nowiki>
|-
| [[:דיווידגמר גואטהליגת האלופות 2007]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום1|חברת תקליטיםתאריך=Gum23 Records…במאי|שנה=2007|אצטדיון=[[האצטדיון…</nowiki>
|-
| [[:דרוויןדאלאס (הטריטוריה הצפונית)מאבריקס]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; 32°C.92*טמפרטורה מינימלית22: ממוצעת…[[רולנדו באלקמן]], גארד,…</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהדה של אירופהגיים]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום|סוגה=[[היפ Britannica Online Encyclopediaהופ]</ref>, הטוענת…]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:הנרייטהדוכסי סולדונציה]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[717]])== תאריךהמאה מותההשמינית של==* הנרייטה סולד,…[[מרצ'לו…</nowiki>
|-
| [[:הקונצ&#039;רטידור הברנדנבורגייםדניאל]] || <nowiki>…&amp;mdash; מספריםהיום|| 6,מספר 3אלבומים ו-=1 ב-1718, מספר 2…||חברת…</nowiki>
|-
| [[:הראלדני סקעתסנדרסון]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||סוגה=[[רוק מספר אלבומים =2(מוזיקה)|רוק]]| להיטים…חברת…</nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אןדרווין ז&#039;אק(הטריטוריה גולדברגהצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2006]]|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:טריהבחירות פויזןלכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[אלקטרו]], "[[פופישראל אחת]]|חברת…" (העבודה + גשר…</nowiki>
|-
| [[:יונדאיהייפא אקסנטוהבי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום היום|מודל קודםמספר אלבומים =2| [[יונדאי…להיטים…</nowiki>
|-
| [[:יוסיהתחממות אלפנטעולמית]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;160, 2004 [[1991http://www3.open.ac.uk/earth-sciences/downloads/Press%20Release.pdf]]|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…מצביע…</nowiki>
|-
| [[:לואיזיאנהונסה אן הדג&#039;נס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 16%**היום|סוגה=[[נצרותרית'ם קתוליתאנד בלוז|קתוליםR&B]],…</nowiki>
|-
| [[:לודאקריסחוה אלברשטיין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפזמר עברי]],<br />[[היפ הופ]]יידיש|חברת…זמר…</nowiki>
|-
| [[:ליליוליוס וייןקיסר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ virgil.org]], [[היפמדריך הופ]]|}}'''ליל…מוער למקורות…</nowiki>
|-
| [[:מיוזלודאקריס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוקראפ]], אלטרנטיבי[[היפ הופ]]<br…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:מרוויןליידי גייבוי]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;[[1984]]|סוגה=[[מוזיקתIV נשמה|נשמה]]1997&ndash;2001, edited by Robert T. Francoeur‏‏<br…/ref>ליידי…</nowiki>
|-
| [[:נברסקהמאור כהן]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 90%**היום|סוגה=[[פרוטסטנטיםזמר עברי]]<br &ndash; 61%***/>[[לותרנים]]…רוק…</nowiki>
|-
| [[:סנטמאיר קילדהאריאל]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;647.[[1999]]|סוגה=[[זמר עברי]]<br /div></ref>. האי הגדול ביותר…[[פולק…</nowiki>
|-
| [[:סקורפיונזמיכה שטרית]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[הארדרוק (מוזיקה)|רוק]]<br>[[הבי…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:פלואורמיקה קרני]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; Fluorine]*היום|| [http://education.jlab.org/itselemental/ele009.html…מספר אלבומים =7||חברת…</nowiki>
|-
| [[:פנטרהניו מקסיקו]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; 80% **[[2003]]נצרות קתולית|סוגה=[[גלאם מטאלקתולים]] בשנים…</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;רבונהנסים גיטריבריטיים]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום13:8. |תמונה=[[תמונהEast Molesey:610px-Czerwone… Thomas Reed Publications.==קישורים…</nowiki>
|-
| [[:קונראדסובארו צוזהג&#039;אסטי]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1995]] My Life.''|מודל Berlin/Heidelberg:קודם Springer-Verlag.…= |מודל אחריו…</nowiki>
|-
| [[:רוניסונטה דואניארקטיקה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום היום||סוגה= מספר[[פאוור אלבומים =2|מטאל]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:רם אוריוןפינק]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקמוזיקת (מוזיקה)פופ|רוקפופ]]<br…,…</nowiki>
|-
| [[:שיתוףרון קבציםשובל]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; עלהיום|| משפטמספר גרוקסטר*אלבומים [http://www.law.co.il/showarticles.php?d=h&article=236… 10|| חברת…</nowiki>
|-
| [[:שלמהרוני גרוניךדואני]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[ג'אז|ג'אז]]<br />[[רוק…מספר אלבומים =2||חברת…</nowiki>
|-
| [[:שרית חדד]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים = 19|| להיטים…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות